Keresés

2019.09.28 Scholae Cantorum dell'Associazione Italiana Santa Cecilia 2019.09.28 Scholae Cantorum dell'Associazione Italiana Santa Cecilia 

Ferenc pápa olasz egyházi kórusokhoz: Énekeljen veletek Isten egész népe!

Ferenc pápa szeptember 28-án szombaton délben a VI. Pál aulában fogadta a Szent Cecília Olasz Társaság 3000 tagját. A társaság valójában a 140 évvel ezelőtt alapított Scholae Cantorum, vagyis egyházi kórusok közössége, mely ma is él és elkötelezetten szolgál az Egyházban. A pápa lelkesítően és bátorítóan szólt hozzájuk elődei megszólalásait idézve: A musica sacra első modelljeként szolgáljon a gregorián zene, működjenek a plébániaközösségek kereteiben, legyenek segítségére Isten népének az éneklésben, álljanak hozzájuk közel. Énekeikkel, mely túllépve minden határon, forrasszák egybe a keresztény történelmet, hiszen szolgálatuk a liturgiában széles körű evangelizálás.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán   

A szent zenében nem minden érvényes, nem minden megengedett és nem minden jó

Ferenc pápa a Musica Sacrát, a Szent Zenét támogató pápák közül először a témában 1903-ban Motu propriót is kiadó Szent X. Piuszt, majd Szent VI. Pál pápát idézte, aki meg akarta újítani az egyházi zenét és szorgalmazta, hogy a templomi zene integrálódjék a liturgiába, hiszen tőle nyeri alapvető sajátosságait. A Musica Sacra nem akármilyen, hanem szent zene, mert szent szertartást szolgál, egy nemes művészet jegyében, azzal a szívvel, mely Istennek a legjobbat adja. A többi zenétől főként céljában különbözik, mely Isten dicsőítése. VI. Pál pápa szerin a „szent zenében nem minden érvényes, nem minden megengedett és nem minden jó”. Itt a szentnek a széphez kell kapcsolódnia harmonikus és áhítatos (devotio) szintézisben. Végül XVI. Benedektől azt idézte, hogy nem szabad elfelejteni a múlt zenei örökségét, amit meg kell újítani és tovább kell gazdagítani.

Járjanak tovább az elődei által jelzett úton

Ferenc pápa az olasz egyházi kórusokat arra buzdította, hogy járjanak tovább az elődei által jelzett úton. Az ének a liturgia szerves alkotó része, mely merítsen ihletet az első modell, a gregorián zene világából. Törődjenek művészeti és liturgikus képzésükkel és támogassák, hogy minden plébániai közösségben legyen schola cantorum, egyházi kórus. A kórus ugyanis vezeti a közösséget, sajátos hangja lelkiséget, közösséget, hagyományt és liturgikus kultúrát hordoz. Alapelv, hogy tudatos és aktív részvétellel kapcsolódjék a liturgiához, hogy közel legyenek Isten népéhez.

A szent zene az egyik legszebb dolog és különleges privilégium az Isten dicsőségére

A pápa a szent zene apostoli feladatai között megemlítette új dallamok szerzését, a szemináriumok és szerzetes újoncházak zenei elkötelezettségét, az egyházi kórusok és kántorok, valamint egyházi zeneiskolák támogatását. Az egyházban énekelni, hangszeren játszani, vezényelni az egyik legszebb dolog és különleges privilégium az Isten dicsőségére. Elismeréssel szólt a pápa a zenei szolgálattal járó áldozatokról, így a rendszeres próbákra járásról, és hogy ünnepnapi szabadidejüket erre a célra fordítják. A liturgikus zenének fontos hitoktató szerepe van, hiszen a katekizmus első tanítómestere a szent zene.

A szent zene és minden zene hidakat teremt közeliek és távoliak között

A szent zene egyik missziója, hogy egybeforrassza a keresztény történelmet, hiszen a gregorián dallamok mellett megszólalnak polifon művek, népénekek és mai dalok is. Mintha az összes korábbi nemzedék mind egybegyűlne Isten dicséretére! A szent zene és minden zene hidakat teremt közeliek és távoliak között, túllép minden határon és megosztottságon. Szolgálatukat látva az Egyház megbecsüli és ösztönzi a munkájukat, amihez Isten áldását, Szűz Mária és Szent Cecília közbenjárását kérte.

         

      

                       

 

28 szeptember 2019, 13:15