Keresés

2019.09.11 Udienza Generale 2019.09.11 Udienza Generale 

Ferenc pápa katekézise apostoli látogatásáról: A béke és reménység zarándoka voltam

Nem pihenéssel, hanem munkával kezdte Ferenc pápa a kedd esti megérkezését követő napot, amikor szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kihallgatás során kiértékelte egyhetes afrikai útjának eseményeit. Szavai nyomán kitűnt, hogy Mozambikban a zimpetói kórház lelkisége, Madagaszkáron a fiatalok lelkesedése, míg Mauritius szigetén a vallásközi párbeszéd élő jelenléte érintette meg elsősorban, sok más egyéb jelentős mozzanat mellett.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán   

„Krisztus a világ reménysége, evangéliuma a leghatékonyabb kovász a testvériség, a szabadság, az igazságosság és a népek közötti béke számára. Jézusnak ezt a kovászát vittem el szent evangelizálók nyomdokain a térség három országába” – kezdte beszédét a pápa.

A kiengesztelődés és a béke követeként a remény magvait hintette el Ferenc pápa Mozambik földjén

A kiengesztelődés és a béke követeként a remény magvait hintette el Ferenc pápa Mozambik földjén, ahol a közelmúltban súlyos fegyveres konfliktusok dúltak. A helyi egyház továbbra is figyelemmel kíséri a békefolyamatot, aminek jele a felek között augusztus elsején aláírt új megegyezés. A pápa ennek kapcsán külön köszönetet mondott a Szent Egyed közösségnek, mely nagyon sokat dolgozott ebben a békefolyamatban. A fiatalokat a beletörődés és az aggodalom legyőzésére szólította fel, míg a megszentelt élet útját járó elkötelezett férfiaktól és nőktől azt kérte, hogy kövessék a názáreti utat, Mária nagylelkű és feltétlen igenjének nyomán. Egészen lenyűgözte a pápát a zimpetói kórház, melyben a betegeket vallási hovatartozástól függetlenül ugyanúgy kezelik. A Szent Egyed közösség által létrehozott katolikus kórház igazgatója például egy AIDS-kutató muzulmán orvosnő. Itt mindenki testvérként dolgozik együtt a népért.

A szolidaritás hagyományos szellemére buzdította a malgas lakosságot

Mozambikban az ország nagy szegénysége miatt a pápa a szolidaritás hagyományos szellemére buzdította a malgas lakosságot. Ennek szép jelét látta a szlovén származású argentin Pedro Opeka lazarista atya által alapított Barátság Városában, melyben a munka és az emberi méltóság elnyeri igazi értelmét. A madagaszkári püspököket a pápa arra buzdította, hogy ők is legyenek  a béke és a reménység magvetői, főként azáltal, hogy gondjukba veszik Isten népét, de leginkább a szegényeket. A fiatalok szombat esti imavirrasztása, énekeik és táncaik mélyen megérintették a pápát, majd másnap a vasárnapi szentmisén oly sok ember gyűlt egybe, mint egykor Galileában az Úr Jézus körül.    

A mauritiusi szigetország a különféle etnikumok és kultúrák közötti integráció helye

A közismert turista célpontként nevezetes Mauritiust a pápa azért választotta, mert a szigetország a különféle etnikumok és kultúrák közötti integráció helye. Az utóbbi két évszázadban a szigetcsoportra különféle népek érkeztek, főként Indiából. Mauritiuson erős a vallásközi párbeszéd és a különféle felekezetek vezetői közötti barátság is, ami számukra teljesen természetes dolog. Amikor a pápa felkereste a püspökséget, egy nagyon szép virágcsokrot talált ott, amit a Nagy Imám küldött nekik a testvériség jegyében. Boldog Laval atya emléknapján a szentmise során Ferenc pápa a „mauritiusi egység apostolának” nevezte őt, aki a nyolc boldogság, vagyis a Krisztus-tanítványság személyazonossága szellemében tevékenykedett a helyiek körében. Legyenek ők is annak az igazi boldogságnak a kovászai, melyet átjár az irgalom, az igazságosság és a béke – fejezte be katekézisét Ferenc pápa. 

11 szeptember 2019, 16:21