Keresés

2019.09.19 Papa Francesco incontra i partecipanti al convegno della Società per il Diritto delle Chiese Orientali 2019.09.19 Papa Francesco incontra i partecipanti al convegno della Società per il Diritto delle Chiese Orientali 

A pápa a Keleti Egyházjog Társaságához: a kánonjog az ökumenikus párbeszéd lényegi része

Szeptember 19-én csütörtökön délben fogadta Ferenc pápa a Keleti Egyházjog Társaságának 80 tagját, akik most tartották ünnepi ülésüket alapításuk 50. évfordulójára emlékezve. Ferenc pápa megemlékezett az intézetet alapító szlovén jezsuitáról, Ivan Žužek atyáról, aki a keleti egyházjog tanáraként és a Pápai Keleti Intézet rektoraként 1969-ben alapította az intézményt. A pápa továbbá köszönet mondott azért is, mert a Keleti Egyházjog Társaságának ünnepi ülésére Rómába érkezett Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, akivel ez alkalomból testvéri ölelést válthatott.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán         

Az ökumenikus párbeszéd és az egyházjog kölcsönösen erősítik egymást

A társaság tevékenysége egyrészt összekapcsolja a különféle egyházak, így a keleti katolikus, az ortodox és keleti ortodox egyházak tudós kánonjogászait, másrészt alapvető segítség az ökumenikus párbeszéd számára. Ferenc pápa szerint sokat tudunk tanulni egymástól a teológiában, a lelkipásztori gyakorlatban és természetszerűleg a kánonjogban is, mivel az az ökumenikus párbeszéd lényegi része. A keleti egyházakkal folytatott ökumenikus párbeszéd egyháztani jellegű, ennélfogva jogi természetű is, hiszen az egyháztan az egyházak intézményeiben és kánonjogában fejeződik ki. Az ökumenikus párbeszéd és az egyházjog kölcsönös kapcsolatban erősítik egymást.

Tanulhatunk a keleti egyházak szinodális tapasztalataiból

Ferenc pápa a jelzett kapcsolat megvilágítására a szinodalitás példáját említette meg. A meghatározott intézményekben és egyházi eljárásokban megnyilvánuló szinodalitás jól mutatja a kánonjog ökumenikus jellegét. Egyfelől tanulhatunk más hagyományok, főként a keleti egyházak szinodális tapasztalataiból, másrészt pedig az a mód, ahogy a katolikus egyház éli a szinodalitást, fontos a más keresztényekkel való kapcsolatok számára. Ez egy ökumenikus kihívás! – állapította meg a pápa.       

A primátus és a szinodalitás közös értelmezését keresik

Az első évezred közös kánonjogi hagyományára alapozva a jelenlegi teológiai párbeszéd a katolikus és az ortodox egyház között pontosan a primátus és a szinodalitás közös értelmezésére törekszik az egyház egysége szempontjából. Végül Ferenc pápa arra emlékeztette a keleti kánonjogi összejövetel tagjait, hogy a munkájuk maga szinodális jellegű, amennyiben együtt járnak, egymást hallgatják és szembesítik egymással saját hagyományaikat.                               

19 szeptember 2019, 16:30