Keresés

2019.09.26 Comunita' Emmanuel 2019.09.26 Comunita' Emmanuel 

A megtestesülés szellemében együtt az Úrral és népével – a pápa az Emmanuel közösséghez

Csütörtökön délben fogadta Ferenc pápa a francia alapítású Emmanuel közösség 400 tagját a dél-olaszországi Leccéből, akik alapításuk közeli 40. évfordulója alkalmából kértek kihallgatást a pápától és megerősítést küldetésükre. Ferenc pápa karácsonyi születésnapjukra utalva a megtestesülés misztériumáról elmélkedett, melyben feltárult Isten szeretete az emberek iránt. Az Emmanuel közösségnek különösképpen is ebből a forrásból kell merítenie, hogy „együtt álljon a szükséget szenvedő testvérekkel”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán   

A 400 fős Emmanuel közösséghez szólva a Pápa megköszönte nekik a majd 40 esztendős szolgálatukat, főként „ahogy” azt végezték, hiszen a „tenni-valót” a „lenni-valóból” eredeztették, mely Isten Szava éltető nedvéből ered. Enélkül a közösség segítségnyújtó ügynökség vagy csak egy cég lenne.

Az Emmanuel közösség a hitét testesíti meg a szolgálatban

Az Emmanuel közösség nevéből adódóan a „hitét testesíti meg a szolgálatban”, mégpedig a befogadás gesztusával. Az Úr örökké kopogtat az ajtónkon azon fivéreink és nővéreink arcával, akik szegénységben, elhagyatottan és rabszolgaságban élnek. Jóllehet az igazi nehézség a kezdet utáni állhatatosságban áll, az Emmanuel közösség ajtót tudott nyitni és képes volt kifejleszteni a közösség különféle ágazatait.

Álljanak együtt Krisztussal és álljanak együtt a nehézségben lévő testvéreikkel is                      

A pápa velük együtt hálát ad a Szentlélek ajándékaiért, a sugallatokért, a testvérekhez közel jutó együttérző szeretetért. Maradjanak meg mindig a hálaadás lelkületében, mert művük az Istené. Az Emmanuel közösség írásban kérdésekkel fordult a pápához még a kihallgatás előtt, melyben tanácsot kértek tőle a jövőbeli feladataikra vonatkozóan. A pápa a válasz kulcsaként abban erősítette meg őket, hogy továbbra is kettős módon működjenek: egyfelől álljanak együtt Krisztussal és álljanak együtt a nehézségben lévő testvéreikkel is. Ez az együtt-állás az Emmanuel szóból ered, mely az Isten velünk együtt létére utal. Ő a szeretet, a Velünk-az-Isten! Ő nem egy eszme, még kevésbé ideológia, hanem élet, Jézus élete, mely az Atya szeretetét tanúsítja irántunk, aki mindenben megosztotta emberi mivoltunkat.  

Pápai tanácsok az együtt-lét számára         

Az előbbre jutáshoz a kegyelem vízéből kell meríteni: Hogy ne rabolják el tőlünk azt örömet, a reményt, az önátadás bátorságát; Hogy álljunk együtt, anélkül hogy megsebesülnénk; Hogy a csalódások és tévedések után vessük ki ismét a hálóinkat; Hogy továbbra is dolgozzunk örömmel, még akkor is, ha fáradtak vagyunk; és hogy hűségesek maradjunk hivatásunk és küldetésünk eredeti lelkületéhez.

Ne legyenek auto-referenciálisak

Ferenc pápa köszönetet mondott az Emmanuel közösség döntéséért, mellyel következő jubileumi évükben az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítást választották közösségi lelki olvasmányként. A pápa biztosította őket, hogy ez javukra válik. Tanácsként azt kötötte a lelkükre, hogy ne legyenek auto-referenciálisak,vagyis önmagukra vonatkoztatók, hanem olvassák az apostoli buzdítást önmagukon túl, az egész egyház összefüggésébe állítva. Magukra pedig úgy tekintsenek, mint egy világba küldött zarándokcsoportra – zárta beszédét Ferenc pápa az Emmanuel közösség 400 olasz tagjához.

26 szeptember 2019, 15:49