Keresés

Vatican News
VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE 

A bölcs Gamáliel tanácsai a megkülönböztetésről – Ferenc pápa szerdai katekézise

Nyolcadik katekézisét tartotta Ferenc pápa az Apostolok Cselekedeteiről a Szent Péter téren összegyűlt zarándokseregnek, ezúttal a könyv ötödik fejezetének jól ismert történetéről: „Felállt akkor a főtanácsban egy Gamáliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben állt, s törvénytudó volt. „Izraelita férfiak! – szólt hozzájuk. – Fontoljátok meg jól, mit akartok ezekkel az emberekkel tenni! Ezért most azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Istennel szállnátok szembe.” Elfogadták érvelését”. (ApCsel 5, 34-35.38-39). Ferenc pápa katekézisében a bölcs Gamáliel tanácsai nyomán a megkülönböztetés művészetéről beszélt.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán  

Szinergikus, decentralizált apostolok

Az apostolok példája hitük bátor megvallásáról arra tanít bennünket, hogyan kell engedelmeskednünk az Istennek azokkal szemben, akik meg akarják állítani az evangélium útját a világban – nyitotta meg beszédét a pápa. Az apostolok birtokában voltak a hitben való engedelmességnek, Húsvéttól fogva ugyanis nem voltak egyedül. Megtapasztalják azt a különleges szinergiát, egymást erősítő hatást, mely decentralizálja őket, és aminek jegyében így szólnak: Mi és a Szentlélek, vagy a Szentlélek és mi. Jól tudják, hogy nem mondhatják: Én!, és nem hagyják magukat megfélemlíteni.

csoportok
csoportok

Ha bennünk van a Szentlélek, bátrak leszünk és megyünk előre              

Lenyűgözően bátrak, noha korábban gyáván elmenekültek a letartóztatott Jézus mellől. De a gyávák bátrak lettek. Miért is? – kérdezte a pápa. Hát mert a Szentlélek velük volt. Ugyanez történik velünk is: Ha bennünk van a Szentlélek, bátrak leszünk és megyünk előre. Bátrak leszünk és megnyerünk sok harcot, nem általunk, hanem a Szentlélek révén. A feltámadt Jézus rettenthetetlen tanítványai  nem visszakoznak hátramenetben, mint a jelenkor vértanúi sem, beleértve magunkat is. A vértanúk életet adnak, nem rejtik el, hogy ők keresztények. Példaként Ferenc pápa a néhány évvel ezelőtt vértanúvá lett kopt ortodox keresztényekre utalt, akiknek torkukat metszették a líbiai tengerparton. Ám az utolsó szavuk ez volt: Jézus! Jézus!

Akik nem akarják a kereszténységet, halált hoznak rá

Az apostolok a Szentlélek szócsövei voltak, melyek megreszkettették a zsidó vallási rendszert, ezért erőszakkal és halálos ítéletekkel válaszolnak. A keresztényüldözés mindig ugyanaz: azok, akik nem akarják a kereszténységet, fenyegetve érzik magukat és így halált hoznak a keresztényekre. Ám a főtanácsban a tiszteletreméltó, bölcs Gamáliel fölemeli a szavát és bemutatja a megkülönböztetés művészetét. Kifejti, hogy a magukat Messiásnak kiadók elbuktak, de ami ezzel szemben fentről jön, az Isten aláírását hordozza.

Az emberi tervek elbuknak, Isten ereje azonban örök

A pápa szerint az emberi tervek elbuknak és példaként a nagy világbirodalmakra utalt, mint a múlt század diktatúrái. Összeomlottak, mert Isten nem volt velük. Az emberi erők csak ideig-óráig tartanak, Isten ereje azonban örök. A keresztények története, az egyház bűnei és botrányai ellenére azért maradt meg kétezer éven át, mert ott van az Isten, aki mindig üdvözít. Gamáliel úgy következtet, hogy ha a tanítványok egy csalónak hittek, akkor éppúgy elvesznek, mint a többiek, de ha az Istentől van, akit követnek, jobb abbahagyni a szembenállást.

Kérjük a megkülönböztetés habitusának elnyerését

Gamáliel higgadt és előrelátó szavai új fényben mutatják meg az evangélium megértésének a kritériumait, melyek a gyümölcseiről ismertetik fel a fát. Érvelése megérinti a szíveket és a főtanács tagjai követik a tanácsát. Végül arra buzdított Ferenc pápa, hogy kérjük a Szentlélek segítségét a megkülönböztetés habitusának, megbízható használatának az elnyerésére.   

Gyulafehérvári köszönet Ferenc pápának

A kihallgatás után Ferenc pápa a személyes köszöntések során találkozott azzal a 13 fős gyulafehérvári főegyházmegyés csoporttal – élén Tamás József segédpüspökkel és Oláh Zoltán teológiai tanárral, a pápalátogatás média-felelősével –, akik a Szentatya csíksomlyói látogatását köszönték meg neki.

[ Audio Embed Interjú Tamás József erdélyi püspökkel ]       

Photogallery

Az audiencia képei
18 szeptember 2019, 15:32