Keresés

2019.09.08 Viaggio Apostolico Mozambico Madagascar Maurizio Incontro con i Sacerdoti 2019.09.08 Viaggio Apostolico Mozambico Madagascar Maurizio Incontro con i Sacerdoti 

Ferenc pápa a madagaszkári egyháziakhoz: Maradjatok az Úr és a nép szívében!

Madagaszkári programjának utolsó állomásaként Ferenc pápa vasárnap délután öt órakor találkozott a főváros peremkerületén fekvő Saint Michel kollégiumban a papokkal, szerzetesekkel, szerzetesnővérekkel, a megszentelt élet tagjaival és a szeminaristákkal. A Szent Mihály kollégiumot az alapító Michel Lanusse francia jezsuita atya védőszentjéről, Szent Mihály arkangyalról nevezték el. Az 1888-ban született intézmény alapötlete az a szándék, hogy „katekétákat és tanítókat képezzenek a misszió, valamint a helyi közösségi feladatok ellátására”. Napjainkban a Szent Mihály kollégium az ország egyik legrangosabb oktatási-nevelési intézménye, a tanítás magas színvonala és az igényes elvárás miatt, ahonnét gyakran kerülnek ki az ország későbbi szellemi vezetői. Az eredeti gimnázium mára egyetemi rangú főiskolává fejlődött, ahol 2001 óta informatikát és kommunikációt is oktatnak. Ferenc pápa az intézményben összegyűlt egyháziakat arra emlékeztette, hogy mindig álljanak közel a néphez, őrizzék az ősök emlékezetét, legyenek kilépő egyház, maradjanak az Úr és a nép szívében, lelkesen dicsérjék az Urat és így győzzék le az ördög cselvetéseit.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán           

Elkötelezett, élő, kilépő egyház!

Isten egyháza nem a bölcseké, az okosaké, hanem a kicsiké, éppen ezért legyetek elkötelezett, élő egyház, mely mindig közel van a néphez! Soha ne szakadjatok el a néptől, mindig haladjatok együtt a néppel! – kezdte beszédét Ferenc pápa. Ők mindent feltettek Jézusra és ez a ti örökségetek, amit lazarista és jezsuita atyák, a Cluny Szent József társaság nővérei,a keresztény iskolatestvérek hagytak rátok az üldöztetés nehéz idején. Amikor a misszionáriusoknak és a nővéreknek el kellett hagyni az országot, ők tartották égve a hit lángját. Ez az az örökség, amihez ma is ragaszkodni kell, a kilépő egyház magatartásával.

Az Isten szolgálatában élő férfi és nő az Úr és a nép szívében marad

A pápa köszönetet mondott, hogy sokan ma is a nép mellett állnak, érte elviselnek számos nehézséget és ellenállnak annak a kísértésnek, mely „egy jobb élethez való átmenetre” csábít, ahogy az egyik tanúságtevő, Suzanne nővér mondta: „nyomorúságaink és korlátaink ellenére teljesen elkötelezzük magunkat az evangelizáció küldetésében”. Az igazi helytállás kulcsa abban áll, hogy az Isten szolgálatában élő férfi és nő az Úr és a nép szívében marad. Az ilyen személy bárhol is van, mindig felismeri az Isten jelenlétét.       

Az istendicséret identitást ad, megóv a kísértésektől              

Az istendicséretben talál rá az Úr tanítványa legszebb identitására, mert megszabadul attól az aggodalomtól, hogy „csinálnia kellene valamit”. A tenniakarásnak a kísértése olyan, mint a pusztító szú, mitől az ima szabadít meg. Másik kísértés a sikerek hajszolása, a hasznosság, a befolyásosság keresése, mely nagyon jelen van a mai társadalomban. Ennek jegyében álmodik az ember aprólékosan kidolgozott apostoli tervekről, melyek végül megtagadják a történelmet, a nép történelmét, mely pedig tele van dicsőséges győzelmekkel, áldozatokkal és mindennapi harcokkal.       

Az Isten imádásában élő ember életének irányultsága és rendje biztonságban van         

Az istendicséret révén nem veszítjük el az iránytűt, eszközeinket nem tesszük célokká; folyamatokat indítunk el, ahelyett, hogy tereket nyernénk; az ingyenességet mozdítjuk elő, mely gyümölcsözően gyarapítja Isten népét, ahelyett, hogy bizonyos könnyű lelkipásztori jövedelem gőgössé tenne bennünket. Romano Guardinire, a bölcs és szent emberre hivatkozott a pápa: „Az Isten imádásában élő ember legmélyebb érzelmeiben, de még konkrét valós gesztusaiban is az igazság oltalmában él. Akár hibázhat is, lehet komoly nehézségben is, de életének irányultsága és rendje biztonságban van”.

A legkisebb jótett is győzedelmes harcot jelent                  

A tanítványok az Úr nevében végezték küldetésüket és örömük is ebből fakadt. Jézus a Sátán hatalma fölötti győzelemről beszél a hetvenkét tanítvány visszatérésekor. Nekünk is folytatnunk kell ezt a küzdelmet Jézus nevében. Jézus nevében leküzditek a rosszat – buzdította a pápa a papokat és a szerzeteseket – ha dicséritek a mennyei Atyát az evangélium egyszerűségével. A legkisebb jótett is győzedelmes harcot jelent, mint például egy fa ültetése, vagy a víz bevezetése egy család házba. Folytassátok továbbra is ezt a harcot, az istendicséret közepette.

De nemcsak a világban folytatunk harcot, hanem magunkban is – hangsúlyozta a pápa és idézett az Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdításából, mert „aggodalmaskodunk személyes önállóságunkért és pihenésünkért, miközben küldetésünket csak pótléknak tekintjük”. Ezzel a kísértéssel szemben ne hagyjuk elrabolni missziós örömeinket, mely a kicsinyeké, akik meglátják Isten jelenlétét a betegekben, az éhezőkben! – fejezte be a madagaszkári papokhoz és szerzetesekhez intézett beszédét Ferenc pápa.                           

09 szeptember 2019, 12:22