Keresés

Erdélyi magyar delegáció Ferenc pápával Erdélyi magyar delegáció Ferenc pápával 

Megköszöntük Ferenc pápának, hogy jelenlétével megtisztelte a romániai magyar kisebbséget

Interjú Tamás József gyulafehérvári segédpüspökkel, a csíksomlyói pápalátogatást előkészítő erdélyi delegáció vezetőjével.

Gedő Ágnes - Vatikán

A szerda délelőtti általános kihallgatás után Ferenc pápa a személyes köszöntések során találkozott azzal a 13 fős gyulafehérvári főegyházmegyés csoporttal – élén Tamás József segédpüspökkel és Oláh Zoltán teológiai tanárral, a pápalátogatás média-felelősével –, akik a Szentatya csíksomlyói látogatását köszönték meg neki.

Ferenc pápa Csíksomylón - emlékkönyv
Ferenc pápa Csíksomylón - emlékkönyv

Isten hozott! - köszönt magyarul a pápa

Az audiencia után a csoport (Oláh Zoltán, Urbán Erik, Veres Stelian, Csont Ede, Bodó Márta, Serbán Mária, Ilyés Zsolt, Kiss Endre, Péterfi Attila, Fábián Róbert, László Attila) fölkereste a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségét, és beszámolt az eseményről. A pápa magyarul szólt hozzájuk: Isten hozott! - így köszöntötte őket. Nagy figyelemmel, szeretettel fogadta az erdélyi delegációt, és örömmel lapozta a neki átnyújtott emlékalbumot, amelyet a csíksomlyói látogatásról készítettek neki. A fényképeken jól látható a Szentatya örömteli arca, ahogy fölismeri a szép erdélyi tájat, a szentmise helyszínét, és azt a székelyruhás, ötgyermekes családot, akik az ajándékokat vitték az oltárhoz.

A pápa örömmel emlékezik a székely családra
A pápa örömmel emlékezik a székely családra

Tamás József gyulafehérvári segédpüspök az interjúban elmondta, hogy a pápai utat megelőző nehézségek, riogatások és akadályoztatás ellenére a hívek lelkében gyümölcsöket terem Péter utódának látogatása. 

Nagy dolog romániai vonatkozásban, hogy a pápa eljött a magyar kisebbséghez

Nagy öröm volt számunkra az audiencia - kezdte az interjúban a püspök. Azokkal jöttünk köszönetet mondani a pápának, akik részt vettek a csíksomlyói látogatás előkészítésében: megköszönni azt, hogy eljött hozzánk, kisebbségiekhez Romániába. Nem volt olyan egyszerű a Szentatyának eljönni hozzánk, mert nem szívesen engedték a katolikus magyarokhoz. II. Szent János Pál pápát Bukaresten kívül nem engedték annak idején, de most Ferenc pápa minden nehézség ellenére eljöhetett hozzánk, kisebbségiekhez. Ez nagy dolog romániai vonatkozásban - fogalmazott a püspök. Nagyon sok megnyilatkozással riogatták az embereket azzal, hogy Csíksomlyón ki fogják kiáltani Erdély autonómiáját. Ebben a negatív hangulatkeltésben sajnos nemcsak a román, hanem a magyar szélsőségesek is kicsit részt vettek. Ezért a biztonsági szervek nagyon szigorúan vizsgáltak át mindent - ebből kiérződött a félelmük.

A riogatás, félelemkeltés ellenére szép élmény volt

A hegyre igyekvő embereket korán reggel nagy erőkkel ellenőrizték, de aztán belátták, hogy imádságos, nyugodt, békés szívű hívek érkeznek Csíksomlyóra, így engedték őket akadály nélkül tovább haladni. A pápa miseruháján lévő feliratba is belekötöttek, eltüntették róla a magyar szöveget (Járjunk együtt - a pápai út mottója - a szerk.), ez is egy jele volt annak, hogy nem szívesen vették azt, hogy a Szentatya ellátogatott a magyarokhoz. Ezt a gondolatot emelte ki a delegáció a mostani találkozáskor: megköszönték neki, hogy eljött hozzájuk és megörvendeztette őket azzal, hogy a magyar kisebbséget is megtisztelte jelenlétével.

Megcsodálta Erdély szépségét

Nagyon szép volt a találkozás a Szentatyával. Amit talán a somlyói látogatás alkalmával hiányoltak - tudniillik egy magyar mondat elhangozhatott volna a pápa ajkáról - most megtette. Isten hozott - ezzel a magyar mondattal köszöntötte a csoportot. Amikor belelapozott a neki ajándékba hozott albumba, ami a csíksomlyói látogatásról szól, és meglátta a székely polgármestert a gyermekeivel, akik az ajándékokat vitték a szentmiséhez, felismerte őket és szóvá tette, hogy emlékszik rájuk. Nagyon kedves volt, szép emlék számára is az erdélyi út: amikor az időjárási körülmények miatt autóval kellett jönnie Marosvásárhelyről Csíksomlyóra, ő maga jegyezte meg: Megcsodáltam Erdély szépségét! 

Megmaradni katolikusnak és magyarnak, székelynek

Tamás József püspök azért fohászkodott Istenhez, hogy ez a látogatás sok-sok lelki gyümölcsöt teremjen. Azok, akik eljöttek a szentmisére, a médiában és máshol folyó riogatás ellenére, az időjárás dacára nem keserű szájízzel, hanem szép lelki élménnyel távoztak a pápalátogatás után, ami biztosan kihatással lesz egész életükre. Kitüntetettnek érezzük magunkat, amiért Péter utóda a történelemben először Erdély földjére lépett. Adja a Jóisten, hogy máskor is, és más pápák is ellátogassanak erre a vidékre, mert szeretnénk megmaradni katolikusnak, és kisebbségiként magyarnak és székelynek is - mondta még a gyulafehérvári segédpüspök.

Interjú Tamás József püspökkel
Oláh Zoltán atya mutatja az emlékalbumot a pápának
Oláh Zoltán atya mutatja az emlékalbumot a pápának

 

Photogallery

Az erdélyi delegáció találkozása Ferenc pápával
19 szeptember 2019, 13:27