Keresés

2019.09.05 Viaggio Apostolico in Monzambico Madagascar Maurizio Incontro con le Autorita', societa' civile e Corpo Diplomatico nel Palazzo Ponta Vermelha 2019.09.05 Viaggio Apostolico in Monzambico Madagascar Maurizio Incontro con le Autorita', societa' civile e Corpo Diplomatico nel Palazzo Ponta Vermelha 

Ferenc pápa a mozambiki hatóságokhoz: építsétek a békét, óvjátok közös otthonunkat

Az elnöknél tett udvariassági látogatását követően csütörtökön délelőtt negyed 11-kor a pápa beszédet intézett a mozambiki hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőihez. Arra ösztönzött, hogy el kell utasítani az erőszakot és igent kell mondani a békére, ahogy Szent II. János Pál is kérte 1988-as mozambiki látogatásakor.

Somogyi Viktória – Vatikán

A pápa csütörtökön reggel fél 8-kor magán szentmisét mutatott be a nunciatúrán. Mielőtt elindult volna első hivatalos programjára, a Scholas Occurrentes Alapítvány mozambiki programjainak vezetőit és néhány résztvevőjét fogadta. A találkozón bemutatták a pápának az Alapítvány tevékenységét Mozambikban, különösen is a sport és az emberi képzés terén. A pápa felidézett néhány történetet Buenos Aires-i gyermekkorából, amikor rongyokból készített labdával fociztak a ház udvarán. Kiemelte, hogy a játék és a munka mindig kapcsolódjon össze.

Udvariassági látogatás az államfőnél

Ferenc pápa első hivatalos programjaként látogatást tett Filipe Jacinto Nyusi mozambiki államfőnél a Ponta Vermelha (Tűzpiros pont) palotában, amely arról a maputói városnegyedről kapta a nevét, amelyben található, ahol a föld vöröses színű. Az elnök 1990-ben szerzett gépészmérnöki diplomát a csehországi Brnóban. Házas és  négy gyermeke van. A négyszemközti megbeszélést követően bemutatták a pápának az államfő családját, majd sor került az ajándékcserére.

A pápa közel áll a tavaszi hurrikán károsultjaihoz

Ferenc pápa ezt követően találkozott a mozambiki hatóságok képviselőivel. Beszédében először megemlékezett a tavaszi Idai és Kenneth hurrikánok pusztításának károsultjairól. Lelki közelségét és szolidaritását fejezte ki nekik. A Gondviseléstől azt kérte, buzdítson minden civil és társadalmi szereplőt arra, hogy a személyt állítva a középpontba mozdítsák elő a szükséges újjáépítési folyamatokat a hurrikán okozta pusztítás területein.

Az 1992-es Általános egyezmény megpecsételte a békét

A pápa ezután a mozambiki békefolyamatról szólt. Elismerését fejezte ki az egy hónapja aláírt béke egyezményről, amely véglegesen felszámolta a szembenálló bal és jobboldali katonai ellenségeskedést. Mérföldkőnek nevezte ezt abban a békefolyamatban, amelyet az 1992-ben Rómában aláírt Általános egyezmény indított el. Ennek köszönhetően megszilárdult a béke, amelynek első hajtásait is megtapasztalhattuk. Ezek támogatják a reményt és bizalmat adnak ahhoz, hogy ne a testvérharc írja a történelmet, hanem az a képesség, hogy testvérként ismerjük fel egymást, akik ugyanannak a földnek a gyermekei vagyunk és közös sorsunk alakítói. A béke bátorsága ez, amely nem egy brutális és erőszakos erő, hanem ami a közjó fáradhatatlan keresésében valósul meg.

Mondjunk nemet az erőszakra és igent a békére

Ferenc pápa utalt Szent II. János Pál 1988-as mozambiki látogatására, amely során arra buzdított, hogy mondjanak nemet az erőszakra és igent a békére. A tartós béke keresése kemény, kitartó munkát igényel, amelyet elszántan, de fanatizmus nélkül, bátran, de túlfűtöttség nélkül, állhatatosan, de intelligensen kell végezni. A béke nemcsak a háború hiányát jelenti, hanem fáradhatatlan elkötelezettséget arra, hogy felismerjük, biztosítsuk, konkrétan újra építsük testvéreink gyakran elfeledett méltóságát azért, hogy ők is saját nemzetük sorsa főszereplőinek érezhessék magukat – figyelmeztetett Ferenc pápa.

A béke fejlődést eredményezett

Rámutatott továbbá, hogy a béke tette lehetővé a fejlődést Mozambikban. Fejlődés történt a nevelés és az egészségügy területén. Arra buzdította a mozambikiakat, hogy szilárdítsák meg azokat a struktúrákat és intézményeket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy senki ne érezze magát elhagyatottnak. Itt külön kiemelte a fiatalokat, akik a lakosság nagy részét alkotják. Ők e föld reménysége és jelene, akiknek méltóságteljes utat kell találniuk tehetségük fejlesztéséhez. A béke kultúrája állandó folyamatot igényel, amelybe az új nemzedékeket is be kell vonni. Ez a folyamat segítse elő a találkozás kultúráját, ismerje el a másikat, alakítson ki szoros kapcsolatokat és építsen hidakat. Ehhez életben kell tartani az emlékezetet, amely a jövő felé vezető út. Ez a közös célok és értékek, gondolatok keresésére ösztönöz és hozzájárul a részleges, a nagyvállalati érdek legyőzéséhez annak érdekében, hogy a nemzet gazdagságát mindenki, különösképpen is a szegények szolgálatába állítsák. Ezek a béke fegyverei, a jövő méltóságának alapjai! – hívta fel a figyelmet Ferenc pápa.

Közös otthonunk védelme

Beszéde végén közös otthonunk védelmére hívta a mozambiki hatóságokat. A föld védelme egyben az élet védelmét is jelenti. Megóvása különleges figyelmet igényel, amikor a kifosztásának, elprédálásának tendenciáit tapasztaljuk és azt, hogy nem is a mozambikiak művelhetik meg, illetve nem a nép közjava ösztönzi a döntéseket. A béke kultúrája magában foglalja az eredményes, fenntartható és befogadó fejlődést, amelyben minden mozambiki sajátjának érezheti országát és amelyben megvalósul a testvériség és az egyenlőség. Legyetek a béke és a kiengesztelődés jövőjének építői! Ezek a gyermekeitek jövőjének biztosítékai. Ferenc pápa zárásképpen annak a reményének adott hangot, hogy a Mozambikban tett látogatásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a béke, a kiengesztelődés és a remény uralkodjon a mozambikiak között.

05 szeptember 2019, 17:08