Keresés

POPE-MAURITIUS/ POPE-MAURITIUS/ 

Kiengesztelődött különbözőségben éljétek a sokszínűséget! – A pápa beszéde Mauritius hatóságaihoz

Szeptember 9-én hétfőn kora este találkozott Ferenc pápa a mauritiusi Port Louis főváros elnöki palotájában a szigetállam hatóságaival, politikai és kulturális életének vezetőivel. Az egy-egy napos oda- és visszaút nélkül tisztán ötnapos látogatás utolsó, sorrendben 19. beszédét a pápa a sziget-köztársaság minden lakójának szánta. A hálás köszönet mellett közös migráns gyökerükre emlékeztette őket és éppen ennek jegyében meg ne feledkezzenek a mai migránsok befogadásáról és megsegítéséről egy igazi találkozás kultúra jegyében, mely harcol a megkülönböztetés minden formája ellen.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán            

Lehetséges hatékony közösséget építeni kirekesztés nélkül

Bő nyolc órás látogatása záróeseményeként Ferenc pápa a mauritiusi hatóságokhoz intézett beszédében a szigetállam kulturális, etnikai, vallási életének sokszínűségét emelte ki, mely képes volt harmonizálni a különbözőségeket egy közös terv szolgálatában. Népük a különböző földrészekről eltérő kulturális és vallási hagyománnyal ideérkező migránsokból született, akik lassanként megtanulták egymást gazdagítani a különbözőségeikkel, mígnem az együttélés során közösen építik a közjóra figyelmes testvériséget. Példájuk azt mutatja, hogy a népek nagy családja ölén igenis lehetséges hatékony közösséget építeni, anélkül, hogy bárkit is kirekesztenének.

A gyökerek a migránsok befogadására és oltalmazására indítanak ma

Ferenc pápa utalt Mauritius népe közös DNS-emlékezetére, mely őrzi azokat a migráns-áramlatokat, melyek a szigetre hozták az őseiket és amik arra indították őket, hogy nyíljanak meg a különbözőség előtt. Éppen ezért a pápa gyökereik megőrzésére buzdította őket, melynek jegyében elfogadják a migránsok befogadásának és oltalmazásának kihívásait. Fogadjátok be őket ma úgy, ahogy egykor őseitek befogadták egymást kölcsönösen! – kérte tőlük a pápa.    

Harcoljanak bátran a megkülönböztetés és a korrupció minden formája ellen

A demokratizálódás közelmúltbéli történetét elemezve Ferenc pápa kiemelte annak megbecsülésre méltó jellegét, mely Mauritiust a béke szigetévé teszi. Lakosai lelkére kötötte a pápa, hogy miközben továbbfejlesztik a demokratikus életstílust, harcoljanak bátran a megkülönböztetés minden formája ellen. A délelőtti homíliájához hasonlóan külön kitért a pápa a fiatalok helyzetére és azt kérte a felnőtt generációktól, hogy legyenek példa az ifjúság számára. Harcoljanak együtt a korrupció minden formája ellen, mindig a közjó szolgálatában.   

Konstruktív módon előre kell menni, átfogó ökológiai megtérésre törekedve

Függetlensége kivívása óta Mauritius örvendetesen erős gazdasági fejlődést ért el, de ez a gazdasági gyarapodás sajnos nem jár együtt mindenki hasznával, hanem mellőz olyan rétegeket, mint a fiatalok. Ezért a pápa az emberi személyt középpontba állító gazdaságpolitikát támogat, mely képes a jövedelmek jobb elosztására, munkahely teremtésre és a legszegényebbek átfogó előmozdítására. Ne engedjenek a gazdasági bálványimádás modelljének, mely emberi életeket áldoz fel az üzérkedés és a kizárólagos haszonszerzés oltárán. Ezzel szemben konstruktív módon előre kell menni, átfogó ökológiai megtérésre törekedve, mely nemcsak elkerüli a környezeti katasztrófák kockázatait, hanem előmozdítja az életstílus megváltoztatását.

Szolgálják a népek és vallások közötti találkozás kultúráját

Ferenc pápa végül köszönetet mondott minden vallásnak, mely együttműködik a társadalmi béke szolgálatában, nem feledkezve meg az élet transzcendens értékéről, amit soha nem szabad redukálni. Leszögezte továbbá, hogy Mauritius ezentúl is folytassa a gyümölcsöző párbeszédet, mely mindig jellemezte az országot. Befejezésül Isten áldását kérte az emberekre és erőfeszítéseikre, melyek a népek és vallások közötti találkozás kultúráját szolgálják.     

Ferenc pápa hétfőn este a köztársasági elnöknél tett tisztelgő látogatás után repülővel visszatért a madagaszkári nunciatúrára, ahonnét kedden reggel indult a repülőtérre és onnan vissza Rómába.           

10 szeptember 2019, 13:39