Keresés

2019.09.07 Viaggio Apostolico in Mozambico Madagascar Mauritio Incontro con le Autorita' con la Societa' Civile e con il Corpo Diplomatico 2019.09.07 Viaggio Apostolico in Mozambico Madagascar Mauritio Incontro con le Autorita' con la Societa' Civile e con il Corpo Diplomatico  

A pápa a madagaszkári hatóságoknak: átfogó programmal a szegények szolgálatában

Afrikai apostoli útjának negyedik napján, szombat reggel Ferenc pápa a madagaszkári nunciatúra épületében magán szentmisét mutatott be, majd fél tízkor találkozott a főváros elnöki palotájában a szigetország politikai és társadalmi életének vezetőivel. A madagaszkári „méltóságteljes” elnöki palotát1975-ben építették az észak-koreai Kim Ir Szen kommunista pártvezér támogatásával. A pápa a hatóságokhoz intézett beszédében a kölcsönös segítségnyújtásra, a szolidaritásra, a béke és a stabilitás építésére, a korrupció elleni küzdelemre, a javak igazságos elosztására, egyszóval a társadalmi problémák átfogó megoldására emlékeztette őket, de kiemelten utalt a szegények megsegítésének kötelező szolgálatára.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán            

A madagaszkári alkotmány előszavából idézett a pápa beszéde kezdetén, s benne a fiha-navana malgas szót emelte ki, ami megosztást, kölcsönös segítséget, szolidaritást jelent. Magába foglalja a családi és a baráti köteléket, de még a természet iránti jóakaratot is. Végső soron a „nép lelkületét” jellemzi, mely bátran, igaz lemondások árán, de ellenáll a sokféle ellenségnek és nehézségeknek.

A politikai vezetők feladata, hogy védelmezzék saját állampolgáraikat

Szabadságának visszaszerzése után Madagaszkár stabilitásra és békére vágyik, miközben olyan pozitív demokratikus váltógazdálkodást művel, mely tiszteletben tartja a stílusok és tervek egymást kiegészítő jellegét. Ez pedig világosan megmutatja, hogy „a politika az állampolgárság és emberi művek építésének alapvető eszköze” – idézett a pápa ez évi békevilágnapi saját üzenetéből. A politikai vezetők feladata és felelőssége, hogy védelmezzék saját állampolgáraikat, főként a legsérülékenyebbeket, bevonva mindebbe a polgári társadalom összes szereplőjét, hiszen egy nemzet fejlődése nem redukálható csupán egyszerű gazdasági növekedésére.

Harc a korrupció és a spekuláció járványszerű formái ellen

Külön kitért a pápa a korrupció és a spekuláció járványszerű formáira, melyek csak növelik a társadalmi egyenlőtlenségeket, a létbizonytalanságot és végül embertelen szegénységet teremtenek. Ezért olyan szerkezeti közvetítést kell bevezetni, mely a jövedelmek legjobb elosztását biztosítja, az összes lakos, de főként a szegények tekintetében.   

A közös otthonunk átfogó védelme

A közös otthonunk védelme érdekében Ferenc pápa átfogó megoldást szorgalmaz a madagaszkári nép számára. Napjaink válsága nemcsak környezeti és társadalmi válság, hanem a kettő egyszerre. Nincs ugyanis két külön válság, hanem csak egyetlen bonyolult társadalmi-környezeti válság – utalt Ferenc pápa „Laudato si” kezdetű enciklikájára. Őrizzék meg a szigetország gazdag biodiverzitását, hagyjanak fel az erdőirtással! – kérte. Igazi környezetvédő program azonban nem lehetséges társadalmi igazságosság nélkül. Másfelől pedig az értékes és hasznos  nemzetközi segítségnyújtás azt a veszélyt hordozza, hogy olyan „egyetemes kultúrának” ad helyet, mely elnyomja a helyi népek hangját. Végül Ferenc pápa arra emlékeztette az államelnököt és a többi politikai vezetőt, hogy a katolikus egyház kész permanens párbeszédet folytatni a más keresztény felekezetekkel, a többi vallás tagjaival és a civil szervezetekkel is, országuk fiha-vanana, testvéri szolidaritás hagyománya jegyében.

       

                              

                  

07 szeptember 2019, 16:20