Keresés

2019.09.04 Viaggio Apostolico Mozambico Madagascar Maurizio 2019.09.04 Viaggio Apostolico Mozambico Madagascar Maurizio 

A pápa a madagaszkári püspökökhöz: legyünk a béke és a remény magvetői

A pápa szombaton délután 4 órakor találkozott a szigetország főpásztoraival az Andohalo székesegyházban Antananarivóban. Beszédében a püspökök széleskörű feladatait elemezte és tanácsokat adott azok megfelelő teljesítéséhez.

Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápát a püspöki konferencia elnöke fogadta a katedrális bejáratánál. Köszöntő szavait követően a pápa szólt a jelenlevő püspökökhöz, majd egyenként üdvözölte őket. A székesegyház elhagyása előtt Antananarivo érseke bemutatta a pápának az anglikán, a luteránus és a kálvinista egyház helyi vezetőit.

A székesegyházat a Szeplőtelen fogantatásnak szentelték. Gótikus stílusban épült 1873-ban. 1878-ban nyílt meg az istentisztelet számára, 1890-ben szentelték fel. Formáját tekintve hasonlít a párizsi Notre Dame székesegyházra.

A madagaszkári püspöki konferencia öt metropolita érsekség és 17 egyházmegye főpásztorából áll. 1965-ban jött létre és tagja az Afrikai és Madagaszkári Püspöki Konferenciák Szimpóziumának (SECAM). Jelenlegi elnöke Désiré Tsarahazana bíboros, Toamasina érseke.

Az egyház és az állam közötti érett és független együttműködés folyamatos kihívás

Ferenc pápa a madagaszkári püspökökhöz intézett beszédében az országban tett látogatásának mottójából indult ki: „A béke és a remény magvetője”. Ez tükrözi azt a küldetést, amelyet a püspökökre bízott Isten. Mindannyian magvetők vagyunk és ezt a reményben tesszük. A magvető ismeri a saját földjét, megérinti és érzi azt, felkészíti arra, hogy a legjobbat hozza ki belőle. Senki nem várhatja tőlünk, hogy a vallást az emberek belső titkává alacsonyítsuk le anélkül, hogy hatással legyen a társadalmi életre és hogy aggódjon a civil társadalom intézményeinek egészségéért, véleményt formálva az állampolgárokat érintő eseményekről (Evangelii gaudium 182-183). Az egyház és az állam közötti érett és független együttműködés folyamatos kihívás, mert fennáll az összejátszás veszélye. A Lélek szavára hallgatva képesek leszünk az együttműködésre a közjó érdekében. Az Evangélium hirdetése foglalja magába a szegénység minden formája elleni aggodalmat – kérte a pápa. Fontos a nevelésre, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre és a munkavállalás megteremtésére odafigyelni.

Különleges kötelességünk, hogy közel álljunk a szegényekhez

A pásztori feladatok egy másik dimenziója a személy védelme. Ma és mindig a szegények az Evangélium kiváltságos címzettjei és evangelizálásuk Isten országának a jele, amelyet Jézus hozott el nekünk. Különleges kötelességünk, hogy közel álljunk a szegényekhez és védelmezzük őket, a peremre szorultakat és a kicsinyeket – hangsúlyozta a pápa. Az Evangéliumhoz való hűség olyan pásztorrá tesz, aki közel áll Isten népéhez, kezdve a papokkal. Ők a kisebb testvéreink és különleges gondot kell fordítanunk rájuk. Legyünk rendelkezésre álló atyák, akik tudnak ösztönözni, támogatni, értékelik az erőfeszítéseket és elkísérik a fejlődést.

Biztosítsuk a hivatások hitelességét, érettségét és a szándékok megtisztítását

A pásztor fontos feladata a megkülönböztetés és az elkísérés a papi és a megszentelt életre szóló hivatás esetében. Alapvető, hogy biztosítsuk a hivatások hitelességét, érettségét és a szándékok megtisztítását. Elsődleges az életszentség megvalósítása. A pápa elismeréssel szólt a püspökök erőfeszítéseiről a papképzésben. A képzés kiterjesztését kérte a világi hívek széles körére is. Ne hagyják őket magukra küldetésükben, hogy a föld sója és a világ világossága legyenek annak érdekében, hogy átalakítsák a madagaszkári társadalmat és egyházat.

Nyitott szívre és elmére van szükség

A püspökök számos felelősségéhez nyitott szívre és elmére van szükség, hogy elűzzék a félelmet, amely bezárkózásra késztet és legyőzzék az elszigetelődés kísértéseit. Ehhez testvéri párbeszédre van szükség egymás között, valamint az ajándékok megosztására és együttműködésre az Indiai-óceán helyi egyházaival. Ez a remény útja. A természet keresztény szellemű védelme és a migráció problémája közös elmélkedésre és széleskörű cselekvésre késztet a hatékony megközelítés érdekében.

Boldog Victoire Rasomanarivo és Szűz Mária tanítson meg bennünket az együttérzésre

Végül Ferenc pápa utalt rá, hogy a székesegyházat két nő védelmezi: a kápolnában nyugvó Boldog Victoire Rasomanarivo, aki tudott jót tenni, illetve védelmezni és terjeszteni a hitet a nehéz időkben is; illetve Szűz Mária, aki kitárt karjával mindent átölel. Kérjük őket, hogy tágítsák ki szívünket, tanítsanak meg az együttérzésre, amely az anyai ölből származik és amelyet az anya és Isten érez a föld elfelejtettjei iránt. Segítsenek bennünket, hogy a béke és a remény magvetői legyünk – zárta beszédét a pápa a madagaszkári püspökökhöz.

07 szeptember 2019, 18:40