Keresés

2014.05.25 Viaggio apostolico in Terrasanta, Papa Francesco incontra Bartolomeo Patriarca Ecumenico di Costantinopoli 2014.05.25 Viaggio apostolico in Terrasanta, Papa Francesco incontra Bartolomeo Patriarca Ecumenico di Costantinopoli 

Bertalan pátriárka: Építsük a szeretet és az igazság ökumenizmusát!

Szeptember 13-án, Aranyszájú Szent János latin rítusú liturgikus ünnepének emléknapján tették közzé a Vatikánban azt a levelet, melyet Ferenc pápa augusztus 30-án küldött Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának. A levélben Ferenc pápa „megmagyarázza”, hogy miért ajándékozta Bertalan pátriárkának Szent Péter apostol relikviáinak kilenc csonttöredékét tartalmazó bronzládikót, melyet 2019. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok, Róma védőszentjeinek búcsúünnepén adott váratlanul a római ünnepre érkezett konstantinápolyi ökumenikus delegáció vezetőjének. Az esemény kapcsán Andrea Tornielli, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium főszerkesztője interjút készített Bertalan pátriárkával.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Nagyon meglepte ilyen nagy kincs odaajándékozása, mint egy spontán magatartás  megnyilvánulása

A pátriárkát nagyon meglepte az ajándék, ilyen nagy kincs, amit Őszentsége Ferenc pápa testvér adott neki. A gesztus meglepett másokat is. A római ünnepre érkezett konstantinápolyi ökumenikus delegáció egyáltalán nem számított rá. Rendszerint az ilyen események protokolláris megbeszélések nyomán születnek. Ezúttal nem így történt. A pátriárka teljes őszinteséggel megbecsüli az ajándékot, mint egy spontán magatartás  megnyilvánulását, mint igazi testvéri szeretet jelét.   

Az ajándék mérföldkő és döntő lépés az egység felé vezető ökumenikus úton

Az ajándék gesztusában a pátriárka három mély elemet különböztet meg. A konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus számára a relikviák áldást jelentenek önmagukban. Szent Péter az életszentség központi alakja, ő a hitvallás apostola, de ugyanakkor ő a megtagadás apostola is. Tanúja a föltámadásnak, a reménység jele minden keresztény számára. Másodsorban testvéri kapcsolat fűzi Szent Andráshoz, aki az ökumenikus pátriárkátus védőszentje. Miként Péter és András egymás test-vérei, ugyanúgy egymás leánytestvérei Róma és Konstantinápoly. Ferenc pápa ajándéka mérföldkő és döntő lépés az egység felé vezető ökumenikus úton.    

Még nagyon sok munka szükséges az egység helyreállításához

Az egységtörekvés ötven évét tekintve a pátriárka szerint nagy utat tettünk meg, de még nagyon sok munka szükséges az egység helyreállításához. Továbbra is szenvedünk az egység hiánya miatt, mely botrány az egyházban. Ferenc pápa nagy gesztusa a római egyház jelentős elkötelezettségét jelzi a keresztények egysége szolgálatában. A két testvér mostani misztikus csókja arra tanít, hogy a keresztények éljék az ökumenikus testvériség kötelékét.

A váratlan ajándék prófétai jel

Az egységben való előrehaladás két úton történik. Az egyik út a szeretet párbeszéde, kezdve VI. Pál pápa és Athenagorasz testvéri ölelésétől. A másik út az igazság párbeszédére szólít. Ezt az utat teológiai párbeszéd szervezetei készítik elő, melyek lehetővé teszik, hogy a közös hagyományt úgy szemléljük, hogy arra a közösség jövőjét építhessük. Ehhez szükség van arra, hogy becsülettel és tisztelettel olvassuk újra mindazt, ami elválaszt bennünket. Ehhez a két úthoz társul a prófétai harmadik út. Mi most ezzel a váratlan ajándékkal ennek lehettünk a tanúi.

   

        

17 szeptember 2019, 13:05