Keresés

2019.08.10 10 agosto 2019: approvati i nuovi statuti dell'Istituto per le Opere di Religione con un Chirografo di papa Francesco 2019.08.10 10 agosto 2019: approvati i nuovi statuti dell'Istituto per le Opere di Religione con un Chirografo di papa Francesco 

Pápai rendelet a vatikáni IOR pénzügyi intézetről

Ferenc pápa augusztus 8-i keltezéssel chrirográf, kézzel írt dokumentumot jelentetett meg, mely szabályozza a Szentszék pénzügyi intézetének a rendszerét. A dokumentummal párhuzamosan közzétették az IOR, a Vallási Ügyek Intézetének új alapszabályzatát.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán     

Az előzmények

1942. június 27-én tiszteletreméltó elődünk, XII. Piusz pápa felállította a Vatikán Városállamban a Vallási Ügyek Intézetét, mint jogi személyt, magába olvasztva a megelőző intézményt, a Vallási Ügyek Adminisztrációját, melynek előzménye a XIII. Leó pápa által 1887-ben megteremtett „Commissione ad pias causas”, a „Kegyes Ügyek Bizottsága” – kezdődik Ferenc pápa chrirográfja.

XII. Piusz pápa 1944. január 24-én kelt újabb chirográf rendelettel új normákat állapított meg az intézmény számára, majd a bíborosi vigilancia (ellenőrző) bizottságtól módosító javaslatokat kért az 1941. március 17-i alapszabályzat szükségessé vált módosítására.

Két éves próbaidő

Ferenc pápa az intézmény struktúrájának és tevékenységének a korszerűsítésére, kompetens katolikus világiak közreműködésével és felelős bevonásával, kísérleti jelleggel két évre megújítja a Vallási Ügyek Intézetének új szabályzatát, melyet Szent II. János Pál pápa 1990. március elsején kelt chirográfjával határozott meg.

Az intézmény célja, hogy gondját viselje és nyilvántartsa az intézetre bízott ingó és ingatlan javakat, melyeket fizikai és jogi személyek az intézetre bíztak, vallási és szeretetszolgálat céljára hasznosítás megjelölésével.

Az Intézmény nyilvános kánoni jogi személy, Vatikán Városállam székhellyel. Esetleges rendellenességek esetén az illetékes fórum szabály szerint a Vatikán Városállam.

Bíboros bizottság  

Az Intézmény szervei: a bíborosi bizottság, a prelátus, a felügyeleti tanács és az igazgatóság.

A bíborosi bizottság öt kinevezett bíborosból áll, akiket a pápa nevez ki öt éves időtartamra, mely egyszer megújítható. A bizottság felügyel az intézmény hűségére, az alapszabályzat normái szerint.

A prelátus és felügyeleti bizottság

A felügyeleti bizottság által kinevezett prelátus követi az intézet működését, titkári minőségben részt vesz a bíborosi bizottság ülésein, és jelen van a felügyeleti bizottság összejövetelein.   

A felügyeleti bizottság felel az intézet és az ellenőrzés igazgatásáért és vezetéséért, továbbá felügyeli a pénzügyi, gazdasági és működési síkon. A felügyeleti bizottság hét tagból áll, akiket a bíborosi bizottság nevez ki öt évre, mely mandátum személyenként egyszer meghosszabbítható. Az intézmény törvényes képviseletét a felügyeleti bizottság elnöke látja el.

Igazgatóság

Az igazgatóság a főigazgatóból, esetlegesen helyettes igazgatóból áll, a felügyeleti bizottság kinevezésére, a bíborosi bizottság jóváhagyásával. A meghatározott vagy meghatározatlan időre kinevezett főigazgató felelős az intézet működési tevékenységéért a felügyeleti tanács előtt. A törvényes számvitelt egy külső revizor gyakorolja, akit a bíborosi bizottság nevez ki a felügyeleti bizottság javaslatára, három egymást követő gyakorlati időtartamra, mely egyszer megújítható.

Ferenc pápa végül elrendeli, hogy ezt a pápai chirográfot az alapszabállyal együtt az Osservatore Romano jelentesse meg, két éves próbaidőre. A közléssel egyidőben a rendelkezés hatályba lép és mindkettőt az Apostoli Szék aktáiban kell iktatni.

Kelt Rómában, Szent Péternél, 2019. augusztus 8-án, pápasága hetedik évében.                            

10 augusztus 2019, 16:06