Keresés

2008.07.14 giovani, via crucis, croce, AUSTRALIA - IGLESIA 2008.07.14 giovani, via crucis, croce, AUSTRALIA - IGLESIA 

Ferenc pápa üzenete a metodista egyházak szinódusára: közös választ adni a szegényeknek

Augusztus 25-én, vasárnap megkezdődött Torinóban a valdi és a metodista egyházak szinódusa. A pápa üzenetében arra buzdított, hogy „közös válaszokat kell adni a szenvedésre, amely sok embert sújt, különösen is a legszegényebbeket és a leggyengébbeket, előmozdítva az igazságosságot és a békét”.

Somogyi Viktória / Cecilia Seppia – Vatikán

Egység, kölcsönös megértés, együttműködés és elkötelezettség arra, hogy közös válaszokat kínáljunk fel a szegénység ellen. Ezt kérte Ferenc pápa üzenetében, amelyet a valdi és a metodista egyházak egyesületének szinódusára küldött a tanácskozás megnyitása alkalmából. „Imádkozom mindannyiótokért, hogy a találkozás, az ima és az elmélkedés e napjaiban megtapasztaljátok a Szentlelket, aki áthatja és erőt ad a keresztény tanúságtételnek” – írja a pápa. A keresztények közötti ökumenikus szellem megszilárdulásáért és az egyházak közötti növekedő szeretetközösségért imádkozik.

Tanúságot tenni a szeretet evangéliumáról

Ferenc pápa hangsúlyozza üzenetében, hogy „sürgető szükség van a hiteles tanúságtételre Krisztusról és evangéliumáról. Ez csak akkor lehetséges, ha a szándék és a cselekvés egységét fenntartjuk. Arra kaptunk meghívást, hogy folytassuk elkötelezettségünket a kölcsönös megismerés, a megértés és együttműködés útján, hogy tanúságot tegyünk Jézusról és a szeretet evangéliumáról”.

Közös válaszok a szegényeknek és a gyengéknek

Mielőtt áldását adja a szinódus résztvevőire, a pápa megjegyzi: „Krisztus tanítványaiként közös válaszokat kínálhatunk fel a szenvedésre, amely sok embert sújt, különösképpen a legszegényebbeket és a leggyengébbeket, előmozdítva az igazságosságot és a békét”.

A szinódus

A metodista és valdi egyázak szinódusa vasárnap délután istentisztelettel nyílt meg Torinóban. Erica Sfredda prédikált a szertartáson. A felajánlott perselypénzből a Pinerolo nevet viselő ökumenikus meghallgató központot támogatják, amely a gazdasági és szociális nehézségben élő családokat segíti.

A szinódus 180 résztvevője, lelkipásztorok és világiak, megvitatnak számos témát: a vallásszabadság, az állammal való kapcsolatok, a szociális és közösségi elkötelezettség, a globális diakónia, az emberi jogok, az ún. interkulturális nemzedék jelene és jövője, a helyi egyházak valósága, az ökumenizmus és a vallásközi párbeszéd kérdéseivel foglalkoznak.

Az olasz katolikus püspöki konferencia részéről Ambrogio Spreafico püspök, az ökumenizmusért és a vallási párbeszédért felelős bizottság elnöke vesz részt a valdi és a metodista egyházak szinódusán. Számos vendéget várnak a különböző kontinensekről is. A szinódus végén lejár Eugenio Bernardini tiszteletes mandátuma és megválasztják utódát, az új moderátort.

26 augusztus 2019, 15:15