Keresés

Jean-Marc Aveline érsek Jean-Marc Aveline érsek 

Ferenc pápa kinevezte Marseille új érsekét

A pápa kinevezte Jean-Marc Aveline-t, Marseille segédpüspökét Georges Pontier, Marseille eddigi érsekének utódául, aki májusban betöltötte 76. életévét. Jean-Marc Aveline Algériában született és több mint 50 éve él Marseille-ben.

Somogyi Viktória / Xavier Sartre – Vatikán

Ferenc pápa augusztus 8-án elfogadta Georges Pontier érsek lemondását és kinevezte a dél francia város főpásztorának Jean-Marc Aveline segédpüspököt.

Tanulmányok a párizsi Katolikus Intézetben és a Sorbonne Egyetemen

Jean-Marc Aveline 1958-ban született Algériában az orani egyházmegyében. A Marseille-ben végzett középiskolai tanulmányait követően 1977-ben belépett az avignoni szemináriumba, ahol elvégezte a teológia első évét, majd a párizsi Katolikus Intézet egyetemi szemináriumában folytatta felkészülését és szerzett doktorátust teológiából 2000-ben. Filozófia diplomával is rendelkezik a Sorbonne Egyetemről. 1984-ben szentelték pappá a Marseille-i főegyházmegyében.

Papi életpályája

Pappászentelését követően teológiát tanított a marseille-i szemináriumban és plébániai szolgálatot végzett 2007-ig. 1987-ben az állandó képzésért felelős püspöki helynök, majd 1991-ben az egyházmegyei hivatásszolgálat felelőse és a szeminaristákért felelős egyházmegyei delegátus lett. 1992-2002 között megalapította és vezette a marseille-i Vallások Teológiája és Tudománya Intézetet (ISTR). Ezt követően a Szent János Intézet igazgatója lett, amely 1998-ban a Mediterráneum Katolikus Intézetévé vált és társult a lyoni teológiai fakultáshoz. 1997-2007 között teológiát tanított a lyoni Katolikus Egyetemen. 2007 óta a marseille-i érsekség általános helynöke. 2008-2012 között a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának konzultora volt. 2013-ban Marseille segédpüspökévé nevezte ki Ferenc pápa. Püspökké szentelésére 2014-ben került sor. A francia püspöki karon belül a vallásközi kapcsolatokkal és az új vallási áramlatokkal foglalkozó tanács elnöke.

Erősen kell fogni Krisztus és a nyáj kezét, és haladni kell előre az úton

Jean-Marc Aveline érsek interjút adott a Vatikáni Rádiónak, amelyben elmondta, hogy 1966-ban érkezett Marseille-be a szüleivel. A helyi egyház készítette fel és vezette el a hithez, amiért köszönetet mond az egyházmegye papjainak és híveinek. Georges Pontier érseknek háláját fejezi ki, hogy beletanulhatott a püspöki szerepbe. A most ráváró feladatok kapcsán kijelentette: erősen kell fogni Krisztus és a nyáj kezét, és haladni kell előre az úton. A kihívások között említette az egyházmegye területén meglévő gazdasági egyenlőtlenséget, amely a szociális tevékenység megszilárdítását teszi szükségessé. Kiemelte a migránsok befogadásának feladatát is, valamint a kulturális és vallási pluralitásból fakadó kihívásokat. Az egyházi szeretetközösség megteremtése, a fiatalok támogatása, a hivatás megkülönböztetés is nagy munkát igényelnek.  

Fejleszteni a kapcsolatot a Mediterráneum keresztény közösségeivel

Interjújában Marseille új érseke elmondta még, hogy a következő években fejleszteni szeretné a kapcsolatokat a Mediterráneum másik oldalán élő keresztény közösségekkel. Marseille-t gyakran úgy tekintik, mint a Kelet kapuját és ez igaz, mert rengeteg közösség van jelen a városban – hangsúlyozta. Érseki küldetésének ünnepére meghívta a Mediterrán-tenger és mindenekelőtt a Maghreb országok (Marokkó, Algéria, Tunézia és Líbia) püspökeit. Aveline érsek a közeljövő másik fontos célkitűzéseként említette az ifjúságpasztorációt és a hivatásgondozást. Nagyon sok fiatal van Marseille-ben, akik szabadidejükben önkéntes munkát végeznek. Kiemelt figyelmet kíván szentelni nekik, hogy növekedjenek a hitben és hivatásukban.

08 augusztus 2019, 15:09