Keresés

Vatican News
Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozásakor az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakában Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozásakor az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakában  (Vatican Media)

Szemlélődés és cselekvés: a szív bölcsessége – a pápa Úrangyala imádsága

Minden nap találjunk rá időt, hogy egy kicsit félrevonuljunk Jézussal és meghallgassuk szavát, ugyanakkor szolgáljuk testvéreinket, fogadjuk be a rászorulókat. Kövessük Mária és Márta példáját a szemlélődés és a cselekvés útján – buzdította a híveket Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében.

Vertse Márta – Vatikán

Márta kezével és Mária szívével szeressük és szolgáljuk testvéreinket, és ezzel a két magatartással a béke és a reménység munkásaivá válunk – hangsúlyozta a pápa, elemezve a vasárnapi evangéliumi szakaszt (vö. Lk 10,38-42), amelyben Lukács evangelista Jézusnak Lázár nővérei, Márta és Mária otthonában tett látogatását beszéli el.

Jézus szava mindennél fontosabb

A két nővér fogadja az Urat, Mária leül lábához, hogy hallgassa szavait. Abbahagyja, amivel éppen foglalatoskodott, hogy közel lehessen Jézushoz: nem akar lemaradni egyetlen szaváról sem. Mindent félre kell tennünk, amikor Jézus eljön, hogy meglátogasson minket életünkben, mert jelenléte és szava előbbre való minden másnál – mutatott rá a pápa. Az Úr mindig meglep bennünket: amikor valóban meghallgatjuk, a felhők eltűnnek, a kétségek átadják helyüket az igazságnak, a félelmek a nyugalomnak, és az élet különböző helyzetei megfelelő módon elrendeződnek. Az Úr, amikor eljön, mindig nekünk is elrendezi dolgainkat.

Minden nap töltsünk néhány percet Jézussal

A Jézus lábainál ülő betániai Mária jelenetében Szent Lukács a hívő ember imádkozó magatartását mutatja be, aki a Mester jelenlétében tudja, hogyan kell Őt meghallgatni és összhangban lenni Ővele. Arról van szó, hogy napközben meg kell egyszer állnunk és csöndben imába kell merülnünk néhány percig, hogy helyet adjunk az Úrnak, aki „elhalad”, és meg kell találnunk a bátorságot ahhoz, hogy egy kicsit Ővele „félrevonuljunk”, hogy azután hatékonyan visszatérjünk mindennapi tevékenységeinkhez. Mária viselkedését dicsérve, aki „a jobbik részt választotta”, Jézus mindnyájunknak ismétli: „Ne hagyd,  hogy magával sodorjanak a mindennapok tennivalói, hanem hallgasd mindenekelőtt az Úr hangját, hogy jól végezd az élet által számodra kijelölt feladatokat”.

Márta a vendégszeretet példaképe

Azután ott van a másik nővér, Márta. Szent Lukács úgy írja, hogy ő látta vendégül Jézust. Talán Márta az idősebbik lánytestvér, nem tudjuk, de minden bizonnyal rendelkezett a vendégszeretet karizmájával. Miközben Mária hallgatja Jézust, Márta a vendég kiszolgálásával foglalatoskodik. Ezért mondja neki Jézus: „Márta, Márta! Sok mindennel törődöl, sok minden nyugtalanít”. Ezekkel a szavakkal Jézus természetesen nem akarja elítélni a szolgáló magatartást, hanem inkább a nyugtalanságot, amely olykor kapcsolódik hozzá. Mi is osztozunk Szent Márta aggodalmaiban, és példája nyomán arra törekszünk, hogy családunkban, közösségeinkben megéljük a befogadást, a testvériséget, hogy mindenki „otthon” érezhesse magát, különösen a kicsinyek és a szegények, amikor ajtónkon kopogtatnak.

Egyeztessük össze a szemlélődést és a cselekvést

Az evangélium ezen a vasárnapon tehát arra emlékeztet, hogy a szív bölcsessége éppen abban áll, hogy össze tudja egyeztetni ezt a két elemet: a szemlélődést és a cselekvést. Márta és Mária mutatják meg nekünk az utat. Ha meg akarjuk ízlelni az élet örömét, akkor ezt a két magatartást kell egymáshoz kapcsolnunk: egyrészt „Jézus lábánál ülni”, hogy meghallgassuk, miközben felfedi számunkra minden dolog titkát; másrészt legyünk szolgálatkészek és készségesek a vendégszeretetben, amikor Ő eljön és bekopogtat az ajtónkon, egy barát képében, akinek szüksége van egy kis felüdülésre és testvériségre. Szükségünk van erre a vendégszeretetre – hangsúlyozta a pápa.

Márta kezével és Mária szívével szolgáljunk és szeressünk

Szűz Mária, az egyház Anyja adja meg nekünk a kegyelmet, hogy szeressük és szolgáljuk Istent és a testvéreket Márta kezével és Mária szívével, hogy mindig Krisztust hallgatva a béke és a remény munkásai lehessünk. Ez érdekes: ezzel a két magatartással a béke és a remény munkásai leszünk – mondta végül az Úrangyala elimádkozása előtti elmélkedésében Ferenc pápa.

22 július 2019, 12:53