Keresés

Vatican News
2010.09.19 Papa Benedetto XVI Beatificazione Card. John Henry Newman 2010.09.19 Papa Benedetto XVI Beatificazione Card. John Henry Newman  

A pápa októberben szenttéavatja John Henry Newmant és másik négy boldogot

Ferenc pápa hétfőn bejelentette, hogy az Amazóniával foglalkozó őszi szinódus időszakában szentté avatja John Henry Newman angol bíborost, az olasz Giuseppina Vannini nővért, az indiai Mariam Theresia Chiramel Mankidiyan nővért, a brazil Dulce Lopes Pontes nővért és a svájci harmadrendi ferencest Marguerite Bays-t.

Somogyi Viktória / Alessandro Di Bussolo – Vatikán

Ferenc pápa vezette hétfőn délelőtt 10-tól a szenttéavatási ügyekben megtartott  rendes nyilvános konzisztóriumot az Apostoli Palota Kelemen-termében. A szertartást október 13-án tartják, amelynek keretében az oltár dicsőségére emelik Newman bíborost, az angol teológust és a Néri Szent Fülöp Oratórium angliai alapítóját, aki 1890-ben hunyt el; Giuseppina Vannini nővért, a Szent Kamill Leányai kongregáció alapítóját, aki 1911-ben halt meg; továbbá Mariam Theresia nővért, a Szent Család Nővérei kongregáció alapítóját, aki 1926-ban tért vissza az Atya házába; valamint Dulce Lopes Pontes nővért, az Isten Anyja Szeplőtelen Fogantatása Misszionáriusai (SMIC) kongregáció tagját, aki 1992-ben hunyt el és végül Marguerite Bays-t, aki harmadrendi ferencesként élte életét 1897-ig.

John Henry Newman bíboros

John Henry Newman 1801-ben született Londonban. Fiatalkorában az anglikán egyház felszentelt diakónusa. Egy intenzív elmélkedési és ima időszakot követően megérti, hogy a római egyház az igazi őrzője Jézus Krisztus tanításainak és katolikus hitre tér. Élete zarándokút az igazság felé. Írásaiban Newman saját megtérésének útját a vihar utáni kikötéshez hasonlítja. „Megtérésem pillanatában nem voltam tudatában annak az intellektuális és morális változásnak, ami elmémben lejátszódott. Nem tűnt úgy, hogy a Kinyilatkoztatás alapvető igazságaiban szilárdabb hittel rendelkezem vagy hogy jobban ura lennék magamnak; buzgóságom nem növekedett; de az volt a benyomásom, hogy egy viharos átkelés után révbe értem; ezért a boldogságom attól kezdve egészen mostanáig változatlan maradt.”

Az igazság, az intellektuális tisztesség és a hiteles megtérés iránti szenvedélynek nagy ára van

John Henry Newmant 1847-ben szentelik pappá és létrehozza a Néri Szent Fülöp Oratóriumot Angliában. XIII. Leó pápa bíborossá kreálja és 1890-ben hunyt el. XVI. Benedek pápa avatta boldoggá 2010. szeptember 19-én Birminghamban. A boldoggá avatást megelőző este Londonban az imavirrasztáson XVI. Benedek felidézte az angol teológus bíboros tanításait. „Newman élete arra tanít minket, hogy az igazság, az intellektuális tisztesség és a hiteles megtérés iránti szenvedélynek nagy ára van. Az igazságot, amely szabaddá tesz bennünket, nem tarthatjuk meg magunknak; tanúságtételt igényel és arra van szükség, hogy mások is meghallják. Végsősoron meggyőző ereje önmagából fakad, nem pedig az emberi ékesszólásból vagy a kényelmes érvelésekből.”

XVI. Benedek avatta boldoggá

A boldoggá avatási szentmisén XVI. Benedek pápa kiemelte, hogy Newman bíboros „megélte a papi szolgálat mélyen emberi oldalát a birminghamiek áldozatos szolgálatában azokban az években, amelyeket az általa alapított Oratóriumban töltött. Látogatta a betegeket és a szegényeket, vigasztalta az elhagyatottakat, gondját viselte a börtönben levőknek”. „Nem meglepő, hogy halálakor ezrek álltak végig az utcák mentén, amikor földi maradványait szállították temetkezési helyére.” Newman bíboros mottója: „A szív a szívhez szól”. XVI. Benedek továbbá hangsúlyozta: ez a mottó „lehetővé teszi, hogy behatoljunk a keresztény élet megértésébe, ami hivatás az életszentségre és amit úgy tapasztalunk meg, mint a szív intenzív vágyát arra, hogy bensőséges szeretetközösségre lépjünk Isten Szívével”.

01 július 2019, 15:35