Keresés

Vatican News
2019.06.23 Angelus 2019.06.23 Angelus  (Vatican Media )

Mintha mindig először áldoznánk - Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Krisztus Szent Teste és Vére, Corpus Domini ünnepén Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy vasárnap este Casal Bertone római városnegyedben mutat be szentmisét, amelyet követ majd a hagyományos Úrnapi körmenet.

Vertse Márta – Vatikán

Úrnapján délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa a csodálatos kenyérszaporítás evangéliumi szakaszához fűzte elmélkedését. Ez a nagyon fontos csoda elővételezi az Eucharisztiát, vagyis Krisztus Szent Teste és Vére szentségét. A pápa arra buzdította a híveket, hogy Krisztus Testének vétele soha ne váljon passzív megszokássá, minden alkalommal, amikor szentáldozáshoz járulunk, meggyőződéssel fogadjuk be magunkba az élő Jézust, akit az Oltáriszentségben imádunk.

A tanítványok sem értették Jézus szavait: „Ti adjatok nekik enni”

Olaszországban és más nemzetekben ma van Úrnapja, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe – kezdte beszédét Ferenc pápa. Az evangélium a csodálatos kenyérszaporítás epizódjáról szól (vö. Lk 9,11-17), amely a Galileai-tó partján történt. Több ezer ember vette körül Jézust, aki beszélt hozzájuk és meggyógyította a rászorulókat. Estefelé a tanítványok, akik maguk is fáradtak voltak, így szóltak az Úrhoz: „Bocsásd el a népet, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, hogy megszálljanak és ennivalót keressenek”. Jézus így válaszolt: „Ti adjatok nekik enni”. Szavai megdöbbenést keltettek a tanítványokban. Nem értették a Mestert, talán mérgesek is voltak és így válaszoltak: „Csak öt kenyerünk és két halunk van, el kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek”.

A „mindenki magáért” helyett kövessük a javakban való osztozás logikáját

Jézus azonban arra szólítja tanítványait, hogy térjenek meg a „mindenki magáért” logikájából a javakban való osztozás logikájához, abból a kevésből kiindulva, amit a Gondviselés rendelkezésünkre bocsát. „Telepítsétek le őket csoportonként ötvenével” – utasítja tanítványait. Ezután kezébe veszi az öt kenyeret és a két halat, a mennyei Atya felé fordul és áldást ad, megtöri a kenyereket és különválasztja a halakat, majd tanítványainak adja, hogy osszák ki a tömegnek. És az élelem nem fogy el, mindnyájan jóllaknak belőle.

A kenyérszaporítás csodája elővételezi Jézus keresztáldozatának emlékezetét

Ez a csoda nagyon fontos, minden evangelista elbeszéli – mutatott rá Ferenc pápa. Kinyilvánítja a Messiás hatalmát és egyben együttérzését: Jézus megszánja azokat az embereket. Ez a csodás tett nem pusztán Jézus nyilvános működésének egyik legnagyobb jele, hanem elővételezi keresztáldozatának emlékezetét, vagyis az Eucharisztiát, a világ üdvösségéért odaadott Teste és Vére szentségét.

Az Oltáriszentség összefoglalja Jézus egész létét, amely az Atya és a testvérek iránti szeretet egyedüli aktusa volt. Az Eucharisztia megalapításakor is, mint a csodás kenyérszaporítás esetében, Jézus kezébe vette a kenyeret, az Atyához emelte, áldást mondott, megtörte a kenyeret és tanítványainak adta; majd ugyanezt tette a kehely borral. De abban a pillanatban, kínszenvedése előestéjén abban a gesztusban akarta meghagyni az új és örök Szövetség végrendeletét, halála és feltámadása Húsvétjának örökös emlékezetét.

Minden szentáldozáskor újítsuk meg a Krisztus Testére mondott „Ámenünket”

Corpus Domini ünnepe minden évben arra szólít bennünket, hogy újítsuk meg ámulatunkat és örömünket az Úr csodálatos ajándékáért, amit az Eucharisztia jelent. Hálával fogadjuk be, ne passzívan, ne megszokásból. Ne megszokásból menjünk áldozni – hangsúlyozta a pápa. Minden alkalommal, amikor az oltár elé járulunk, hogy magunkhoz vegyük az Oltáriszentséget, újítsuk meg valóban Krisztus Testére mondott „Ámenünket”. Minden alkalommal legyen olyan, mintha most lennénk elsőáldozók.

Az Úrnapi körmenet kifejezi Isten népe eucharisztikus hitét

Isten szent népe eucharisztikus hitének kifejezése a körmenet az Oltáriszentséggel, amelyet ezen az ünnepen mindenütt végigjárnak a hívek a katolikus egyházban. A Szűzanya segítsen bennünket, hogy hittel és szeretettel kövessük Jézust, akit az Oltáriszentségben imádunk – fejezte be az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét Ferenc pápa.

Tizennégy vértanú conceptionista nővér boldoggá avatása Madridban

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton Madridban a boldogok sorába iktatták María del Carmen Lacaba Andía szerzetesnővért és 13 társát, a Szeplőtelen Fogantatásról nevezett ferences Rend tagjait, akiket a hit iránti gyűlöletből öltek meg az 1936 és 1939 közötti vallásüldözés idején. Ezek a klauzúrás szerzetesnők, a bölcs Szüzekhez hasonlóan, hősies hittel várták az isteni Jegyes érkezését. Vértanúságuk felhívás mindannyiunk számára, hogy legyünk erősek és kitartóak, különösen a megpróbáltatások idején – mondta Ferenc pápa, majd arra kérte a Szent Péter-téren megjelent híveket, hogy köszöntsék tapssal ezeket az új boldogokat.

A pápa köszöntötte végül a római híveket és a zarándokokat, közöttük a Namur-i Miasszonyunk Nővérei által szervezett liverpooli zarándoklat tagjait.

24 június 2019, 15:31