Keresés

2019.06.05 cardinale Elio Sgreccia_1.jpg 2019.06.05 cardinale Elio Sgreccia_1.jpg 

Pápai részvéttávirat Sgreccia bíboros halálára: az emberi élet értékének védelmezője

Két nappal 91 éves kora betöltése előtt saját otthonában elhunyt Elio Sgreccia bíboros, az olasz bioetika jeles képviselője, az Életvédő Pápai Akadémia nyugalmazott elnöke. Az utóbbi hónapokban szívbántalmakkal kezelték a római Gemelli kórházban, ám előre érezvén közeledő halálát, kérte, hogy kísérjék haza. Kedden érkezett meg az otthonába, míg másnap a gondviselő Isten máris az atyai Házba hívta. Unokatestvére, Palma Sgreccia így emlékezett a döntésére: „Egészen élete végéig következetes maradt mindahhoz, amit tanított és képviselt az élet védelmében. Amikor azonban tudomására jutott, hogy a rendelkezésre álló orvosi ellátás nem arányos az egészségi állapotával, kérte, hogy kerüljék a minden áron való, megátalkodott életben tartását”. Hazaszállították és békében elszenderedett. Méltósággal halt meg. A Szent Szív Katolikus Egyetem bioetika tanszékének tanára volt, aki az egyetem Bioetikai Központját irányította. 1990-től 2006-ig a Bioetika Nemzeti bizottságának tagja. Mély katolikus hittel teli, az egyház életét nagyban segítő alapos, szakmai munkássága elismeréseként 2010-ben XVI. Benedek pápa bíborossá nevezte ki. Tudós életét számtalan publikációval tette ismertté szerte a világon.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán                             

Ferenc pápa a gyászhír vétele után azonnal részvéttáviratot küldött az elhunyt bíboros unokatestvérének, Palma Sgreccia asszonynak.

„Mély fájdalommal értesültem nagybátyja, a kedves Elio Sgreccia bíboros haláláról. Együttérzésemről biztosítom Önt és a többi családtagot, további mindazokat, akik tisztelői voltak a megboldogult bíborosnak. Hálásan emlékezem az egyház iránti nagylelkű szolgálatára, különösen is azért az értékes és lelkiismeretes munkájáért, melyet az emberi élet alapvető értékének a védelmében fejtett ki kutatómunkája, oktatói tevékenysége és evangelizáló szolgálata révén. Imádkozom a lelkiüdvéért, hogy az Úr, a Szűzanya közbenjárására fogadja be örömébe és örök békéjébe az evangélium buzgó szolgáját. Apostoli áldásomat küldöm mindazoknak, akik az elhunyt iránt érzett fájdalomban osztoznak”.

Ferenc pápa, június 5-án szerdán a Vatikánban

06 június 2019, 11:20