Keresés

Aerei:a Fiumicino debutta nuovo aereo A350-1000 Cathay Aerei:a Fiumicino debutta nuovo aereo A350-1000 Cathay  

Ferenc pápa a repülőtéri káplánokhoz: Ingyenesen, a szeretet gesztusaival szolgáljatok!

Június 10-én hétfőn délben fogadta Ferenc pápa a repülőtéri lelkészek száz fős csoportját a Kelemen teremben és hozzájuk intézett beszédében az átmenetiség, a gyors változás, a névtelenség mai kihívásaival szemben szolgálatuk személyes jellegére és kezdeményező szerepére emlékeztette őket.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

„A polgári légiközlekedés káplánjai és lelkipásztori segítői az átfogó emberi fejlődés szolgálatában” címmel tartott világ-szeminárium résztvevőit fogadta a Szentatya hétfőn a Kelemen-teremben. Beszédében saját tapasztalatára hivatkozott, hiszen pápaként apostoli útjai során sok repülőtéren megfordul. A technológiai fejlődés, a munka őrülete, a folytonos áthaladás mind kedvez a személytelen és közömbös légkörnek, mely a repülőtereket nagy emberi perifériákká teszi. Legkülönfélébb emberek milliói haladnak ott át, noha mindegyik egy-egy történelem, amit csak az Isten ismer. A lelkészek hivatása abban áll, hogy elvigyék számukra Krisztus szavát és jelenlétét, aki egyedül ismeri minden ember szívét. A gyengédség, a reménység és a béke evangéliumát kínálva, sokat tudnak tenni akár csak egy gesztussal, egy szóval, vagy egy tekintettel – állapította meg a pápa.

Nyissatok teret az ingyenesség párbeszédével    

Következő gondolatában az ingyenességre emlékeztette őket: képviseljék Isten szeretetének az ingyenességét, annál is inkább, mert a repülőterek éppen nem ezt mutatják. Mivel a repülőterek kultúrája mindig az ellenkezőjét mutatja, éppen ezért nekik kell teret nyitni az ingyenesség párbeszédével. Ajánlják fel Isten jelenlétét az átmeneti órák lehetőségei számára és a lelkipásztori szeretet fantáziájával közelítsenek az utasokhoz, a légi kísérőkhöz és a helyi alkalmazottakhoz is.

Történet egy elfoglalt üzletemberről

Példaként elmesélte Ferenc pápa azt a történetet, amit egy tanúságtevő reptéri káplántól hallott. Egy elfoglalt üzletember lépett be a repülőtéri kápolnába, hogy ott egy konnektor segítségével feltöltse a számítógépét. Miközben várakozott, egy világi káplán hozzálépett és megszólította: „Szüksége van valamire?” – „Nem” – jött válasz, mire így felelt: „Nagyon jól teszi, mert az áram, mint az Isten energiája, mindenkié”. Aztán beszélgetni kezdtek, szó szót követett, mígnem az üzletember észrevette, hogy valami megváltozott benne és így szólt: „Abban a pillanatban Jézussal találkoztam”, és elment, vett egy Újszövetséget, ennek már sok éve, és azóta minden nap Bibliát olvas. Mert egyszer egy repülőtéren találkozott vele. Ez a történet igaz, mert az a személy mesélte el – hangsúlyozta a pápa.

A személy átfogó fejlődése szolgálatában    

A személy átfogó fejlődése szolgálata a repülőtéri káplánok munkája, ezért Ferenc pápa azt ajánlotta nekik, hogy az egész embert tekintsék, a maga teljességében. A munka, a kultúra, a családi élet, a vallás, a politika, a gazdaság tartozik az ember világához és odaadással, szenvedéllyel szolgálják őket, hogy a sok ezer arc közül mindegyik érezhesse Isten közelségét. Ilyen tekintettel építsenek légi-kikötőket és hidakat az Istennel való találkozás számára. Teremtsék meg annak a különleges helyét, ahol az elveszett bárány is visszatalál igazi Pásztorához. Az indulás és az érkezés helyein az őszinteség zónáira van szükség, ahol az ember a személytelenségből ki tud lépni és megnyitja a szívét a gyógyulás és az atyai Házba való visszatérés felé. Törődjenek az alkalmazottakkal is, mert főként a családi élet nehéz számukra a sok utazás miatt.

A migránsokkal és a menekültekkel való törődés is munkájuk

Beszéde második részében Ferenc pápa kitért a nagyobb repülőtereken áthaladó migránsokra és menekültekre, akik azzal a reménnyel jönnek, hogy  menedékjogot kérjenek és oltalomra leljenek. Utalt arra, hogy a helyi egyházakat mindig a köteles befogadásra szólította fel, jóllehet a felelősség a polgári hatóságokat illeti. Arra emlékeztette a repülőtéri káplánokat, hogy a migránsokkal és a menekültekkel való törődés az ő munkájuk. Ezért oltalmazzák emberi méltóságukat és emberi jogaik tiszteletben tartását. Az irántuk tanúsított szeretetszolgálat tanúságtétel Isten közelségéről az emberek felé.

Ne essünk a világiak „klerikalizálásának” a kísértésébe

Végül azt ajánlotta a repülőtéri lelkipásztoroknak, hogy munkájukba igyekezzenek bevonni minél több világi hívőt a plébániájukról, vagy akár a repülőtéri alkalmazottak közül is. Közösen keressenek új lelkipásztori utakat és osszák meg egymással a szolgálat örömeit és terheit is. A pápának tetszik, ha sok világi dolgozik ebben. Éppen ezért kérte, hogy ne essünk a világiak „klerikalizálásának” a kísértésébe. A világi hívek küldöttek, teljes jogú misszionáriusok. Végül a lorétói Szűzanya, a légiközlekedés védőszentjének oltalmába ajánlotta őket.                  

10 június 2019, 16:04