Keresés

Vatican News
VATICAN-POPE-MASS VATICAN-POPE-MASS  (AFP or licensors)

A püspök elsődleges feladata az ima – Ferenc pápa püspökszentelési homíliája

Szombaton délután a Szent Péter-bazilika Katedra-oltáránál Ferenc pápa vezette Alberto Ricardo Lorenzelli SDB püspökszentelési szertartását. Az argentin főpásztor 1953-ban születetett, a pápa május 22-én nevezte ki Santiago de Chile főegyházmegyéjének segédpüspökévé. Az új főpásztor szalézi szerzetes, 2018 novembere óta a Vatikáni Szalézi Közösség igazgatója volt, valamint betöltötte Vatikán Városállam Biztonsági és Polgári Védelmi Igazgatóságak főlelkészi tisztségét is.

Vertse Márta – Vatikán

A szentelendő püspök bemutatása

A szertartás elején felcsendültek a Veni Creator ének dallamai, majd Marc Ouellet bíboros, a püspöki kongregáció prefektusa bemutatta a püspökjelöltet és a katolikus Anyaszentegyház nevében kérte a pápától Alberto Ricardo Lorenzelli Rossi püspökké szentelését.

A töretlen apostoli folytonosság révén az Üdvözítő műve napjainkig folytatódik

„Jézus Krisztus, akit azért küldött el az Atya, hogy megváltsa az embereket, elküldte a világba tizenkét apostolát, hogy eltelve a Szentlélek erejével, hirdessék az evangéliumot minden népnek és gyűjtsék őket egybe egy egyetlen pásztor körül, szenteljék meg őket és vezessék el őket az üdvösségre” – kezdte a püspökszentelés után mondott homíliáját Ferenc pápa. Azért, hogy nemzedékről nemzedékre folytassák ezt a szolgálatot, az Apostolok munkatársakat vettek maguk mellé, átadva nekik kézrátétel által a Krisztustól kapott Szentlélek adományát. Így a töretlen apostoli folytonosság révén az egyház élő hagyománya megőrizte ezt az elsődleges szolgálatot és az Üdvözítő műve napjainkig folytatódik és fejlődik. A papjai által körülvett püspökben jelen van maga Jézus Krisztus, az Örök Főpap.

Krisztus az, aki a püspöki szolgálatban tovább hirdeti az üdvösség evangéliumát és megszenteli a hívőket a hit szentségei által. Krisztus az, aki a püspök atyaságában új tagokkal növeli testét, amely az egyház. Krisztus az, aki a püspök bölcsességében és óvatosságában vezeti Isten népét a földi zarándokúton egészen az örök boldogságig.

A püspök feladata a szolgálat

A pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy fogadják be ezt a testvérünket, aki ma csatlakozik a püspöki kollégiumhoz. A főpásztort pedig arra szólította fel, hogy soha ne feledkezzen meg „gyökereiről”, „anyukájáról” és „családjáról”. Ferenc pápa ezután a püspök szerepét vázolta fel: a püspökség szolgálat, nem pedig kitüntetés, mert a püspök feladata sokkal inkább az, hogy szolgáljon, semmint hogy uralkodjon, a Mester parancsolata szerint. „Köztetek ... a legnagyobb legyen olyan, mint a legkisebb, és az elöljáró olyan, mint a szolga” (vö. Lk 22,26) – idézett az evangéliumból Ferenc pápa.  A püspök szolgál, pásztor, atya, testvér, soha nem bérenc.

Ima és igehirdetés

A főpásztorhoz fordulva a pápa hangsúlyozta a püspöki küldetés két alapvető szempontját, vagyis az imát és az igehirdetést. A püspök elsődleges munkája az ima: ezt mondta Szent Péter a hét diakónus kiválasztásakor: „Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat” (ApCsel 6,4). Egy olyan püspök, aki nem imádkozik, az egy bérenc. Az ima és a népedért hozott áldozat révén Krisztus szentségének teljességéből meríted az isteni kegyelem sokszínű gazdagságát”.

A Jó Pásztor

A pápa a Jó Pásztor alakját állította a főpásztor elé, aki juhaiért habozás nélkül életét adta. „Szeresd atyai és testvéri szeretettel mindazokat, akiket Isten rád bízott. Mindenekelőtt a papokat és diakónusokat, munkatársaidat. A püspökhöz a papok és a diakónusok állnak a legközelebb, a leges legközelebb – hangsúlyozta a pápa. Amikor keresnek téged, azonnal találjanak meg, bürokratizmus nélkül, közvetlenül”. De Lorenzelli püspök álljon közel a szegényekhez is, a védtelenekhez, mindazokhoz, akiknek szükségük van befogadásra és segítségre.

Segítségnyújtás a leginkább rászoruló egyházaknak

Végül a pápa arra szólította fel a püspököt, hogy részesítse lelkipásztori gondoskodásában azokat is, akik még távol állnak Krisztustól és segítse a leginkább rászoruló egyházakat. „Fordíts élénk figyelmet mindazokra, akik nem tartoznak Krisztus egyetlen aklához, mert ők is rád lettek bízva az Úrban. Emlékezz rá, hogy a katolikus egyházban, amelyet a szeretet köteléke kapcsol egybe, csatlakozol a püspöki kollégiumhoz és magadban kell hordoznod a minden egyház iránti gondoskodást, nagylelkűen segítségére kell sietned mindazoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá” – mondta végül homíliájában Ferenc pápa.

24 június 2019, 15:19