Keresés

Vatican News
2019.06.08 Catholic Charismatic Renewal International Service 2019.06.08 Catholic Charismatic Renewal International Service 

Ferenc pápa a karizmatikus megújuláshoz: Szolgáljatok együtt mindenki javára!

A VI. Pál teremben fogadta szombaton délben Ferenc pápa a Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálatának hatezer tagját, akik lelkes énekszóval fogadták a Szentatyát, éppen Pünkösd vigíliáján. Hozzájuk intézett beszédében a pápa a megújulási közösség új és egyetlen szolgálatára emlékeztette őket: A Lélek keresztségét osszák meg az egész egyházzal; szolgálják az egyház, Krisztus teste egységét és legyen gondjuk a szegényekre.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

„Krisztus él!” – énekelték a megújulási közösség tagjai, amit a pápa beszéde elején rögtön megköszönt, emlékeztetve a Megújulás 52 évvel ezelőtt megkezdődött útjára. Ez a megújulás Szent VI. Pál pápa szavaival az „egyház javát szolgálja”. A CHARIS, vagyis a Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálata a karizmatikus család tagjainak egymás közötti közösségét jelzi, mintegy a Szentlélek hatalmas erejű jelenlétének megnyilvánulásaként, az egész egyház javára. Mindnyájan ugyanabból a Lélekből születtünk meg, kicsik és nagyok, idősek és fiatalabbak, a nagy Test, vagy egy kisebb közösség szolgálatában állva, mindnyájan egy olyan egészet alkotunk, mely több, mint a részek összessége.

Ne féljünk az újdonságtól!

Ferenc pápa beszédében A közösség új és egyetlen szolgálata gondolatot elemezte. Utalt a római Nagycirkuszban tartott korábbi összejövetelükre, amikor az „újdonság” megjelenését értelmezte. Az „új” megjelenése ugyanis mindig „destabilizálhat”, bizonytalanná teheti a fennálló helyzetet. Igen, kezdetben fennáll a bizonytalanság érzete a változások kapcsán, amit az új dolog megjelenése okoz. Emberi dolog az újjal szembeni félelem, de ez nincs így a lelki embereknél – szögezte le a pápa és a Jelenések könyvét idézte, melyben az Úr így szól: „Íme, én újjáalkotok minden dolgot” (Jel 21,5). Isten újdonságai mindig áldást jelentenek, mert szerető szívéből erednek. Ám fönnáll mindig annak a kísértése, hogy így szóljunk: „Jól van úgy, ahogy van, miért kell ezen változtatni. Hagyjuk a dolgokat, ahogy vannak, amikor nem tudjuk, hogyan csináljuk! Ez a gondolat nem a Lélektől ered, legalábbis nem a Szentlélektől, de talán evilág szellemétől igen! Ne essünk tehát ebbe a tévedésbe, hiszen az Úr maga mondja: „Íme, én újjáalkotok mindent!”.         

Egyetlen a szolgálat

Egyetlen a szolgálat, mely a Lélek által teremtette karizmatikus közösségek egészét szolgálja, szerte a világon. Nem arról van szó, hogy egyik szervezet adott dolgokat szolgál, a másik másokat és így tovább – pontosított a pápa. A szolgálat nem kormányzást jelent, hanem szolgálatot. Az egyházban a kormányzás is szolgálatot jelent, de a tiétek nem kormányzás, hanem szolgálat - mondta. Nektek másféle igényeket kell kielégítenetek és kísérni az úton járást, a lehető legjobb módon.

Tegyünk tanúságot az egységről a különbözőségben!

A kommúnió, a közösség témáját részletesen kifejtette a pápa, jeleként annak, hogy ezt tartja a legfontosabb dolognak. Forduljunk mindnyájan ugyanazzal a szívvel az Atyához, hogy tanúságot tegyünk az egységről a különbözőségben. A karizmák különbözőségében, ahogy azt a Lélek elindította 52 évvel ezelőtt. „Hosszabbítsd meg a szent sátor köteleit, és erősítsd meg a szegeket, mert kiterjedsz mindenfelé” – idézte a Szentatya Izajás próféta szavait (Iz 54,2) –, hogy mindnyájan együtt tudjatok állni, ugyanazon családnak a tagjaiként. Ebben  a családban csak egyetlen Isten Atya van, egyetlen Úr Jézus Krisztus és egyetlen éltető Lélek! Itt a családnak egyetlen tagja sem fontosabb a másiknál, sem kor, sem tudás, sem tehetség szempontjából, mert mindnyájan ugyanannak az Atyának a szeretett fiai. Ferenc pápa megjegyezte, hogy örömmel észlelte a Megújulási Közösség Nemzetközi Szolgálatában fiatalok jelenlétét. Ők az egyház jelene és jövője. A pápa örül, hogy megmutatják magukat és hogy gyakorolják az őket megillető felelősségüket.

Osztozás a Lélek ajándékaiban

Ferenc pápa örömének adott hangot a Malines-i dokumentumok közzétételéért. Többször említette már a közösség tagjainak, hogy azt a kegyelem áradása kísérése dokumentumának tartja. Arra a kérésükre, hogy a pápa és az egyház mit is vár a Karizmatikus Megújulás egésze szolgálatától, a következő választ adta: Osszátok meg a Szentlélekben való megkeresztelkedést mindenkivel az egyházban. Ez egy kegyelem, amit kaptatok, osszátok hát meg másokkal. A megújulási közösség szolgálja az Egyházat, a Jézus Krisztusban hívők közösségét. Végül szolgálják a szegényeket, a bármiféle – fizikai vagy lelki – szükségre szorulókat. Ez a három dolog: keresztség a Szentlékben, Krisztus testének az egysége és a szegények szolgálata az a szükséges tanúságtétel, mely a világ evangelizációjához kell, ám ez nem lehet prozelitizmus , hanem csak tanúságtétel. A Szeretet tanúságtétele, amit a többiek észrevesznek: Nézzétek, ezek hogyan szeretik egymást! Evangelizálni annyit jelent, mint szeretni, vagyis megosztani Isten szeretetét minden emberrel. Karizmatikus mozgalom, a Szentlélek kegyelmének árama, légy tanúságtevője ennek a szeretetnek! – zárta beszédét Ferenc pápa a Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálatának hatezer tagjához a VI. Pál teremben tartott kihallgatás során.                        

08 június 2019, 15:22