Keresés

Pope Francis poses with the participants of the International Youth Forum in the Vatican Pope Francis poses with the participants of the International Youth Forum in the Vatican 

Ferenc pápa a fiatalok nemzetközi fórumához: Szinodális egyházban, cselekvő fiatalok!

Szombaton délelőtt fél 12-kor fogadta Ferenc pápa a Kelemen-teremben a Fiatalok XI. Nemzetközi Fórumának háromszáz tagját, akik ezekben a napokban a Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma szervezésében tartott konferencián vettek részt azzal a céllal, hogy előmozdítsák a 2018-as ifjúsági szinódus célkitűzéseit, melyet a „Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás” mottóval tartottak. Ferenc pápa beszédében a lelkipásztori megtérés főszereplőinek nevezte őket, akik az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan állandóan úton vannak. Ők egy szinodális egyházban cselekvő fiatalok, akik az Isten mindenkori jelenében élnek. A pápa felfedte számukra a Lisszabonban esedékes következő Ifjúsági Világtalálkozó témáját: „Mária felkelt és sietve elindult” (Lk 1,39).

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán           

Krisztus Szent Teste és Vére, azaz Úrnapja vasárnapi ünnepe előtt a pápa erre az egybeesésre emlékeztette a fiatalokat, hiszen az emmauszi tanítványok asztalhoz telepedését éppen a kenyértörés eseménye követte, amikor megnyílott a szemük és fölismerték az útitársukban Jézust. Talán véletlenül jöttetek össze éppen erre az alkalomra ti is? – kérdezte tőlük. Vagy pedig éppen az Úr akarja megnyitni a ti szemeteket is?       

Krisztus világosságát vigyétek a világ éjszakájába

Ferenc pápa a fiatalokhoz szóló beszéde vezérfonalául éppen ezért az ifjúságról szóló püspöki szinódus tematikáját vette elő és az emmausz-járás képletében szólt a fiatalok fóruma képviselőihez. A két emmauszi tanítvány ellenállhatatlan késztetést érzett arra, hogy ismét útra keljen, annak ellenére, hogy már megtettek tizenegy kilométert. Bár sötétedett, de már nem féltek a sötétségtől, hogy az éjszakában gyalogoljanak, mert Krisztus világította meg életük útját. Mi is találkoztunk vele egy nap életünk útján. Az emmausziakhoz hasonlóan mi is arra kaptunk meghívást, hogy Krisztus világosságát vigyük el a világ éjszakájába. Ez a ti küldetésetek is: Legyetek fény megannyi kortársatok éjszakájában, akik még nem ismerik a Jézusban való új élet örömét! – kérte a fiatalokat a pápa.   

Jézussal főleg közösségben és a világ útjain találkozhatunk   

Kleofás és a másik tanítvány az Úrral való találkozás után mély indíttatást kapnak, hogy csatlakozzanak a közösséghez. Nincs ugyanis hiteles öröm anélkül, hogy azt ne osztanánk meg másokkal – mondta a pápa, majd a 133. zsoltár kezdő sorát idézte:  „Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek!”. Örömtökre szolgálhatott együtt lenni ezen a fórumon, de eljön a búcsúzás ideje és máris nosztalgiát éreztek. Ez normális dolog! – jegyezte meg a pápa. Az emberi tapasztalat része. Az emmausziak sem akarták, hogy az ő titokzatos vendégük elmenjen, ezért is akarták rávenni őt arra, hogy maradjon velük. „Maradj velünk!” – kérték. Az evangélium más eseményeinél is hasonló érzés fakad fel és a pápa példaként említette meg a Színeváltozás eseményét, amikor Péter, Jakab és János három sátrat akartak építeni, hogy a hegyen maradhassanak. Vagy például Mária Magdolna találkozása a Feltámadottal, aki szintén tartóztatja őt. Ám a föltámadt Jézus teste nem olyan kincs, amit be lehetne zárni, hanem olyan Misztérium, amit meg kell osztani másokkal. Jézussal főleg közösségben és a világ útjain találkozhatunk.     

Tápláljátok és terjesszétek a krisztusi tüzet magatokban!

Minél inkább átadjuk Őt másoknak, annál inkább jelenvalónak érezzük az életünkben. Bizonyára ti is ezt teszitek majd, amikor innét hazaérkeztek – buzdította a pápa a fiatalokat. Lukács evangéliuma úgy mondja el a történetet, hogy Jézus lángra lobbantotta a tüzet a szívükben. Mint tudjátok, a tűznek, hogy ki ne aludjék,  el kell terjednie. Tápláljátok és terjesszétek ezt a krisztusi tüzet magatokban!

Az egyháznak szüksége van rátok, hogy egészen önmaga lehessen

Kedves fiatalok, újból mondom nektek: Ti vagytok az Isten mai napja, nemcsak a jövő, hanem az Egyház mai jelenvalósága. Az egyháznak szüksége van rátok, hogy egészen önmaga lehessen. Egyházként ti vagytok a föltámadt Úr Teste a világban és emlékezzetek erre mindig, hogy az egyetlen test tagjai vagytok. Egymáshoz kapcsolódtok és egyedül nem létezhettek, mert szükségetek van egymásra, főként a mai megosztott világban, ahol a megosztottság  és a háború egymást gyarapítja. Csak ha együtt jártok, lesztek valóban erősek! Krisztussal, az Élet kenyerével, aki erőt ad az úthoz, vigyük el a világosságot a világ éjszakáiba! 

Az Angyali Üdvözlet utáni Szűzanyát állítja elénk ezzel az Igével: „Mária felkelt és sietve elindult”

Utolsó gondolatában Ferenc pápa egy meglepetést tartogatott a fiatalok számára. Az ifjúságról szóló püspöki szinódus és a panamai Ifjúsági Világtalálkozó előkészületei egybekapcsolódtak. A pápa ezt a két utat a Szűzanya oltalmába ajánlotta. Ennek a gondolatnak a jegyében döntött úgy, hogy a 2022-ben Lisszabonban esedékes következő Ifjúsági Világtalálkozó témáját is a zarándoklathoz, az útra keléshez kapcsolja, amikor az Angyali Üdvözlet utáni Szűzanyát állítja elénk ezzel az Igével: „Mária felkelt és sietve elindult” (Lk 1,39). 

22 június 2019, 15:59