Keresés

Vatican News
Ferenc pápa a balázsfalvi romák körében Ferenc pápa a balázsfalvi romák körében  (© Vatican Media)

Ferenc pápa a balázsfalvi romáknak: Az egyházban mindenkinek van helye

Romániai látogatásának utolsó programjaként vasárnap délután helyi idő szerint négy óra előtt a pápa ellátogatott Balázsfalva cigánynegyedébe (Barbu Lautaru). A 2011-es népszámlálás szerint a város lakosságának 9%-a roma. A görögkatolikus egyház végzi pasztorális és szociális gondozásukat. A cigány közösség képviselőivel való találkozóján Ferenc pápa beszédében bocsánatot kért a történelem során az egyház által ellenük elkövetett diszkriminációért.

Somogyi Viktória – Vatikán

2017-ben Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa áldotta meg a balázsfalvi cigánynegyed templomának és pasztorális központjának alapkövét. 2019 májusában szentelték fel az épületeket Szent András apostol és Boldog Ioan Suciu tiszteletére. A vértanú görögkatolikus püspök a cigányok között nőtt fel, támogatta közösségüket, megszervezte az ifjúság evangelizálását.

Az egyházban mindenkinek helye van

A görögkatolikus nagyérsek, egy roma család és gyermekek egy csoportja fogadták a Szentatyát virágokkal. Elhangzott egy cigány származású görögkatolikus pap tanúságtétele, aki felhívta a figyelmet, hogy a romáknak is el kell vinni az Evangélium örömét. Köszönetet mondott, hogy az egyház lelki gondozásába vette a cigányokat. Hangsúlyozta, hogy az egyházban mindenkinek helye van. Annak a reményének adott hangot, hogy a pápa látogatása elősegíti a román társadalomban a cigányok befogadását, illetve a diszkrimináció és a szegregáció leküzdését. A tanúságtételt követően gyermekek éneke hangzott fel, majd a pápa köszöntötte az egybegyűlteket.

Bocsánatkérés a diszkriminációért

Beszédében kiemelte, hogy az egyház a találkozás helye, ami nemcsak egy szlogen, hanem a keresztény identitás része. Az öröm Evangéliumát a találkozás öröme által közvetíthetjük és annak tudatában, hogy van egy Atyánk, aki szeret minket. Ezzel a lelkülettel szorítom meg kezeteket, helyezkedem bele nézőpontotokba és engedlek be benneteket szívembe és az imámba – mondta a pápa a romáknak. Bocsánatot kért az egyház nevében azért, hogy a történelem folyamán diszkriminálta a cigányokat, rosszul bánt velük, illetve helytelenül közelített hozzájuk. A közöny táplálja az előítéleteket és a haragot. Amikor valaki lemarad, az egész emberi család megtorpan. Nem vagyunk keresztények és emberek sem, ha először nem a személyre tekintünk, még mielőtt tetteire, ítéleteinkre és előítéleteinkre gondolnánk. A pápa arra buzdított, hogy az emberiség történetében mindig választhatunk a káini és az ábeli út között. Válasszuk a kiengesztelődést, a jézusi utat. Ez fáradságos, de elvezet a békéhez a megbocsátáson keresztül. Tegyük félre a neheztelést.

A romák váljanak főszereplővé

A pápa arra emlékeztette a romákat, hogy népük váljon főszereplővé és osszák meg a társadalommal, kínálják fel számára azokat a jellemzőiket, amelyekre nagy szükség van: az élet és a család értékének védelme, a szolidaritás, a vendégszeretet, a segítségnyújtás, a közösségen belül a leggyengébbek támogatása és védelme, az idősek tisztelete, az élet vallásos megközelítése, a spontaneitás és az életöröm.

Működjünk együtt egy emberségesebb világ építésében

Ferenc pápa romániai apostoli látogatásának mottójára emlékeztette őket: járjunk együtt és ebből kiindulva kérte, hogy működjenek együtt egy emberségesebb világ építésében. Túl kell lépni a félelmeken, a gyanakváson, le kell bontani az egymást elválasztó falakat és a kölcsönös bizalmat kell táplálni türelemmel, keresve a testvériséget. Kötelezzük el magunkat, hogy méltósággal járjunk együtt: a család és a mindennapi kenyér megkeresésének, valamint az imának a méltóságával. Mindig tekintsünk előre! – zárta beszédét Ferenc pápa a balázsfalvi roma közösséghez.

Véget ért Ferenc pápa 30. apostoli látogatása

A találkozót követően a Szentatya helikopterre szállva jutott el Nagyszebenbe, ahol a reptéren vett búcsút a román elnöktől és vendéglátóitól. Helyi idő szerint fél 6-kor indul vissza Rómába, ahová 7 óra előtt érkezik meg a ciampinói repülőtérre. Ezzel lezárul 30. apostoli látogatása.

Ferenc pápa találkozója a balázsfalvi romákkal
02 június 2019, 16:00