Keresés

KENYA-CLIMATE-AGRICULTURE-TECHNOLOGY KENYA-CLIMATE-AGRICULTURE-TECHNOLOGY 

Pápai üzenet a Családi Gazdaságok ENSZ évtizedének nyitónapjára

Az Egyesült Nemzetek (ENSZ) 72. ülése 2017. december 20-án meghirdette a Családi Gazdaságok Évtizedét a 2019-2028 közötti időszakra. Az Évtized célja, hogy elősegítse a jobb politikai intézkedéseket a családi gazdaságok számára. Ezzel különleges alkalmat biztosít az éhezés és a szegénység elleni küzdelemre, továbbá a Fenntartható Fejődési Célkitűzések megvalósítására.

Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa a Családi Gazdaságok Évtizedének nyitónapjára küldött üzenetét az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) főigazgatójának címezte. A levélben hangsúlyozza, hogy a Családi Gazdaságok Évtizede kezdeményezés célkitűzése az éhezés felszámolása 2030-ra és az Agenda 2030 keretrendszerben szereplő Fenntartható Fejlődési Célok közül a második feladat megvalósítása: „Fel kell számolni az éhezést, el kell érni az élelmiszerbiztonságot és a jobb táplálkozást, valamint elő kell segíteni a fenntartható mezőgazdaságot”.

A család szerepe a mezőgazdaságban

Ebben a kontextusban Ferenc pápa felhívja a figyelmet a család fontos szerepére. A család ugyanis olyan kapcsolati hálózat, amelyben megtanulunk másokkal és a világgal harmóniában élni. Ez termékeny talajt és példát ad a fenntartható mezőgazdaság megvalósításához, ami nemcsak erre a területre, hanem az emberiség egészére és a környezetvédelemre is jótékony hatással van. Ilyen értelemben a család segít abban, hogy értékeljük az emberiség, a teremtett világ és a mezőgazdaság közötti összekapcsolódást.

A szubszidiaritás elvének alkalmazása

A családi élet a szubszidiaritás alapelvének példája, ami formálni tudja a társadalmi rendet. A pápa azt javasolja, hogy a hatóságok működjenek együtt a családokkal a vidéki területek fejlesztésében anélkül, hogy szemelől tévesztenék a közjót és biztosítsanak elsőbbséget a leginkább rászoruló emberek szükségleteinek a megfelelő szubszidiaritás alkalmazásával. Az ún. „alulról építkező szubszidiaritás”, ami segít, hogy figyeljünk szomszédainkra, megmutatja, hogy a családi gazdaságokban szükség van a női géniusz sajátos hozzájárulására. A fejlődő országokban a nők jelentősen részt vesznek ugyanis a mezőgazdasági tevékenységben, fontos szerepet játszanak annak minden fázisában.

A fiatalok foglalkoztatása a mezőgazdaságban

A legkevésbé fejlett országokban megjelenő élelmiszerválság, továbbá a gazdasági és pénzügyi krízis új erőfeszítésekhez vezetett, amelyeknek köszönhetően a mezőgazdasági tevékenység nemcsak a foglalkoztatás, hanem az egyének és a közösségek fejlesztésének is eszközévé vált. A fiatalok foglalkoztatása a mezőgazdaságban azon túl, hogy a munkanélküliség elleni küzdelem egyik lehetősége, új energiákat is hozhat a szektorba, amely stratégiai jelentőségű lehet számos ország nemzeti érdekei terén.

Az oktatási rendszer jobban válaszoljon a mezőgazdaság szükségleteire

Ferenc pápa üzenetében felhívja a figyelmet: át kell értékelni az oktatási rendszert, hogy jobban tudjon válaszolni a mezőgazdasági szektor szükségleteire és ezáltal segítse a fiatalok munkapiaci integrációját. Ösztönözni kell a fiatalok tehetségének kibontakoztatását a mezőgazdaságban azáltal, hogy megfelelő oktatási lehetőségeket biztosítanak számukra és olyan gazdaságpolitikát alkalmaznak, amely a változás és a fejlődés megteremtőivé teszi őket közösségeikben, az ökológia figyelembe vételével. Az oktatási rendszer alakuljon át a tudás puszta közvetítéséből egy olyan ökológiai kultúra előmozdítójává, amelyben új gondolkodásmód, politika, nevelési program, életmód és spiritualitás van jelen, amelyek ellenállnak a technokrata szemléletnek (vö. Laudato si, 111). A családban ezeknek az értékeknek az átadása átformálhatja a helyi közösségek és a nemzetközi világ életét.

Növelni kell a társadalmi tudatosságot a rászorulók szükségletei iránt

A FAO-nak küldött üzenete végén Ferenc pápa a főigazgatóhoz fordulva rámutat: a Családi Gazdaságok Évtizede azon túl, hogy hozzájárul az éhezés felszámolásához, ösztönzőleg hat a társadalmi tudatosság növelésére az alapvető szükségleteket is nélkülöző embertársaink iránt. Megfelelő struktúrákat kell biztosítani a népeknek, amelyek segítik őket megszabadulni az éhezéstől. Ez csak összefogás eredményeként valósulhat meg, amelyet egy olyan szemlélet vezérel, amely figyelembe veszi az alapvető emberi jogokat és a nemzedékek közötti szolidaritást, mint a fenntarthatóság alapját – hangsúlyozza a FAO-nak küldött üzenetében a pápa.

29 május 2019, 15:11