Keresés

Vatican News
2019.05.31 Incontro con il Sinodo Permanente della Chiesa Ortodossa Romena 2019.05.31 Incontro con il Sinodo Permanente della Chiesa Ortodossa Romena  (Vatican Media)

Ferenc pápa a román szent szinódushoz: Haladjatok együtt az emlékezet erejével

Apostoli látogatásának második programjaként Ferenc pápa a román ortodox egyház pátriárkájával találkozott, majd a pátriárkátus állandó szinódusához beszédet intézett. Ebben visszautalt szent elődje húsz évvel ezelőtti romániai látogatására és rámutatott, hogy a hit és a szenvedés közös eredete jegyében haladjanak együtt. A 2017-es hivatalos adatok szerint a 19,6 milliós Románia lakosságának 87 százaléka keleti ortodox keresztény, hét százaléka katolikus és mintegy hat százaléka református.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán       

Péter utódai a feltámadt Krisztus arcvonását keresik a helyi egyházban  

Román nyelven, a „Krisztus feltámadt!” köszöntéssel fordult a szinódushoz a pápa és rögtön felidézte Szent II. János Pál pápa 1999-es bukaresti látogatását: „Azért jöttem, hogy Krisztus Arcát szemléljem egyházatokban”. A hitnek bennünket egybekapcsoló kötelékei az apostoli időkig nyúlnak vissza. Péter és András apostol térítőmunkái vértestvérséget jelentenek, amit ők saját vérük hullásával is megpecsételtek.

Ha a szenvedésben és a feltámadásban egyek vagyunk, járnunk is együtt!

„Megtapasztaltátok az elmúlt időszakban a krisztusi Húsvét halál és feltámadás jellegét: az üldöztetés nagypéntekét, az elhallgatás nagyszombati csendjét és megéltétek az újjászületés vasárnapját” – utalt Ferenc pápa a nehéz időkre, melyben oly sok mártír és hitvalló termett. Ez olyan drága örökség, amit nem lehet eltékozolni. Ha a szenvedésben és a feltámadásban egyek vagyunk az Úrral, akkor együtt kell járnunk az új életben – szögezte le.   

Együtthaladni a gyökerek emlékezetének az erejével

Húsz évvel az első pápalátogatás után párbeszéd kezdődött Romániában a katolikusok és az ortodoxok között, jeleként annak, hogy eljött az együtthalás ideje, mégpedig az emlékezet, a gyökerek emlékezetének az erejével. Istennek hála, gyökereitek erősek és épek a szenvedések ellenére is, ezért is kell hálásan emlékezni az Úrra – buzdította a pápa a szent szinódus állandó testületét.

Nem szabad engedni a gyűlölet kultúrájának!

A közösség emlékezetében kell tovább haladni, mindig az Úr szavára hallgatva, főként a mai gyorsan változó, mindent globalizáló világban. Nem szabad engedni a gyűlölet kultúrájának, mely ugyan a fejlődés útjának mutatkozik, ám valójában közömbös, felületes és a legerősebben a családot, a társadalom alapelemét érinti. Mindehhez egynek kell lenni az állhatatos imában és a kenyértörésben, mint az emmausziak. Ebben a szellemben sok ortodox közösség kiválóan együttműködik Európa számos katolikus egyházmegyéjével.         

Járjunk együtt egy új Pünkösd felé!

Befejező gondolatában Ferenc pápa ismét az apostoli egyház tapasztalatára utalt, mely Húsvéttól Pünkösd felé tartott. Ebben az új menetben nem volt félelem és bizonytalanság, hanem Mária, Isten Szent Anyja köré gyűltek össze az apostolokkal együtt, hogy aztán tanúságot tegyenek a Feltámadottról. Újítson meg bennünket a Szentlélek tüze, oltsa ki a bizalmatlanságot bennünk egymás iránt, melyek a közös tanúságtétel útjában állnak! Ő legyen annak a testvériségnek a megteremtője, mely bátran együtt mer haladni! – zárta beszédét Ferenc pápa a román ortodox egyház állandó szinódusának a tagjaihoz.       

31 május 2019, 17:26