Keresés

Vatican News
2019.05.04 Guardie Svizzere Pontificie 2019.05.04 Guardie Svizzere Pontificie  (Vatican Media)

Ferenc pápa a Svájci Gárdához: A Feltámadás kultúráját terjesszétek

Ferenc pápa szombaton délben a Kelemen-teremben fogadta a Svájci Gárda 130 tagját abból az alkalomból, hogy a gárda újoncai hétfőn tesznek szolgálati esküt. A kihallgatás előtt a Szentatya a dolgozószobájában fogadta Ignazio Cassist, a Svájci Föderáció külügyminisztériumának főosztályvezetőjét. Ferenc pápa a Svájci Gárda tagjaihoz intézett beszédében a húsvéti örömhír képviseletére buzdította őket: Terjesszék a Feltámadás kultúráját!

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Mostani ünnepük az húsvéti időszak középére esik, melyben az egyház arra szólít fel, hogy ünnepeljük Húsvét szépségét és éljék át Jézus feltámadását – kezdte beszédét a pápa. Ennek úgy tudnak eleget tenni, hogy a feltámadt Krisztus tanúivá válnak a húsvéti örömhír meghirdetésével, amit a Feltámadás kultúrájával terjesztenek. A gárdisták is találkoznak szolgálatuk során olyan emberekkel, akik a fájdalom, az eltévelyedés sírjaiban fekszenek és az új életet ígérő világosságra várnak.

Legyenek Krisztus feltámadásának a tanúi

Arra kérte őket a pápa, hogy a vigasz és a testvériség egy-egy szavával erősítsék őket, mint Krisztus feltámadásának a tanúi. Római tartózkodásuk során hivatásuk, hogy örömmel tanúskodjanak a hitükről, főként azok felé, akikkel a Vatikánváros bejáratainál találkoznak. Fedezzék fel rajtuk keresztül Isten szeretetét a Kúria tagjai, a vatikáni munkatársak, a zarándokok és a turisták felé, hiszen ez az elsődleges keresztény küldetésük.

Teljes odaadottsággal és életszentséggel szolgáljanak  

Erősnek kell lenni az Üdvözítő Krisztusban való hit által, mert a Szentszék szolgálatában álló személyektől az emberek teljes odaadottságot és életszentséget várnak el. A laktanya etikai és spirituális elvei olyan értékeken nyugszanak, mint a párbeszéd, a becsületesség, a kiegyensúlyozott kapcsolatok és a megértés. Ennek jegyében lehet építeni egészséges barátságokat és a másikban pedig a testvért és a társat lehet felfedezni – zárta a Svájci Gárda tagjaihoz intézett beszédét Ferenc pápa.

04 május 2019, 15:24