Keresés

Vatican News
Pope Francis recites the Regina Coeli prayer Pope Francis recites the Regina Coeli prayer  (ANSA)

Jézus, a Jó Pásztor örök életet ad – Ferenc pápa Regina Coeli imádsága

Vasárnap délben, a Mária-antifóna elimádkozásakor, a vatikáni Apostoli Palota ablakában Ferenc pápa mellett foglalt helyet két pap, a közül a 19 közül, akiket a Szentatya a délelőtti szentmise során szentelt fel és akikkel az ima és a köszöntések után együtt adta áldását a Szent Péter téren összegyűlt hívekre.

Vertse Márta – Vatikán

Jó Pásztor vasárnapján a pápa arra buzdította a híveket, hogy a példabeszéd bárányaihoz hasonlóan mi is „hallgassunk az Úr szavára” és „kövessük őt”. Ha bensőséges, szívtől-szívig kapcsolatra lépünk Jézussal, akkor másokat is elvezethetünk Őhozzá, így nagy kegyelemben és örömben lesz részünk.

Jézus és tanítványai kölcsönösen ismerik egymást

A mai evangéliumi szakaszban (vö. Jn 10,27-30) Jézus úgy mutatkozik meg, mint Isten népének valódi Pásztora – kezdte beszédét a pápa. Arról a kapcsolatról szól, amely nyája juhaihoz, vagyis tanítványaihoz fűzi. Hangsúlyozza, hogy kölcsönösen ismerik egymást: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha”. Figyelmesen olvasva ezt a mondatot, látjuk, hogy Jézus műve néhány cselekményben fejeződik ki: beszél, ismer, örök életet ad, őrködik.

Hagyjuk, hogy Jézus vezessen bennünket életünk göröngyös útjain

A Jó Pásztor, vagyis Jézus, mindnyájunkra figyelmet fordít, keres és szeret bennünket, szól hozzánk, szívünket, vágyainkat, reményeinket mélységeikben ismeri, mint ahogy ismeri kudarcainkat és csalódásainkat is. Befogad bennünket és szeret minket így, amilyenek vagyunk, érdemeinkkel és hibáinkkal együtt. Mindannyiunk számára „örök életet ad”: vagyis felkínálja a lehetőséget, hogy teljes, vég nélküli életet éljünk. Ezen túl őriz és szeretettel vezet minket, segít, hogy áthaladjunk a göröngyös ösvényeken és a kockázatos utakon, amelyek olykor feltűnnek életünkben.

Lépjünk ki a téves útvonalak labirintusából

A Jó Pásztor velünk való kapcsolatát leíró igékkel és gesztusokkal együtt járnak azok az igék, amelyek a bárányokra vonatkoznak: „hallgatnak szavamra”, „követnek engem”. Ezek a cselekvések azt jelölik meg, hogy hogyan kell nekünk válaszolnunk az Úr gyöngéd és gondoskodó magatartására. Meghallgatni és felismerni hangját ugyanis azt jelenti, hogy benső kapcsolatban állunk Ővele, amely az imában, az isteni Mesterrel és Lelkipásztorunkkal való szívtől szívig történő találkozásban szilárdul meg. Ez a bensőséges kapcsolat megerősíti bennünk a vágyat, hogy kövessük őt, hogy kilépjünk a téves útvonalak labirintusából, felhagyjunk önző magatartásunkkal és a testvériség, az önátadás, a Jézus követésének új útjaira lépjünk.

Vezessük el testvéreinket Jézus Krisztushoz

A vasárnapi evangéliumi szakasz arra szólít bennünket, hogy Krisztussal való kapcsolatunkat teljes bizalommal, meghitten éljük meg. Így Őhozzá vonzhatjuk azokat a személyeket is, akik keresik őt, talán anélkül, hogy ez tudatos lenne. Olyan sokan vannak, akiknek szívét csak Isten ismeri és akik már az Ő „juhai”, de akiknek szükségük van egy fivérre, egy nővérre, aki elvezeti őket Jézus Krisztushoz. Ha ezt megtehetjük, akkor nagy kegyelemben és nagy örömben van részünk!

Az örökkévalóság már itt a földön jelen van létünkben

Ne feledjük, hogy Jézus az egyetlen Pásztor, aki beszél hozzánk, aki ismer minket, aki örök életet ad és őriz bennünket. Mi az ő nyája vagyunk és törekednünk kell, hogy meghallgassuk szavát, miközben Ő szívünk őszinteségét kutatja szeretettel. Ebből a Pásztorunkkal való folyamatos bensőségből fakad annak az öröme, hogy követjük őt és hagyjuk, hogy az örök élet teljessége felé vezessen bennünket. Ez az örök élet már jelen van földi létünkben, de halálunk után nyilvánul majd meg a maga teljességében, bevezet bennünket a vég nélküli boldogságba, szeretetközösségben Istennel és mindazokkal a személyekkel, akik hagyták, hogy Ő vezesse őket.

Kérjük Mária közbenjárását a hivatásokért

Forduljunk most Máriához, Krisztus, a Jó Pásztor Anyjához. Mária, aki haladéktalanul válaszolt Isten hívására, segítse különösen azokat, akik meghívást kaptak a papságra és a megszentelt életre, hogy örömmel és készségesen fogadják el Krisztus meghívását és legyenek legközvetlenebb munkatársai napjainkban az evangélium hirdetésében és Isten országának szolgálatában.

A pápa köszöntötte az édesanyákat és a Fatimai Szűzanya közbenjárását kérte

A Regina Coeli elimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy számos országban ezen a vasárnapon ünneplik az édesanyákat. Üdvözletét küldte minden anyukának, megköszönve értékes munkájukat a gyermekek nevelésében és a család értékének védelmezésében. Arra kérte a Szent Péter téren megjelent híveket, hogy tapssal köszöntsék az anyukákat. Emlékezzünk azokra az édesanyákra is, akik az égből tekintenek le ránk és továbbra is őrködnek felettünk imáikkal – mondta a pápa, majd égi Édesanyánkra gondolt, akinek május 13-án tartjuk ünnepét Fatimai Miasszonyunk néven. Őrá bízzuk magunkat, hogy örömmel és nagylelkűen folytathassuk életutunkat – mondta Ferenc pápa.

Bátorságra van szükség, hogy kövessük Jézust

Húsvét negyedik vasárnapján, Jó Pásztor vasárnapján tartjuk a papi és szerzetesi hivatások világnapját, amelynek témája idén a következő: „Bátorság, hogy kockáztassunk Isten ígéretéért” – utalt rá Ferenc pápa. Jézust követni mindig kockázatos, bátorság kell hozzá. Világszerte minden közösségben imádkoznak ezen a napon különösen a papi és a megszentelt élet hivatásaiért – mondta a Szentatya, majd köszöntötte az új papokat hozzátartozóikkal, barátaikkal együtt, hozzátéve, hogy az Úr továbbra is név szerint hívja meg követőit, mint egykor az Apostolokat a Galielai-tó partján, hogy legyenek „emberhalászok”. „Az újonnan felszentelt 19 pap közül kettőt meghívtam, hogy velem együtt köszöntenek és áldjanak meg benneteket” – mondta végül Ferenc pápa. Miután köszöntötte a családokat, plébániai csoportokat, az Olaszországból és külföldről érkezett zarándokokat, megkérte a két újonnan felszentelt papot, hogy vele együtt adják áldásukat a Szent Péter téren összegyűlt hívekre. 

13 május 2019, 10:34