Keresés

2019.05.10 Unione Internazionale delle Superiore Generali 2019.05.10 Unione Internazionale delle Superiore Generali 

Ferenc pápa a női szerzetes elöljárókhoz: a misszió szolgálat, nem szolgaság

A Szentatya pénteken délben a VI. Pál teremben fogadta a női szerzetes elöljárók 900 fős közösségét, akik május 6-tól Rómában tartották tanácskozásukat a „Prófétai reménység magvetői” címmel. A pápa hozzájuk intézett beszédében a visszaélések, a női diakonátus, a nők egyéb egyházi szerepvállalása témáit érintette.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán       

Az elöljárók 100 országból 450 ezer szerzetesnővért képviselnek

Mintegy 80 országból érkezett 850 legfőbb női szerzetes elöljáró találkozott ez alkalommal Rómában, hogy az interkulturális gondolat jegyében tanácskozzanak egymással a reménység témakörében. A legfőbb női szerzetes elöljárók nemzetközi egyesülete egyházjogilag jóváhagyott intézmény, melyen a női rendek vezetői rendszeresen megvitatják a fölmerült problémákat. Jelenleg az egyesület 1900 tagot számlál, akik több mint 100 országban 450 ezer szerzetesnővért képviselnek.

A visszaélések kérdése a szerzetesnővérek körében nem komoly probléma 

A visszaélések problémáját nem lehet megoldani az egyház rendeleteivel egyik napról a másikra. A pápa utalt némely intézmény elégedetlenségére a februári találkozó kapcsán, hogy az „valójában nem csinált semmit”, amire ő így válaszolt: „Ha felakasztottunk volna 100 pedofil papot a Szent Péter téren, akkor most mindenki elégedett lenne, de ezzel nem oldódna meg a probléma. A problémákat folyamatokkal oldjuk meg, nem pedig azáltal, hogy tereket foglalunk el”. A pedofil botrányok már legalább 20 éve tartanak és most mindjobban tudatára ébredünk ennek, szégyenérzettel, de egyfajta áldott szégyennel fogadva azt. Ferenc pápa megjegyezte, hogy „a visszaélések kérdése a szerzetesnővérek körében nem komoly probléma”. Hangsúlyozta, hogy a „szerzetesnővérek nem válhatnak a papok házi szolgáivá”. Küldetésüket szolgálatként kell végezniük, nem pedig szolgaságként. Ám a visszaélés nemcsak szexuális visszaélés lehet, hanem a hatalommal és a lelkiismerettel való visszaélés is. Mindezek ellen harcolnunk kell! – sürgette a pápa.

A női diakonátus kérdését tovább kell tanulmányozni   

A női diakonátus kérdését tovább kell tanulmányozni – hangsúlyozta a pápa és utalt arra a bizottságra, melynek feladata a téma elmélyítése. „Egy szentségi dokumentumhoz szükség van teológiai és történelmi alapokra, éppen ezért további kutatás szükséges még. Ám elhibázott dolog arra gondolni, hogy a nők szerep az egyházban csak funkcionális jellegű” – szögezte le a pápa –, mert az egyház „nő”, női jellegű. „Ez nem egy kép, hanem valóság. A Bibliában az Egyház, az Ecclesia jegyes, Jézus Jegyese. A nők teológiájában is tovább kell haladunk” – hangsúlyozta.

Nincs Húsvét küldetés nélkül  

A női szerzetes elöljáróknak átnyújtott beszédében Ferenc pápa kiemelte, hogy „senkitől nem lehet elrabolni az evangelizálás iránti szenvedélyt. Nincs Húsvét küldetés nélkül, anélkül, hogy az evangéliumot hirdetnénk. Inkább a jelentéktelenségtől kell félni, hogy megszűnnek világosság lenni. Továbbá kerülni kell az autoreferencialitást, vagyis a zárt önmagunkra hivatkozást”.        

10 május 2019, 19:14