Keresés

Vatican News
Ferenc pápa videóüzenetet küldött a bolgár és az észak-macedón lakosságnak apostoli útja vigíliáján Ferenc pápa videóüzenetet küldött a bolgár és az észak-macedón lakosságnak apostoli útja vigíliáján 

Ferenc pápa videóüzenetben köszönti a bolgár és az észak-macedón népet

A pápa apostoli látogatása vigíliáján üdvözletét küldi és köszönetet mond a bolgár és az észak-macedón népnek. A Szentatya május 5-7. között keresi fel Bulgáriát és Észak-Macedóniát az országok hatóságainak és egyházának meghívására.

Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa Bulgária lakosságának küldött üzenetében kiemeli, hogy zarándoklatát a hit, az egység és a béke jegyében végzi körükben. A bolgár föld a hit tanúságtevőinek hazája Szent Cirill és Metód korától kezdve, akik termékenyen vetették el az Evangélium magvait. Tevékenységük bőséges gyümölcsöket termett a múlt század nehéz időszakaiban is. Ezt Szent II. János Pál gyakran ismételgette, aki sokat tett azért, hogy Európa újra felfedezze Krisztus megszabadító erejét és, hogy újra két tüdejével lélegezzen. Karol Wojtyła nyomában járva Ferenc pápa örömének ad hangot, hogy találkozhat a bolgár ortodox egyház pátriárkájával és szent szinódusával. Együtt kifejezésre juttatják majd szándékukat, hogy kövessék az Úr Jézust a keresztények közötti testvéri szeretetközösség útján.

Zarándoklat Szent XXIII. János emléke jegyében

A pápa zarándoklata Szent XXIII. János emléke jegyében valósul meg, aki közel tíz évig volt Szófiában apostoli delegátus és a bolgár néppel a mai napig tartó tisztelet és szeretet kötelékeit teremtette meg. A hit, a szeretetközösség és a béke embere volt. Ezért választotta Ferenc pápa az út mottójául XXIII. János "Pacem in terris" (Béke a földön) k. történelmi enciklikájának címét.

Videóüzenet Észak-Macedóniának: növeljük a találkozás és a testvériség kultúráját

A pápa az észak-macedóniai lakossághoz intézett videóüzenetében örömének ad hangot közeledő látogatása kapcsán. Felidézi, hogy az ország függetlenségének elnyerése után a Szentszék felvette a diplomáciai kapcsolatokat és barátságot alakított ki a nemzettel. Ma, még inkább mint valaha arra van szükség, hogy Európában és az egész világon növeljük a találkozás és a testvériség kultúráját. Azért utazik a pápa Észak-Macedóniába, hogy ezek magvait elvesse. Meggyőződése, hogy földjük alkalmas talaj arra, hogy befogadja és gyümölcsöztesse azokat. Észak-Macedónia különleges szépsége éppen annak köszönhető, hogy területén a kultúrák, illetve az etnikai és vallási hovatartozás sokszínűsége van jelen. Természetesen az együttélés nem mindig egyszerű, ezt tudjuk – jegyzi meg Ferenc pápa videóüzenetében. Megéri azonban a fáradságot, mert a legszebb mozaik az, amelyet a színek gazdagsága jellemez.

A pápa útját Teréz anya, Észak-Macedónia szent leánya közbenjárására bízza

 

A pápa látogatását Teréz anya, Észak-Macedónia szent leánya közbenjárására bízza, aki Szkopjében született és nevelkedett. Isten kegyelmével Krisztus szeretetének bátor misszionáriusává vált a világban, vigaszt és méltóságot adott a szegények legszegényebbjeinek. Készüljünk találkozásunkra imával, hogy az egész nép számára a béke és minden jó termékeny alkalma legyen! – zárja videóüzenetét az észak-macedóniai lakossághoz Ferenc pápa.

04 május 2019, 15:58