Keresés

Ferenc pápa a Regina Coeli elimádkozásakor Ferenc pápa a Regina Coeli elimádkozásakor 

Nyissuk meg szívünket a Szentlélek adományának – a pápa Regina Coeli imája

Vasárnap délben, a Mária-antifóna elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa arra buzdította a Szent Péter-téren összegyűlt híveket, hogy a Szentlélek segítségével valósítsák meg életükben Jézus tanításait. Az egyház arra kapott meghívást, hogy Krisztus akaratának megfelelően hitelesen ragyogtassa fel szép és fényes arcát.

Vertse Márta – Vatikán

A világias gondolkodás kötelékeitől megszabadult egyház nem maradhat mozdulatlan, hanem mint úton lévő közösség, minden megkeresztelt közreműködésével haladjon előre és tegyen tanúságot a Feltámadt Krisztus békéjéről. A Vigasztaló Szentlélek, Jézus adománya, támaszt nyújt az egyháznak, hogy teljesíthesse küldetését és hirdesse az evangéliumot az egész világon.  

Jézus megígéri a Szentlelket

Húsvét hatodik vasárnapján az evangéliumi szakasz (Jn 14,23-29) abból a beszédből idéz egy részt, amelyet Jézus intézett apostolaihoz az Utolsó Vacsorán. A Szentlélekről szól, és egy ígéretet tesz: „A Vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek”. Miközben közeledik a kereszt órája, Jézus biztosítja az apostolokat, hogy nem maradnak egyedül: mindig velük lesz a Vigasztaló Szentlélek, aki támaszuk lesz majd küldetésükben, hogy elvigyék az evangéliumot az egész világra. A görög eredetiben a „Parakleitosz” jelentése az, aki mellénk áll, hogy támogasson és vigasztaljon. Jézus visszatér az Atyához, de továbbra is tanítja és lelkesíti tanítványait a Szentlélek működése révén.

Tegyünk tanúságot a Feltámadt Úr békéjéről

Miben áll a Szentlélek küldetése, amit Jézus megígér, mint adományt? - tette fel a kérdést a pápa. Maga Jézus mondja: „megtanít majd mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek”. Földi élete során Jézus már átadott mindent, amit az apostolokra akart bízni: beteljesítette az isteni Kinyilatkoztatást, vagyis mindazt, amit az Atya mondani akart az emberiségnek a Fiú megtestesülésével. A Szentlélek feladata, hogy emlékeztessen Jézus tanításaira, vagyis teljes egészében megértesse azokat az emberekkel és konkrét megvalósításukra vezesse őket. És éppen ez az egyház küldetése is, amelyet egy pontosan meghatározott életstílus által valósít meg. Ezt néhány olyan követelmény jellemez, mint az Úrba vetett hit és Szavának megtartása; engedelmesség a Lélek működésének, ami szüntelenül élővé és jelenvalóvá teszi a Feltámadt Urat; békéjének befogadása és az erről való tanúskodás nyitott magatartással és a másikkal való találkozással.

Az egyház nem maradhat statikus, mozdulatlan

Ahhoz, hogy mindezt megvalósítsa, az egyház nem maradhat mozdulatlan, statikus, hanem minden megkeresztelt tevékeny részvételével arra kapott meghívást, hogy cselekedjen, mint egy úton lévő közösség, amelyet a Szentlélek világossága és ereje lelkesít és támogat. Meg kell szabadulnunk a világias kötelékektől, amelyek jelen vannak nézeteinkben, stratégiáinkban, célkitűzéseinkben, és amelyek gyakran megnehezítik a hit útján való előrehaladást. Ehelyett engedelmesen hallgassuk meg az Úr Szavát. Így Isten Lelke vezet minket és az egyházat, hogy Krisztus akaratának megfelelően tündököljön hiteles, szép és fényes arca.

Mária, mennyei Anyánk oltalmazza az egész emberiséget

Az Úr ma arra hív bennünket, hogy nyissuk meg szívünket a Szentlélek adományának, hogy vezessen bennünket a történelem ösvényein. A Szentlélek nap mint nap tanít minket az evangélium logikájára, ami a befogadó szeretet logikája, „megtanítva mindenre” és „emlékeztetve mindarra, amit az Úr mondott nekünk”. Mária, akit ebben a májusi hónapban sajátos áhítattal tisztelünk, és különleges odaadással imádkozunk hozzá, mint mennyei anyánkhoz, oltalmazza mindig az egyházat és az egész emberiséget. Mária, aki alázatos és bátor hittel teljesen együttműködött a Szentlélekkel Isten Fia megtestesülésében, segítsen minket is, hogy hagyjuk magunkat oktatni és vezetni a Vigasztaló Szentlélek, a Parakleitosz által, hogy befogadjuk Isten Szavát és arról életünkkel tegyünk tanúságot – fejezte be a Regina Coeli elimádkozása előtt mondott beszédét Ferenc pápa.  

Photogallery

A Regina Coeli elimádkozása a Szent Péter-téren
27 május 2019, 08:52