Keresés

Vatican News
Ferenc pápa a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagjait fogadja a Vatikánban Ferenc pápa a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagjait fogadja a Vatikánban  (ANSA)

A Szentatya a Pápai Társadalomtudományi Akadémia közgyűléséhez

Május 1-3. között tartja plenáris ülését a Pápai Társadalomtudományi Akadémia a Vatikánban. A tanácskozás témája: „Nemzet, állam, nemzetállam”. Ferenc pápa csütörtökön fogadta a közgyűlés résztvevőit. Beszédében aggodalmának adott hangot a külföldiek elleni agresszív érzések újra előretörése, a konfliktust okozó nacionalizmus és a nukleáris fenyegetés miatt.

Somogyi Viktória / Robin Gomes – Vatikán

A Szentatya a Pápai Társadalomtudományi Akadémia résztvevőihez szólva rámutatott, hogy az egyház mindig buzdított a saját nép, a haza szeretetére, tiszteletben tartva ezzel együtt más népek különböző kultúráit, hagyományait és szokásait. Egyben az egyház mindig óva intett e ragaszkodás eltorzulásaitól, amelyek mások kirekesztését és gyűlöletét eredményezhetik, amikor konfliktusos nacionalizmussá válnak, amely falakat emel, illetve rasszistává vagy antiszemitává lesz. A pápa megjegyezte, hogy túl gyakran az államok domináns csoportok érdekeinek kiszolgálóivá válnak, többnyire a gazdasági haszon érdekében, amely elnyomja az etnikai, nyelvi vagy vallási kisebbségeket, amelyek területén élnek. Ezzel szemben az a mód, ahogyan egy nemzet fogadja a migránsokat, megmutatja az emberi méltóságról alkotott elképzelését és kapcsolatát az emberiséggel. Az állam, amely felébreszti saját népe nacionalista érzelmeit más nemzetek vagy népcsoportok ellen, nem teljesíti küldetését. A pápa utalt arra, hogy a történelem bizonyítja, hova vezetnek az ilyenfajta eltorzulások.

Nemzetállamok

A nemzetállamról szólva hangsúlyozta, hogy azt nem lehet abszolútnak és egy szigetnek tekinteni saját környezetéhez viszonyítva. Utalt a szubszidiaritás elvére és annak a reményének adott hangot, hogy Európa nem veszti el a háború után a népei között elindult közeledés és összhang útjának eredményeit. A nemzetek közötti együttműködéshez szükség van a multilateralizmus újra fellendítéséhez, amely szemben áll az új nacionalista nyomással és a hegemóniára irányuló politikával. Ezáltal az emberiség elkerülné a fegyveres konfliktusokat, amikor a nemzetállamok között vita alakul ki, valamint a nagyhatalmak gazdasági és ideológiai gyarmatosításának veszélyeit, továbbá a legerősebb uralmát a leggyengébb felett, figyelve a globális dimenzióra anélkül, hogy szem elől tévesztené a helyi, a nemzeti és a regionális dimenziót.

A globalizáció sokoldalú formájának megvalósítása

Ferenc pápa a globalizáció sokoldalú formájának megvalósítására hívott, amely minden nép, nemzet és a globalizáció kollektív identitásának kölcsönös elismerésén alapul. Ezen alapelv szerint az egész előrébb való, mint a részek, és ez pedig elvezet a béke és az összhang állapotához.

A nukleáris holokauszt veszélye

A pápa panaszt emelt az ellen, hogy ma úgy tűnik, a multilaterális nukleáris leszerelés időszaka véget ért és már nem kavarja fel azon nemzetek politikai lelkiismeretét, amelyek atomfegyverekkel rendelkeznek. Éppen ellenkezőleg, a nukleáris konfliktusok új korszaka van kialakulóban, mert eltörlik a közelmúltban elért eredményeket és megsokszorozzák a háborús kockázatot. Ha támadó és védekező nukleáris fegyvereket állítanak fel a földön és az űrben, akkor az ún. új technikai határvidék növeli és nem csökkenti a nukleáris holokauszt veszélyét – figyelmeztetett a pápa.

Terjeszteni kell a megújult nemzetközi szolidaritást

Beszéde végén pedig arra buzdította a Pápai Társadalomtudományi Akadémia tagjait, hogy segítsék terjeszteni a megújult nemzetközi szolidaritást az emberi méltóság, a közjó, a bolygó és a béke tiszteletben tartásával.

02 május 2019, 18:06