Keresés

Ferenc pápa aláírás közben Ferenc pápa aláírás közben 

„Ti vagytok a világ világossága” – Ferenc pápa motu propriója a visszaélések és takargatások ellen az egyházban

A Vos estis lux mundi – kezdetű rendelkezéssel a pápa új szabályozást vezet be a zaklatás és az erőszak jelzésére, illetve, hogy a püspökök és a szerzetesi elöljárók számot adjanak működésükről. Ezentúl kötelező lesz a visszaéléseket jelenteni, és minden egyházmegyében lehetővé kell tenni, hogy mindenki jelezhesse az ilyen eseteket.

Gedő Ágnes – Vatikán

A Szentszék sajtóközleménye

Május 9-én délben tették közzé Ferenc pápa Ti vagytok a világ világossága – kezdetű apostoli levelét, amelyet motu proprio formájában írt. A rendelkezés célja, hogy megelőzze és megakadályozza a szexuális visszaéléseket a kiskorúakkal és kiszolgáltatott személyekkel szemben, melyeket vagy erőszakkal, vagy fenyegetéssel, vagy hatalommal való visszaélés révén követnek el. A motu proprio a Vatikánban, februárban megtartott találkozó gyümölcseként született meg, amelyen a püspöki konferenciák elnökei és a legfőbb szerzetesi elöljárók vettek részt.

A papok és szerzetesek kötelesek jelenteni a visszaéléseket

Olyan újító elemeket tartalmaz, amelyek a Szentszék és az egyházmegyék közti jobb együttműködést szolgálják. Egy éven belül minden egyházmegye köteles tartós és mindenki számára hozzáférhető rendszert létrehozni, ahol jelezhetik a szexuális visszaéléseket, és azok rejtegetését. A motu proprio ezen túl kötelez minden papot, férfi és női szerzetest, hogy jelezze az illetékes egyházi elöljáróknak a tudomására jutott abúzusokat. Az ilyen eseteket azonnal kivizsgálják és a kánonjognak megfelelően elbírálják. Ami a püspököket érintő visszaéléseket illeti, a pápai rendelkezés az illetékes metropolita hatáskörébe utalja az esetek kivizsgálását. Most először határidőt is szab a motu proprio az esetek kivizsgálására, illetve megszabja, hogy a metropolita miként kövesse a folyamatot, amelybe szakképzett világiakat is bevonhat.

A kiszolgáltatott felnőttek védelme

Végezetül Ferenc pápa Ti vagytok a világ világossága – kezdetű apostoli levele kitér a sértett személyek gondozására és arra, hogy fontos őket meghallgatni, elkísérni, megfelelő lelki és orvosi ellátást biztosítani nekik. Remélhetőleg az új motu proprio az ima és a megtérés lelkületével erősítve hozzájárul ahhoz, hogy felszámoljuk a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek elleni szexuális visszaélések csapását – zárul a szentszéki közlemény.

09 május 2019, 15:21