Keresés

Vatican News
Ferenc pápa apostoli látogatáson Assisiben (2016.) Ferenc pápa apostoli látogatáson Assisiben (2016.) 

Ferenc pápa levele a világ ifjú közgazdászainak, vállalkozóinak: Új lélekkel töltsük meg a gazdaságot

A pápa május elsején, Munkás Szent József liturgikus ünnepnapján keltezett levele a jövőre, március 26-tól 28-ig Assisiben megrendezésre kerülő eseményre hívja meg a fiatal közgazdászokat. A találkozó neve „Ferenc gazdasága” – „Economy of Francesco" utalás Assisi szentjére és az evangéliumra, amelyet ő tökéletes következetességgel élt meg gazdasági és társadalmi szinten is. A pápa számára pedig, aki Ferenc nevét vette fel, szüntelen inspiráció forrása.

Vertse Márta – Vatikán

Hitre, nemzetiségre való tekintet nélkül, a fiatal közgazdászok, vállalkozók olyan új világ építésén fáradozzanak, amely senkit sem rekeszt ki, tiszteletben tartja a környezetet, a teremtett világot és megfelel Isten tervének - szól Ferenc pápa buzdítása. A mai gazdasági struktúrák elidegenítenek, kirekesztenek, nem hallják meg a föld szegényeinek aggasztó kiáltásait.

Gazdasági egyezmény Szent Ferenc lelkiségének megfelelően

Levelében a pápa megállapítja, hogy olyan gazdaságra van szükség, amely életet ad és nem gyilkol, befogad és nem rekeszt ki, humanizál, nem elembertelenít, ápolja, nem pedig kirabolja a teremtett világot. A találkozó jó alkalom lesz arra, hogy a pápa és gazdasági szakértők kölcsönösen megismerjék egymást és „egyezményt” kössenek, hogy megváltoztassák a mai gazdaságot és lelket adjanak a holnap gazdasági életének.

Assisi évszázadok óta az emberi testvériség jelképe

Újból lélekkel kell megtölteni a gazdasági életet! – írja levelében a pápa.  Erre pedig a legmegfelelőbb hely Assisi, amely évszázadok óta az emberi testvériség jelképe és üzenete. Szent II. János Pál a béke kultúrája ikonjául választotta, Ferenc pápát pedig egy új gazdaság megteremtésére ihleti. Itt fosztotta meg magát Szent Ferenc minden világiasságtól, hogy Istent válassza élete vezércsillagául. Szegénnyé vált a szegényekkel együtt. A szegénységet választotta és ebből a választásából fakadó nézete ma is rendkívül időszerű gazdasági téren. Reményt adhat jövőnknek, nem pusztán a szegények, hanem az egész emberiség, közös otthonunk, az Anyaföld számára.

Tudatára kell ébredni a strukturális problémák súlyosságának

Ferenc pápa levelében utal Laudato si’ enciklikájára, amelyben hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem nem választható el a szegények iránti igazságosságtól és a világgazdaság strukturális problémáinak megoldásától. Javítani kell tehát azokon a növekedési modelleken, amelyek nem képesek biztosítani a környezet tiszteletben tartását, az élet befogadását, a család gondozását, a szociális egyenlőséget, a munkások méltóságát, a jövő nemzedékek jogait. Tudatára kell ébredni a problémák súlyosságának és olyan új gazdasági modellt kell megvalósítani, amely a szeretetközösség kultúrájának gyümölcse, a testvériségen és az egyenlőségen alapul.

Mindnyájunk felelőssége, hogy meghalljuk a föld egyre aggasztóbb kiáltásait

Assisi szent Ferenc a legkiválóbb példája a gyengék iránti gondoskodásnak és az átfogó ökológiának. A Keresztre feszített Jézus Ferenchez intézett szavai „Menj, és javítsd meg omladozó házamat, mert látod, hogy romokba dől", mindnyájunkra vonatkoznak: az egyházra, a társadalomra, szívünkhöz szólnak. Sürgető szükség van egy egészséges gazdasági életre és egy fenntartható fejlődésre – írja Ferenc pápa.

Levelében idéz Christus vivit k. szinódus utáni apostoli buzdításából, amelyben arra buzdítja a fiatalokat, hogy legyenek a változások főszereplői, mivel övék a jövő. Legyenek a világ építői és fáradozzanak egy jobb világ megvalósításán (vö. 174. pont).

A fiatalok legyenek a főszereplői egy új humanizmus megvalósításának

A pápa a fiatal gazdasági szakértőkkel közösen kívánja előmozdítani – egy „közös egyezmény” révén – a globális változás folyamatát, amelybe bele kell vonni nem pusztán a hit ajándékával rendelkező személyeket, hanem minden jóakaratú embert, hitre, nemzetiségre való tekintet nélkül. Olyan testvériség ideálja kapcsoljon mindenkit egybe, amely különös figyelmet fordít a szegényekre és a kirekesztettekre. A pápa arra buzdítja a fiatalokat, hogy legyenek a főszereplői ennek az egyezménynek, közösen ápolják egy új humanizmus álmát, amely válaszol az emberek és Isten tervének elvárásaira. Levelét a pápa áldásával zárja, arra kérve a címzetteket, hogy ne feledkezzenek meg imádkozni érte.

11 május 2019, 12:31