Keresés

Vatican News
Ferenc pápa Észak-Macedónia elnökével Ferenc pápa Észak-Macedónia elnökével 

A pápa Észak-Macedónia közéleti vezetőihez: Vallások és etnikumok szép mozaikja

A Szentatya kétnapos bulgáriai látogatása után kedden reggel vett búcsút a „rózsák országától” és az európai időzóna szerint reggel nyolc óta után érkezett Észak-Macedónia fővárosába, Szkopjéba, ahol a helyi állami vezetők fogadták. A félmilliós város parkos részén fekvő elnöki palotában, a Vodno villában találkozott először Ferenc pápa magánmegbeszélés formájában az ország köztársági elnökével, majd miniszterelnökével, végül pedig a közélet, a polgári társadalom és a diplomáciai testület tagjaival.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Hozzájuk intézett beszédében Ferenc pápa geopolitikai helyzetükre, történelmi összetettségük gazdagságára emlékeztette őket, végül pedig tisztelettel adózott honfitársuk, az egész világon elismert és szeretett Kalkuttai Szent Teréz anya emlékének. A Szentatya mindenekelőtt arra emlékeztette az észak-macedóniai közéleti vezetőket, hogy személyében első alkalommal látogat római pápa az országukba, mely 1991-ben nyerte le függetlenségét és éppen negyedszázada teremtett diplomáciai kapcsolatokat a Szentszékkel.

A pápa Kelet és Nyugat közötti hídnak nevezte Észak-Macedóniát, ahol számos kulturális áramlat folyt egybe, ahol hegycsúcsokon emelt merész erődítmények és ősi templomok ikonosztázai emlékeztetnek az apostoli idők keresztényeire. Ez a kulturális gazdagság az ország értékes örökségének tükre, melyben a soknemzetiségű és sokvallású összetétel egy gazdag történelem gyümölcse.

Az ország vallási és etnikai sokszínűsége értékes mozaik

A kultúrák, etnikai és vallási hagyományok olvasztótégelye békés és tartós együttélést tett lehetővé anélkül, hogy tagadták vagy elnyomták volna a másikat – állította a pápa, majd annak az óhajának adott hangot, hogy az európai országokkal folyó integráció legyen mind szorosabb és pozitív módon alakuljon az egész nyugat-balkáni térséggel. Külön kiemelte, hogy az ország vallási sokszínűsége az ortodoxok, muzulmánok, katolikusok, zsidók és protestánsok között, valamint az etnikai különbség macedónok, albánok, szerbek, horvátok és más népek között egy olyan mozaikot teremtett, melynek minden szeme szükséges a tejes kép eredeti szépségéhez.

Tisztelet a 2015-2016-os migránsválság idején nyújtott szolidaritásért

A Szentatya hálás szavakkal emlékezett mindazon erőfeszítésre, amivel Észak-Macedónia a 2015-2016-os migráns válság idején segítette azokat, akik a szélsőséges szegénység és súlyos háborús helyzet elől menekültek határokon át, Észak- és Nyugat-Európa felé sietve. A nekik nyújtott gyors segély és segítség miatt tisztelet illeti meg ezt a népet és szolidaritásuk a nép nemes lelkéről beszél.  

Tisztelgés Kalkuttai Szent Teréz anya példája előtt a szülőföldjén

Ferenc pápa különös módon is lerótta tiszteletét az ország illusztris polgára előtt, aki Isten szeretetétől indíttatva a felebarát segítségére sietett és ezzel az egész világ csodálatát nyerte el. „Kalkuttai Szent Teréz anyáról beszélek, aki itt, Szkopje peremvárosában született és aki Indiában folytatta önátadással teli alázatos szolgálatát. Boldog vagyok, hogy hamarosan felkereshetem a neki szentelt emlékhelyet, melyet az egykori Jézus Szíve templom helyén emeltek. Joggal vagytok büszkék erre az asszonyra” – állapította meg a pápa, majd arra buzdított, hogy folytassák tovább ezt a nagyszerű példát.

Bizalommal járják tovább a béke, a befogadás és az integráció útját

A Szentszék az ország függetlenségének elnyerése óta élénk figyelemmel kíséri a megtett erőfeszítéseket a párbeszéd útján a polgári hatóságok és a vallásfelekezetek között. „Ma személyesen fejezhetem ki közelségemet és a hálámat a Szent Cirill és Metód ünnepe során tett vatikáni látogatásotok miatt” – mondta a pápa és befejezésül arra kérte Észak-Macedónia vezetőit, hogy bizalommal járjanak tovább a már megkezdett úton, mely a kultúrák, vallások és népek közötti béke, befogadás és integráció útja. Isten áldja és oltalmazza Észak-Macedóniát, őrizze meg egységben és adjon neki felvirágzást! – zárta beszédét Ferenc pápa.                         

07 május 2019, 11:52