Keresés

Vatican News
Ferenc pápa találkozója a fiatalokkal Szkopjében Ferenc pápa találkozója a fiatalokkal Szkopjében  (Vatican Media)

Ferenc pápa Szkopjében a fiatalokhoz: Váljatok az álmok és a remény megvalósítóivá

Észak-macedóniai látogatása délutánján Ferenc pápa a szkopjei pasztorális központban találkozott a fiatalokkal a székesegyház közelében egy ökumenikus és vallásközi rendezvény keretében. A pápát két fiatal fogadta, akik kenyérrel és sóval ajándékozták meg. a Szentatya buzdította a fiatalokat, hogy merjenek álmodni és álmaikat valóra váltani.

Somogyi Viktória – Vatikán

A találkozón tanúságot tett egy katolikus-ortodox házaspár, egy muzulmán és egy katolikus fiatal. A programot tánc és zenei betétek tették még hangulatosabbá. Ferenc pápa a fiatalokhoz intézett beszédében válaszolt azokra a kérdésekre, amelyekkel hozzá fordultak. Gondolatait az álmok, az álmodás köré fonta, az egyik fiatalnak az volt a kérdése, hogy talán túl sokat álmodik? A pápa szerint sosem lehet túl sokat álmodni. Felhívta a figyelmet annak veszélyére, ha egy felnőtt vagy egy fiatal nem álmodik: panaszkodni kezd és belenyugszik a dolgokba. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ehelyett inkább adjanak reményt egy fáradt világnak a többiekkel együtt, keresztények és muzulmánok közösen. Utalt az Al-Azhar főimámjával Abu Dhabiban aláírt dokumentumra, ami a közös álmuk volt. Az álmok segítenek életben tartani azt a bizonyosságot, hogy lehetséges egy másik világot megvalósítani és arra kaptunk meghívást, hogy ebben részt vegyünk, cselekedjünk ennek érdekében. A legszebb álmokat ugyanis reménnyel, türelemmel, elkötelezettséggel és a sietség elutasításával válthatjuk valóra. Ne féljetek az álmok és a remény megvalósítóivá válni! – kérte a pápa a fiataloktól.

Teréz anya példáját állította a fiatalok elé

Az egyház tagjai ne legyenek furcsa alakok, de legyen bátorságuk másnak lenni és más álmokat követni, mint amit a világ felkínál. Tegyünk tanúságot a nagylelkűségről, a szolgálatról, a tisztaságról, az erőről, a megbocsátásról, a hivatásunkhoz való hűségről, az imáról, az igazságért és a közjóért való küzdelemről. Teréz anyát állította a fiatalok elé példaként, aki életében sosem szűnt meg álmodni és mindig kereste nagy szerelmének, Jézus arcának felfedezését. Mi is arra kaptunk meghívást, hogy két kezünkkel dolgozzunk álmainkért, vegyük komolyan az életet. Ne engedjük, hogy ellopják álmainkat!

Álmodjunk együtt!

A pápa ezután felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy az élettel nem lehet elszigetelten szembe nézni, a hitet és az álmokat nem lehet megélni a közösség nélkül. Álmodjunk együtt! Ez a legjobb ellenszer az elkedvetlenedés, a manipuláció, a pillanat örömének kultúrája és a hamis próféták ellen. Hallgassuk meg egymást! Ferenc pápa azt tanácsolta a fiataloknak, hogy beszélgessenek az idősekkel, nagyszüleikkel, ezáltal megértik a nép bölcsességét. Végül hangsúlyozta: reménnyel tölti el, hogy lát olyan fiatalokat, akik elutasítják a mások „felcímkézését”, a múlt és a jelen megosztottságát, a leselejtezés logikáját. Az irgalmas Isten erősítsen meg benneteket, hogy amit szívetekben álmodtok, nap mint nap kezetekkel meg tudjátok valósítani.

Ferenc pápa beszédét követően közösen elimádkozták Teréz anya imáját, amelynek címe: „Uram, szükséged van kezeimre?”.

07 május 2019, 17:14