Keresés

Vatican News
Neofit pátriárka Neofit pátriárka 

Ferenc pápa Bulgáriában: testvéri találkozó Neofit ortodox pátriárkával

Néhány nap múlva Ferenc pápa Bulgáriába utazik, ahol május 5-én találkozik az ortodox pátriárkával és a szent szinódus tagjaival. A „nép pápáját” a béke nagyköveteként fogadják.

Gedő Ágnes/Barbara Castelli – Vatikán

Ferenc a „nép pápája”

„Szent Cirill és Metód példája emblematikus a Krisztus egyetlen egyházában való keresztény egység ügye számára. A megosztottság károkat okoz az evangélium hirdetése szent ügyének és minden teremtménynek” – 2002. május 24-én e szavakkal fordult Szent II. János Pál pápa Szófiában Maxim pátriárkához és a szent szinódus tagjaihoz. Pár nap múlva egy újabb pápa lép Bulgária földjére, hogy hangsúlyozza közös küldetésünket: tegyünk tanúságot Krisztus világosságáról a világban. Ferenc pápát a „nép pápájaként” tartják számon Bulgáriában, aki szolgálatában követi Assisi Szent Ferenc példáját a béke, az alázat ügyében, engedelmesen Istennek – mondta el a Vatikáni Rádiónak Ivan Sztojanov Ivanov, aki a szófiai Szent Kliment Ohidricki Egyetem liturgiatanára.

Ökumenikus kapcsolatok Bulgáriában

A kereszténység hajnala óta léteznek felekezetközi kapcsolatok Bulgáriában. Ami az elmúlt éveket illeti, az ökumenikus mozgalom főként a szociális és nevelési projektekben aktív. Szent II. János Pál pápa látogatása után számos intézmény, szervezet és társulat jött létre Bulgáriában és Olaszországban, amelyek a jótékonykodás és a közösségi kapcsolatok terén fejtik ki tevékenységüket a keresztények között. Bár az ortodox egyházak nehezen igazodnak a világ új politikai irányzataihoz, autonóm, autokefál egyházaik nem maradhatnak távol ezektől a folyamatoktól: éppen azért, mert az új feltételek lehetőséget adnak egy új ortodox tanúságtételre az evangéliumról az egész világon, úgy, ahogyan maga Jézus Krisztus tanította nekünk – fejtette ki Sztojanov Ivanov.

Béke, párbeszéd, testvériség

Ferenc pápát úgy ismerik Bulgáriában, mint aki megnyitotta a kaput a keresztény-muzulmán párbeszéd előtt. Egy globális válság pillanatában ez a pápa XXIII. János pápa nyomdokain halad, akit Bulgáriában jól ismernek, mint a Pacem in Terris - kezdetű enciklika szerzőjét, a béke, az egyenlőség és az emberi méltóság előmozdítóját. II. János Pál pápa küldetése az volt, hogy lerombolja a kommunista rezsim örökségét, és a volt Szovjetunió keleti blokkjában élő keresztényeket bevegye az európai nemzetek családjába. Ferenc pápa pedig a nép pápája, aki Assisi Szent Ferenc példáját követi a béke, az alázat, az Isten előtti engedelmesség szolgálatában. Bulgáriai látogatásának egyik csúcspontja lesz a Neofit pátriárkával és a szent szinódussal való találkozást. Ennek egyfelől ökumenikus, másfelől pedig zarándoklat értéke van, hiszen imádkozni fog Szent Cirill és Metód oltára előtt a szófiai Alekszandr Nyevszkij patriarchális székesegyházban.

2002-ben Ivan Sztojanov Ivanov volt II. János Pál pápa tolmácsa

Mit jelentett az a 17 évvel ezelőtti látogatás Bulgáriának? A szófiai Szent Kliment Ohidricki Egyetem liturgiatanára elmondta: a pápa akkor felhívta a világ figyelmét Szent Cirill és Metód testvérek nagy szerepére, s tette mindezt az ortodox és a katolikus egyház közötti kapcsolatról tanúskodva. Ez volt az első kapcsolat Bulgária modern történelmében. Emlékezetes marad még látogatása a rilai kolostorban, ahol imádkozott Rilai Szent János ereklyéi előtt. Ő volt Európa egyik legnagyobb és legősibb kolostorának alapítója.

Szent Cirill és Metód a keresztények egységéért

II. János Pál Európa társvédőszentjeivé nyilvánította Szent Cirillt és Metódot, akik előtt Ferenc pápa is lerója tiszteletét. Mit üzen a két szent ma a keresztényeknek? Sztojanov Ivanov emlékeztetett: ismerjük életüket és üdvözítő tanúságtételüket. Ők nyitották meg a keresztények közötti kölcsönös elismerés útját a középkorban, ami korántsem nem volt könnyű. Számukra küldetésük minden szláv nép üdvösségét szolgálta. Megnyitotta a lehetőséget egy olyan rendszer, olyan elismerési elv megteremtése előtt mindazok számára, akik ki akarják fejezni az isteni akaratot, az evangéliumi szándékot, hogy kiengesztelődjenek és a keresztény egység felé haladjanak.

02 május 2019, 14:54