Keresés

Vatican News
2019.05.08 Udienza Generale 2019.05.08 Udienza Generale  (Vatican Media)

A pápa katekézise apostoli útjáról: meg kell öntözni az elszáradt keresztény gyökereket

Alighogy kedden este visszaérkezett Ferenc pápa 29. apostoli útjáról, másnap délelőtt a Szent Péter-téren tartott általános kihallgatás során máris kiértékelte háromnapos látogatását. Bulgáriában Szent XXIII. János pápa élő emlékezete, Szent Cirill és Metód gazdag lelki öröksége érintette meg. Észak-Macedóniában pedig a szkopjei születésű Szent Teréz anya eleven lelki jelenléte, rendjének a szegények körében végzett hűséges szolgálata töltötte el csodálattal Ferenc pápa lelkét.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Bulgáriában Szent XXIII. János pápa emlékezete vezetett

„Bulgáriában Szent XXIII. János pápa emlékezete vezetett, aki 1925-től kezdve apostoli vizitátorként, majd delegátusként szolgált az országban. Jóakaratának és lelkipásztori szeretetének példájától éltetve találkoztam a bolgár néppel, melyet Közép-, Kelet- és Dél-Európa közötti hídnak neveztem, az ő „Pacem in Terris” enciklikája nyomán, a testvériség útján” – kezdte beszédét a pápa. Örömmel emlékezett a Neofit bolgár ortodox pátriárkával való találkozásra. „A mi hivatásunk és küldetésünk az, hogy az egység jele legyünk a Szentlélek segítségével, előbbre helyezve azt, ami egyesít, szemben azzal, ami elválaszt” – hangsúlyozta.

Ma is szükség van szenvedélyes igehirdetőkre

Második nagy témaként a pápa Szent Cirill és Metód evangelizáló szerepére utalt, akiket Szent II. János Pál pápa Szent Benedek mellett Európa társvédőszentjeivé nevezett ki. Emlékezetes marad Ferenc pápa számára az Alekszandr Nyevszkij ortodox székesegyházban tett látogatása, ahol a két szent ikonja előtt imádkozott. Ez a görög származású két szent teremtő módon hasznosította kultúrájukat, hogy a szláv népek felé közvetítsék a keresztény üzenetet. Új ábécét alkottak, amelyre lefordították szláv nyelven a Bibliát és a liturgikus szövegeket. „Ma is szükség van szenvedélyes igehirdetőkre, akik elviszik az evangéliumot oda, ahol nem ismerik és megöntözik azokat a földeket, ahol elszáradtak a keresztény gyökerek”. A Szentatya megemlítette a két szentmisét, melyet bolgár katolikus keresztények körében mutatott be és hálát adott Istennek hitükért és szeretetükért.      

Megáldottam Teréz anya leendő kegyhelyének alapkövét

A pápa apostoli útja harmadik napján Észak-Macedóniát kereste fel, ahol Szkopjéban meglátogatta Teréz anya születésének emlékházát. „Itt született 1910-ben és a közeli plébánián keresztelték meg, itt volt elsőáldozó és itt tanulta meg Jézust szeretni. Ebben a kicsi asszonyban a Szentlélek teljes kegyelmi ereje működött, akiben meglátható ennek a helyi egyháznak és a világ egyéb perifériáinak a képe. Teréz anya emlékházában együtt imádkoztam a vallási vezetőkkel és a szegények egy csoportjával, majd  megáldottam a készülő kegyhely alapkövét” – emlékezett a pápa.   

A migránsok problémát okoznak, de befogadva őket a problémák megoldódnak

Észak-Macedónia 1991 óra független, a Szentszék kezdettől fogva egyengette az útját és a pápa a látogatásával főként a hagyományos vendégbarátságát akarta erősíteni, mely befogadta a különféle etnikai és vallási csoportokat. Külön megemlékezett a 2015-2016-os nagy befogadásról. „A migránsok problémát okoztak nekik, de befogadták őket és a problémák megoldódnak. Ez egy nagy nép, tapsoljuk meg őket!” – kérte a pápa.

Teréz anya nővérei kedves szeretettel teszik a gyengédség jeleit

„Ennek a fiatal országnak szüksége van arra, hogy megnyissa a horizontját, anélkül, hogy elvesztené a saját gyökereit. Ezért is volt fontos a találkozó a fiatalokkal, keresztényekkel és muzulmánokkal együtt, hogy valami szépet építsenek ebben a világban. Álmodjanak bátran, mint ahogy Teréz anya tette”. A Szentatya szívesen emlékezett vissza a Teréz anya nővéreinél tett látogatására, mert mélyen megérintette a szegények iránt tanúsított evangéliumi gyengédségük. „Ők mindenkit befogadnak, mert mindenki nővér és anya a számukra. Mi pedig hányszor elfelejtjük ezt a gyengédséget, amikor túl komolyak és savanyúak vagyunk. Ezek a nővérek kedves szeretettel teszik a gyengédség jeleit”.

A Szűzanya áldja meg Bulgáriát és Észak-Macedóniát      

Végül a pápa felidézte a papsággal és a megszentelt élet képviselőivel való találkozását, akiket sokszor elfoghat kicsinységük tudata, ezért emlékeztette őket arra, hogy egy kevés kovász képes az egész tésztát átjárni. Az Eucharisztiában rejlő Jézus az új élet magja az egész emberiség számára. Ennek jegyében ünnepelte a szentmise titkát Szkopjéban, Európa egyik perifériáján, néhány kenyérrel és hallal, amiből egy egész sokaság jóllakott. Befejezésül ara hívott mindenkit, hogy kérje Máriát, áldja meg ezt két országot, Bulgáriát és Észak-Macedóniát.      

         

08 május 2019, 13:58