Keresés

Ferenc pápa az Olasz Püspöki Konferencia ülésén a Vatikánban Ferenc pápa az Olasz Püspöki Konferencia ülésén a Vatikánban 

Ferenc pápa megnyitotta az Olasz Püspöki Konferencia 73. közgyűlését: a püspökök álljanak közel a papokhoz és Isten népéhez

Szinodalitás és kollegialitás, a házassági semmisségi perek reformja, a püspökök és papjaik közötti kapcsolat. Erről a három fő témáról beszélt Ferenc pápa az Olasz Püspöki Konferencia 73. közgyűlésén, amelyet május 20-án nyitott meg a vatikáni szinódusi aulában. Az eseményen jelen volt meghívott vendégként Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke is.

Gedő Ágnes/Michele Raviart – Vatikán

Az olasz püspökök május 23-ig tanácskoznak a következő témáról: „Egy új missziós jelenlét módozatai és eszközei”. Ferenc pápa segítséget kívánt nyújtani az olasz püspököknek a lelkipásztori megkülönböztetéshez a helyi egyház életével és küldetésével kapcsolatban. Köszönetet mondott a főpásztoroknak a mindennapos erőfeszítésekért, amellyel küldetésüket végzik. Megjelölt néhány kulcsfontosságú szempontot az olasz egyház jövője számára, kezdve a püspökök egymás közötti és a hívekkel való kapcsolatától.

Szinodalitás és kollegialitás

Ahogy arra a Szentatya rámutatott, a szinodalitás és a kollegialitás témája az olasz egyház egészségi állapotának, lelkipásztori és papi működésének „kórlapja”. Fontos megérteni, hogy milyen szinten vesz részt Isten népe az egyház életében és küldetésében, valamint hogy milyen a püspökök egymás közötti együttműködése. A szinodalitás lehet két irányú: alulról fölfelé jövő – vagyis amikor az egyházmegye jó működését segíti a tanácsok, plébániák, világiak bevonásával. Az egyházmegyéktől kell kiindulni, mert a jó szinódusnak ez az alapja. A másik irány pedig a felülről lefelé jövő szinodalitás, amelynek irányadó szempontjait a pápa a firenzei országos egyházi találkozón jelölte meg 2015-ben, melyeket figyelembe kell venni egy valószínűsített olasz egyházi szinódus esetén.

A házassági semmisségi perek egyszerűsítése

Ami a házassági semmisségi perek reformját illeti, Ferenc pápa a 2015-ben kiadott, Mitis Iudex Dominus Jesus és Mitis et Misericors Iesus – kezdetű motu propriók alkalmazásáról beszélt az olasz püspököknek. Ezek a pápai rendelkezések újrarendezik a házassági pereket, a lerövidített eljárásban lehetővé téve azt, hogy semmisség kérdésében közvetlenül a püspökhöz folyamodjanak az érintettek. Ez az eljárási reform a közelségre és az ingyenességre alapoz. Közel lenni a sérült családokhoz, vagyis hogy az ítéletet amennyire lehet, egyházmegyei szinten hozzák meg halogatás és fölösleges időhúzás nélkül.

Mindenki ki tudja fizetni az eljárási költségeket

Az ingyenesség pedig az evangéliumi küldetésünkre utal, miszerint „ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,8).  Ezért tehát az a pápa kérése, hogy az egyházi házasság semmisségének kimondása ne kerüljön olyan sokba, hogy azt a kevésbé tehetős emberek ne tudnák kifizetni.

A Szentatya sajnálattal állapította meg ugyanakkor, hogy a reformot négy évvel az dokumentumok közzététele óta még mindig nem alkalmazzák az olasz egyházmegyék nagy részében. Nem fogjuk megengedni, hogy néhány ügyvéd anyagi érekei, vagy egyes bírósági helynökök félelme attól, hogy elveszíthetik hatalmukat, fékezzék, vagy lassítsák a reformot – figyelmeztetett a pápa.

A püspökök és a papok kapcsolata: diszkrimináció és kedvezés nélkül

Az olasz püspöki konferencia közgyűlését megnyitó beszédében a pápa harmadik témaként a püspökök és a papok közötti kapcsolatokról szólt, melyekben nem szabad diszkriminálni, vagy egyeseket előnyben részesíteni. Vannak olyan olasz püspökök a pápa szerint, akik nehezen építenek megfelelő kapcsolatokat, így veszélybe sodorják küldetésüket, vagy akár az egyház egész misszióját meggyengíthetik. A püspök és papjai közötti kapcsolatnak arra a feltétel nélküli szeretetre kell épülnie, amit Jézus mutatott a kereszten. Ez az egyetlen viselkedési szabály. A hierarchia szeretetközössége összeomlik, ha bármiféle hatalmi vagy személyes kedvezés beszüremkedik sorai közé. Ezzel szemben megerősödik és növekszik, amikor a teljes ráhagyatkozás és az Isten népe iránti szolgálat szelleme hatja át.

A püspök minden papjára egyaránt figyeljen oda

Nem szabad engednünk a kísértésnek, hogy csak a nekünk rokonszenves papokhoz, vagy a hízelgőkhöz menjünk oda, és elkerüljük azokat, akik a püspöknek nem tetszenek vagy egyenesek. Nem szabad minden felelősséget a szolgálatkész vagy karrierista papoknak adni, míg a befelé forduló, szelíd vagy félénk, netalán problémás papokat mellőzni. A püspök valamennyi papja iránt érezzen atyai módon, érdeklődjön felőlük, keresse és látogassa őket. Mindig találjon időt arra, hogy meghallgassa azokat, akik egy kérdéssel fordulnak hozzá. Ezáltal érezni fogják megbecsülését és bátorítását. A pápa ezt egy gyakorlati tanáccsal illusztrálta: ha például a püspököt telefonon keresi az egyik papja, akkor még aznap válaszoljon neki, vagy legkésőbb másnap. Így a pap tudni fogja, hogy van atyja.

Mindig legyen nyitva a püspök ajtaja papjai előtt

A papjaink folyamatos médiatámadásnak vannak kitéve, gyakran nevetségessé teszik őket, vagy olyan tévedések, bűncselekmények miatt ítélik el őket, amelyet más „kollégájuk” követett el. A papok éltető szükségként élik meg, hogy püspökükben egy idősebb bátyra vagy apára találjanak, aki bátorítja őket a nehéz időszakokban. Segíti lelki és emberi fejlődésükben, lelket önt beléjük, amikor elesnek, kijavítja tévedéseiket, vigasztalja őket, ha egyedül érzik magukat, és felemeli őket, ha elbuktak. Ehhez elsősorban az kell, hogy a papok mindig nyitva találják a püspök ajtaját és szívét, s a püspöknek apának, bátynak kell lennie – mondta még Ferenc pápa az olasz püspököknek.

21 május 2019, 16:25