Keresés

2019.04.13 Liceo Visconti 2019.04.13 Liceo Visconti 

A pápa a Visconti gimnázium diákjaihoz: A nagy előd, Gonzága Szent Alajos példájával előre

Virágvasárnap előtt szombaton délben Ferenc pápa a VI. Pál aulában fogadta a római Visconti gimnázium 5000 diákját tanáraival együtt. A látogatásra abból az alkalomból került sor, hogy idén tartják az „Alajos Jubileumot”, a gimnázium egykori diákja, a jezsuita Gonzága Szent Alajos születésének 450. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévet. Ferenc pápa a Visconti Líceum, a néhai Collegium Romanum egykori diákjaihoz intézett beszédében a Szent életéből kiindulva annak két jeles tulajdonságára emlékeztette őket: tudjanak ők is nagy döntéseket hozni az életben, továbbá merjenek szeretni tiszta és szabad szívvel.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Gonzaga Szent Alajos rövid és tartalmas élete 

Gonzaga Szent Alajos 1568. márciusában született lombardiai őrgrófi család elsőszülöttjeként, aki örökségéről és világi hatalmáról lemondva jezsuita szerzetesnek állt be, majd korai halála után 14 évvel később boldoggá, majd 1726-ban szentté avatták. Sírját a római Szent Ignác templom oldalkápolnája őrzi. Családi ellenkezés dacára lépett a Jézus Társaságába, így került Rómába, és lett a Collegium Romanum jezsuita kollégium növendéke. 1590-91 telén éhínség és pestisjárvány sújtotta az Örök Várost és környékét. Krisztusi szeretetétől indíttatva Alajos is beállt a Collegium Romanum diákjaival együtt a betegeket segítők önkéntesek csapatába. Szolgálata közben megfertőződött és fél éves súlyos betegség után 1591-ben hunyt el, száz évvel Szent Ignác születése után. Ő lett a katolikus egyházban az ifjúság védőszentje és emiatt születése 450 éves jubileumára tavaly, 2018-ban „Gonzága Szent Alajos emlékévet” hirdettek meg. Ferenc pápa ezen jubileum keretében találkozott a Visconti gimnázium tanulóival, akik Gonzaga Szent Alajosban valójában egykori diáktársukat tisztelhetik.

Becsüljék meg az elődök nemes örökségét

Ferenc pápa a VI. Pál aulát szinte teljesen megtöltő „szentalajosi” diákságot az iskolai közösség globális egyesítő erejére emlékeztette, mely az oktatás és a nevelés által egyszerre nevel állampolgárrá és kereszténnyé. Rögtön arra figyelmeztette őket, hogy ügyeljenek a civil és keresztény embernek erre a nevelési szövetségére, mely szövetséget a világban egyébként már megszakították. Utalt az iskola diákjainak nagy öregjeire, mint Eugenio Pacelli, a későbbi XII. Piusz pápa, Franco Modigliani, a későbbi Nobel díjas közgazdász. Becsüljék mFer az iskola eme örökséget, melynek ősét Szent Ignác alapította, majd XIII. Gergely pápa újjászervezte. A hit és az értelem párbeszédét valló nagy elődök sora jelentősen hozzájárult a tudomány és társadalom további fejlődéséhez. Hasonlóképpen az evangélium értékei ma is éltethetik az olasz nemzedékek sorát.

Szabadsággal, az igazság becsületes keresésével, szolidárisan előre!

Külön kitért a pápa a neves elődök felsorolásában Matteo Ricci nevére, aki szintén a kollégium öreg diákja. A jezsuita rendbe lépve annak tagjaként az elsők között teremtette meg a Kína és a Nyugat közötti barátság hídját, ami főként annak köszönhető, hogy máig érvényes módon tudta az inkulturáció, azaz a más kultúrába való belegyökerezés révén elvinni a keresztény tanítást a kínai világba. Vegyétek azt a fáklyát és szenvedélyes lelkesedéssel vigyétek tovább ezt a feladatot a megváltozott körülmények között! – bíztatta a diákokat a pápa. Szenvedéllyel, ellenállva a közömbösség szellemének és mindig nyitottan az együttműködésre! Ne féljenek a különbözőségtől, hiszen a különféle kultúrák és különféle személyek közötti párbeszéd gazdagítja az országot, előnyére válik a  földön mindenkinek. Az iskola egy laboratórium, mely elővételezi az eljövendő közösséget. Ebben jelentős szerepet játszik a vallási tapasztalat, melybe belefér mindaz, ami hitelesen emberi. Az egyház a II. Vatikáni Zsinat nyomán előmozdítja a testvériség egyetemes értékét, mely a szabadságon, az igazság becsületes keresésén, az igazságosság és a szolidaritás előmozdításán alapul, főként a gyengék felkarolásával. Mindez nem könnyű, de ez az egyetlen út, mely gyümölcsöt terem számunkra.          

Hoznak bátran döntéseket egész életükre vonatkozóan

Ferenc pápa arra emlékeztette a diákokat, hogy iskolájuk épületében tanult egykor Gonzaga Szent Alajos és akit az iskola mellé épített Szent Ignác templomba temettek. Ugyanazon falak között tanult és lett ott szentté, az ifjúság védőszentjévé. Elsőként azt idézte fel a fiatal példakép életéből, hogy ő tudott jelentős döntéseket hozni az élete számára, anélkül, hogy a karrier vagy a pénz istene vonzásába került volna. Éppen ezért fontos, hogy a benső dolgainkkal foglalkozzunk, vagyis hallgassunk a lelkiismeretünk hangjára. Ehhez pedig megfelelő hely és idő kell, ahová visszavonulva az ember egyedül marad és csendet tart. Közben ne féljetek a csend nehézségeitől vagy éppen szárazságától! – kérte a pápa. Külön a fiatalok lelkére kötötte, hogy álljanak ellen a mobiltelefontól való függésnek, ami önmagában, eszközként véve jó lehet, mert kapcsolatokat teremthet, de elragadhatja az ember szabadságát is, sőt kábítószerként mérgezhet is. Arra figyeljenek, hogy a csevegés helyett inkább a közösség építésére használják fel. Szent Ágoston bölcs szavát idézte: „In interiore homine habitat veritas”, vagyis az ember bensőjében lakik az igazság. Ezt és ott kell keresnünk!

A leleményes szeretet tágasságával szolgáljatok!  

Gonzaga Szent Alajos életének másik vonásaként említette meg Ferenc pápa annak a képességét, hogy tiszta szívvel és szabadon szeressünk. Istenhez csak az jut el, aki szeret. Az ember érzelmi életének két dimenziója van: a szemérem, vagyis a tisztaság és a szabadság. A szemérmes szeretet nem arcátlan, és ebben a tiszta szeretetben hűségesnek kell maradni. A szeretet nem játék, hanem Isten legszebb ajándéka. Ne piszkítsuk be hűtlenséggel, szeressünk kitágult szívvel, nagylelkűen! Ennek a nagylelkű szívnek aztán szüksége van arra, hogy szolidárisan elinduljon a felebarát, a szegény felé. Ebben nagyon segít a szeretet leleményessége. Ez túllendít bennünket a falakon, az akadályokon. Ennek segítségével tudott  Gonzaga Szent Alajos is a betegek rendelkezésére állni, akár egy pestisjárvány közepette is. A szeretet mindig túllendít, ne felejtsétek, ezt teszi a leleményes szeretet! – ajánlotta a Szentatya.    

Hasznos tanácsok      

Beszéde záró részében hasznos tanácsokat adott a pápa: ápolják az önkéntes szolgálat nemes hagyományát, mely a pápa tapasztalata szerint Olaszország egyik nagy erénye. Aztán tudjanak és merjenek bátran álmodni, akár egészen nagy dolgokról is! A Virágvasárnappal kezdődő nagyhetet használják fel a lélek megújítására, majd a mai iskolákat fenyegető egyik nagy veszélyre is emlékeztetett, mégpedig a bullizmusra, a másik fenyegető terrorizálására. Küzdjenek a másikat fenyegető erőszak ellen, kérte a diákokat, majd áldását adta rájuk.

13 április 2019, 17:58