Keresés

Vatican News
VATICAN-POPE-REGINA-COELI VATICAN-POPE-REGINA-COELI  (AFP or licensors)

Krisztus feltámadása reménységünk sziklaszilárd alapja – a pápa Regina Coeli imádsága

Húsvéthétfőn délben, a Regina Coeli Mária-antifóna elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa arra buzdította a híveket, hogy lélekben keressék fel Jézus üres sírját és az evangéliumi asszonyokhoz hasonlóan váljanak a feltámadt Jézus hírvivőivé és tanúivá.

Vertse Márta – Vatikán

Jézus feltámadása az emberi történelem legfelkavaróbb eseménye, amely bizonyítja Isten szeretetének győzelmét a bűn és a halál felett. Törekedjünk a személyes találkozásra Jézussal, tapasztaljuk meg jelenlétét a mindennapi élet egyszerű örömeiben, gesztusaiban – mondta Ferenc pápa. Hangsúlyozta: az evangéliumok kiemelik, hogy Jézus elsőként az asszonyoknak jelent meg feltámadása után.

Emberileg elképzelhetetlen volt, de megtörtént: Isten feltámasztotta Jézust

Ma, és egész héten át a liturgiában és az életben is folytatódik Jézus feltámadásának húsvéti öröme – kezdte beszédét a pápa. A csodálatos eseményről vasárnap emlékeztünk meg. Húsvét vigíliáján felhangzottak azok a szavak, amelyeket az angyalok mondtak Krisztus üres sírjánál. Az asszonyokhoz, akik a szombat utáni első napon a sírhoz mentek, ezekkel a szavakkal fordultak: „Mit keresitek az élőt a holtak közt? Nincs itt, föltámadt” (Lk 24,5-6). Krisztus feltámadása az emberi történelem legmegrázóbb eseménye, amely Isten szeretetének győzelmét tanúsítja a bűn és a halál felett és sziklaszilárd alapot nyújt életünk reményének. Ami emberileg elképzelhetetlen volt, megtörtént: „Isten feltámasztotta a názáreti Jézust és feloldozta őt a halál bilincsei alól” (vö. ApCsel 2,22.24).

Keressük fel gondolatban Jézus üres sírját

Húsvéthétfőn, az „Angyal Hétfőjén” a liturgia, Máté evangéliumával (vö. 28,2-15) Jézus üres sírboltjához vezet el bennünket. Jót tesz nekünk, ha gondolatban felkeressük Jézus üres sírját – mondta Ferenc pápa. A félelemmel és örömmel teli asszonyok sietve elindulnak, hogy elvigyék a hírt a tanítványoknak: a sír üres; és ebben a pillanatban Jézus megjelenik előttük. „Odafutottak és leborulva előtte átkarolták lábait” (28,9) és imádták őt. Megérintették, nem egy kísértet volt, hanem Ő volt, az élő Jézus volt, testével. Jézus kiűzi szívükből a félelmet és még inkább arra bátorítja őket, hogy menjenek és vigyék hírül a testvéreknek mindazt, ami történt. Mindegyik evangélium kiemeli a nők, Mária Magdolna és a többiek szerepét, akik a feltámadás első tanúi voltak. A férfiak, félelemmel telve bezárkóztak a Coenaculumba, az Utolsó Vacsora termébe. Péter és János, Mária Magdolnától értesülve csak egy gyors látogatást tesznek a sírnál, megállapítva, hogy nyitva van és üres. De az asszonyok voltak az elsők, akik a Feltámadt Jézussal találkoztak és hírül vitték, hogy Ő él.

Mi is váljunk a Feltámadt Jézus hirdetőivé és tanúivá

Ma, kedves testvérek, számunkra is visszhangzanak Jézus szavai, amelyeket az asszonyokhoz intézett: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül...” A húsvéti szent három nap szertartásai után, amelyeken átéltük Urunk halálának és feltámadásának misztériumát, most a hit szemével szemléljük Őt, aki feltámadt és él. Mi is arra kaptunk meghívást, hogy személyesen találkozzunk vele és váljunk hirdetőivé és tanúivá.

Tapasztaljuk meg mindennapi életünkben a Feltámadt Jézus jelenlétét

A liturgia ősi húsvéti szekvenciájával ezekben a napokban ismételjük: „Föltámadt Krisztus, az én reménységem!”. És Őbenne mi is feltámadtunk, a halálból átmentünk az életbe, a bűn rabszolgaságából a szeretet szabadságába. Hagyjuk tehát, hogy eljusson hozzánk Húsvét vigasztaló üzenete és körülvegyen bennünket dicsőséges világossága, amely eloszlatja a félelem és a szomorúság sötétségét. A feltámadt Jézus mellettünk halad. Kinyilvánítja magát azoknak, akik fohászkodnak hozzá és szeretik Őt. Mindenekelőtt az imában, de az egyszerű örömökben is, amelyeket hittel és hálával élünk meg. Jelenvalónak érzékelhetjük a szívélyesség, a befogadás, a barátság, a természet szemlélésének pillanataiban is, amelyeket megosztunk másokkal. Ez a mai ünnepnap, amit szokás szerint egy kis kikapcsolódással töltünk, segítsen, hogy megtapasztaljuk Jézus jelenlétét.

Kérjük Szűz Máriát, hogy két marokkal meríthessünk  a békéből és a derűből, a Feltámadt Jézus adományaiból, hogy megoszthassuk azokat testvéreinkkel, különösen azokkal, akik a leginkább támaszra és reményre szorulnak.

23 április 2019, 09:36