Keresés

2019.04.18 Messa in Cena Domini Velletri 2019.04.18 Messa in Cena Domini Velletri 

Jézus alázatos gesztusával szolgáljuk egymást – Ferenc pápa a velletri fogház lakóihoz

Immár ötödik alkalommal ünnepelte Ferenc pápa az Utolsó Vacsora, az Eucharisztia és a papság alapításának az emlékezetét egy büntetés-végrehajtási intézményben. A Róma közelében fekvő Velletri börtönében a fogvatartottak nagy szeretettel fogadták Ferenc pápát, aki a szentmise homíliájában Jézus gesztusának, a lábmosásnak a jelentőségéről beszélt. Az hajol le a tanítványok lábához, aki minden hatalom birtokosa, de aki köztünk mégis mint mindenki szolgája élt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán         

Jézus, minden hatalom birtokosa, a rabszolga munkáját végzi

A fogvatartottakhoz intézett rögtönzött beszédében Ferenc pápa egy „érdekességre” hívta fel a gyülekezet figyelmét, melyet az evangéliumban hallunk: „Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott”, vagyis minden hatalmat megkapott. Ennek tudatában fog hozzá a lábmosáshoz. Ezt a munkát abban az időben a rabszolgák végezték, mert az utakat akkor nem aszfaltozták, és amikor az emberek poros lábbal megérkeztek valahová látogatóba vagy ebédre, akkor a rabszolgák megmosták a lábukat. Jézus is ugyanezt teszi, végzi a rabszolga munkáját. És ugyanezt ajánlja mindenkinek: „Ti is tegyétek ezt egymás között!”.

Testvéreink szolgálata az evangélium rendje

Vagyis szolgáljátok egymást, legyetek egymás testvérei a szolgálatban, nem pedig a nagyravágyásban, hogy ki tud uralkodni a másik fölött, vagy ki tudja a másikat letaposni. Nem, ellenben legyetek testvérek a szolgálatban! – sürgette a pápa. Szükséged van valamire, egy szolgálatra? Én megteszem neked. Ez a testvériség. A testvériség mindig alázatos, szolgálatban áll. Én most megteszem ezt, mert az egyház azt akarja, hogy a püspök évente egyszer megcsinálja ezt, legalább Nagycsütörtökön, hogy Jézus gesztusát kövesse, hogy jót tegyen egy példával saját maga számára is. A püspök ugyanis nem a legfontosabb, hanem inkább legyen szolga. Közülünk mindenki legyen a másik szolgája. Ez Jézus szabálya, az evangélium rendje, a szolgálat rendje, hogy ne uralkodjunk, ne tegyünk rosszat, ne alázzunk meg másokat. Szolgálat! – hangsúlyozta Ferenc pápa a fogvatartottaknak.

Gyermekszív: egyszerű, alázatos, mint egy szolga

Ferenc pápa Jézus példájára utalt, aki – miközben az apostolok az első helyért versengenek egymással –, egy kisgyermeket állít közéjük és ezzel válaszol az apostolok kérdésére, hogy ki a legnagyobb közülük: „Az a gyermek! Ha a szívetek nem lesz olyan, mint ezé a gyermeké, akkor nem lesztek az én tanítványaim”. Gyermekszív, egyszerű, alázatos, mint egy szolga. Jézus hozzáfűz még egy érdekes dolgot, amit érdemes összekapcsolni ezzel a mai gesztussal: Figyeljetek,  „... a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok”.

Mindinkább egymás szolgái legyünk!

Nekünk is mindnyájunknak szolgáknak kell lennünk. Igaz, az életben vannak problémák, veszekedünk egymás közt, de ez egy dolog, ami elmúlik. Ellenben a szívünkben mindig meg kell lennie a másokat szolgáló szeretetnek, hogy álljunk mások szolgálatára. Ez a gesztus, amit most betöltök, legyen mindnyájatok számára olyan gesztus, mely segít abban, hogy mindinkább egymás szolgái legyünk, mindinkább barátok és testvérek együtt a szolgálatban. Ezekkel az érzésekkel folytassuk most a szertartást a lábmosással! – mondta Ferenc pápa, majd megmosta tizenkét fogoly lábát. A lábmosás után következett a szentmise áldozati része.

          

19 április 2019, 12:20