Keresés

Vatican News
Papa: a studenti, attenti bullismo, è dichiarazione guerra Papa: a studenti, attenti bullismo, è dichiarazione guerra   (ANSA)

Ferenc pápa milánói középiskolásokhoz: A fegyverkereskedelem gyermekhalált arat

„Az identitásra alapozott párbeszéd kultúrája, mely nyitott mindenki felé, az igazságtalan gazdasági rendszerek, melyek gyermekek halálát okozó fegyverekkel kereskednek, a diákerőszak, a bullizmus, a rasszista szív, a gazdagító migránskultúra és a közömbösség kultúrája” voltak annak a beszédnek a fő témái, amellyel Ferenc pápa szombaton délben a VI. Pál aulában a milánói San Carlo Kollégium diákjaihoz fordult egy kötetlen beszélgetés keretében.

Debora Donnini és P. Vértesaljai László – Vatikán  

Nagynevű elődök gazdag öröksége

Hatalmas nagy ünnep bontakozott ki szombaton délben a VI. Pál aulában, melyet a fennállása 150. évfordulóját ünneplő  milánói Szent Károly kollégium 10 - 18 éves 2000 diákja és 220 tanára tartott a pápai audiencián. A lombard főváros katolikus középiskoláját 1869-ben alapították, éppenséggel nehéz történelmi időkben, egy évvel az egyházellenes Olasz Egység létrejötte előtt. A középiskola kétezer diákja napjainkban olyan érettségi diplomát ad a végzős diákok kezébe, melyet mind az olasz állam, mind a nemzetközi közösség elismer. Nagynevű diákjai között ott szerepel Achille Ratti, a későbbi XI. Piusz pápa neve is, aki a Vatikáni Rádiót alapította 1931-ben. Egy másik kiváló növendék Ludovico Necchi, aki a híres milánói Sacro Cuore, Szent Szív egyetem egyik alapítója. Az eredetileg fiúiskola 1985-től lányokat is fogad immár az iskolapadokba.

Isten nem tesz különbséget a személyek között  

Ferenc pápa ezúttal is felkészülten érkezett a találkozóra, hiszen a diákok részéről feltett négy kérdésre már megírta a válaszát egy kerek beszéd formájában, de amitől ez alkalommal is eltekintett, helyette szabadon válaszolt a diákok érdeklődésére. Vajon Isten személyválogató-e?  - kérdezték tőle, mire a Szentatya „Krisztus szenvedésének a misztériumával” válaszolt. „Isten nem tesz különbséget a személyek között, ellenben azt mi teremtjük meg igazságtalan gazdasági rendszereinkkel és a fegyverkereskedelemmel”. Az egyik diák perui tapasztalataira hivatkozik, melynek során olyan gyerekeket ismert meg, „akikkel az apjaik éltek vissza, és akik leánykorukban már anyák lettek”. Miét szenvednek a gyermekek? A pápa válaszában Dosztojevszkijre utalt, aki szerint „vannak olyan kérdések, amikre sohasem lehet kielégítő választ adni”. Igaz, a gyerekek meg nem szűnően felvetik a „de hát miért?” kérdést, mert örökké keresik a választ. „Ellenben mi vagyunk azok, akik igazságtalan gazdasági rendszereket teremtünk, ami miatt ártatlan gyerekek szenvednek. Valaki itt közbevethetné: Pápa, nem tudtam, hogy te kommunista vagy? Nem, nem!” – adott választ saját magának Ferenc pápa: „Ezt Jézus tanította  nekünk, és amikor eléje járulunk, azt mondja majd: Köszönöm, mert amikor éhes voltam, ennem adtál, ahogy ezt a Máté 25-ben olvassuk”.

A védtelen diáktársak elleni erőszakos fellépés, a bullizmus is háború       

Ferenc pápát a tanulók szembesítették a védtelen diáktársak elleni erőszakos fellépés, a „bullizmus” jelenségével. „Ti bátor fiatalok vagytok, szükségünk van rátok” – válaszolt a pápa. „Beszéljünk  csak az iskoláról, az osztályokról, ahová egy öntelt fiú vagy lány lép be. Talán nem tud játszani és bullizmust művel. Isten talán? Ti vagytok! Ahányszor erőszakosan léptek fel, mindannyiszor hadat üzentek. Mindnyájunkban ott van a másik elpusztításának a csírája. Mert mindig bennünk van a hajlam, hogy különbséget tegyünk, és hogy meggazdagodjunk mások szegénysége révén”.

Szükségünk van a párbeszéd kultúrájára az önazonosságunkhoz  

Egy tanárnő a pápát arról kérdezte, hogy „miként lehet átadni az értékeket a diákoknak egy keresztény kultúrában és hogyan lehet ezt kibékíteni más kultúrákkal való találkozással”. „Identitás nélkül nem művelhetjük a párbeszéd kultúráját, anélkül, hogy ismernék a néphez tartozásunkat”  - válaszolta Ferenc pápa. „Ám nekünk óvakodnunk kell a falak kultúrájától, mely a közömbösség kultúrája”. „Mai kihívás továbbá a likvid társadalom”.

Óvakodjatok a rasszizmustól, mindnyájan lehetünk gonosztevők

A harmadik nagy témakör a „találkozás világában a soknemzetűség és a sokféle kultúra”. „A desztillált víz a legtisztább anyag, de semmi ízét nem lehet érezni” – adta a választ dióhéjban a pápa. Ne féljünk a migránsoktól! Jézus is migráns volt. Hogy a migránsok bűnözők? Mi is azok vagyunk, sokan közülünk. A maffiát nem nigériaiak találták föl, talán nemzeti érték? A maffia a miénk, Made in Italy, a miénk! – mondta a pápa. Mindnyájunknak ott a lehetőség, hogy bűnözők legyünk. A migránsok azok, akik gazdagságot hoznak a számunkra. Európát is migránsok teremtették, barbárok, kelták, akik északról jöttek, és hozták a kultúrát és növekedett minden a kultúrák szembenállásából.  Ma ellenben a falak kultúrájának a felállítása kísért, amitől óvakodnunk kell!” – kérte a pápa a milánói diákoktól. „Amire szükség van, az nyitott, befogadó szív. A migránsokat pedig integrálni kell, amit az országok vezetőinek kell mérlegelni, kalkulálni”.

Ferenc pápa a milánói Szent Károly kollégium diákjaihoz intézett beszédében szólt még a „közömbösség kultúrájáról, mely integralista, fundamentalista magatartást gerjeszt”. Végül arra emlékeztette a fiatalokat, hogy „kezdeményezzenek, ne féljenek attól, hogy közben megégetik magukat”. „Ellenben indítsanak el folyamatokat és ne azzal törődjenek, hogy tereket foglaljanak el”.

06 április 2019, 18:17