Keresés

2019.04.27 Presidenti Unione Province Italia 2019.04.27 Presidenti Unione Province Italia 

Ferenc pápa az olasz megyék egyesületéhez: A helyi érdekek tartós védelme szükséges

A 302 ezer négyzetkilométeres Olaszország jelenleg 60 millió lakost számol és közigazgatásilag tartományokra, azok pedig megyékre tagozódnak. A tartományok, olaszul regione, a nagyobb közigazgatási egységet jelentik, mint a Milánó környéki Lombardia, a firenzei Toscana vagy a Róma környéki Lazio. Számuk összesen húsz. A megyék, olaszul provincia, a tartományokon belül helyezkednek el és általában 5-10 megye alkot egy-egy tartományt. Ilyenek például Lazio tartományban Róma, Viterbo, Rieti, Frosinone és Latina. A megyék száma összesen 107, ebből 80 aktív közigazgatásilag. Ferenc pápa szombaton fél egykor találkozott az olasz megyék egyesületének száz fős küldöttségével a Kelemen-teremben.

P. Vértesaljai László SJ- Vatikán                  

A technika fejlődés hozadéka és korlátai

Ferenc pápa az olasz megyék egyesületének vezetőihez intézett beszédében először a jelenkori technikai fejlődésnek a társadalmi életre gyakorolt hatását elemezte. A tudományos és technológiai fejlődés üteme rendkívül gyors, de valójában mégsem tud választ adni azokra a szükségletekre, melyek a mai emberi közösségek soraiban megszületnek. Nem tudják hatékonyan megakadályozni sokak peremre szorulását, sem pedig a harmonikus közélet és kiegyensúlyozott közösségek biztosítását. A valóság ugyanis sokkal összetettebb, mintsem hogy a fejlődés adta előnyök le tudnák győzni az igényeket, hiszen az előrehaladás mellett új kihívások és vele együtt új szükségletek születnek. Ezekre a  problémákra koncentrált erőfeszítéssel kell válaszokat keresni a társadalmi kompetencia különböző szintjein.

A történelmi változások ellenére védelmezni kell a helyi érdekeket                

Ezen szintek egyike a provincia, a közigazgatási megye – állapította meg a pápa. A megyék közszolgálati feladata nagy történelmi múlttal rendelkezik. Létrejöttük annak a homogén, egységes történelmi és kulturális szövetnek köszönhető, mely egy-egy földrajzi térségre jellemző. Ez az identitás olyan adminisztratív központot igényelt mindig, mely a történelmi változások ellenére védelmezni tudta a helyi érdekeket és képviselte azokat a tartomány, a kormány illetve a parlament szintjén.

Védelmezzék a helyi földet, a kockáztatott térségeket

Feladatuk konkrétan, többek között – emelte ki a pápa –, hogy védelmezzék a helyi földet, a kockáztatott térségeket, az úthálózatot, melyek összekapcsolják a kisebb és nagyobb helységeket, nem elhanyagolva a legkisebbeket sem. Ezek a célok mind arra irányulnak, hogy teremtsék meg az adott területen a kapcsolattartás és az iskolázás lehetőségeit és gondoskodjanak a szükséges állagmegóvásról. Mindez előrelátást és tervezést igényel, mely figyelembe veszi a környezeti károsodás adta kihívásokat is.

Törődjenek a lakosok szemléletmódjával is  

Az előretekintő tervezés kivédi azokat a veszélyeket, amelyek révén egyes területeket elhagynak, másokat pedig kifosztanak. Szükség van a helyi természeti erőforrások arányos, tervezett, a jövővel is számoló hasznosítására. Végül arra bíztatta az olasz közigazgatási megyék vezetőit Ferenc pápa, hogy bátran és eltökélten folytassák a munkájukat. Teremtsék meg a rájuk bízott területek közös védelmét, mely ápolja a gondolkodásmódot, amely törődik a valóban fenntartható fejlődéssel és amely harmóniát teremt a természet, a történelem, a munka és az emberi nemzedékek sorai között.                       

27 április 2019, 20:24