Keresés

Ferenc pápa a dél-szudáni állami és egyházi vezetőkkel a Szent Márta-házban Ferenc pápa a dél-szudáni állami és egyházi vezetőkkel a Szent Márta-házban 

Ferenc pápa a dél-szudáni vezetők lelkigyakorlatán: lehetséges a béke, a fény és a remény

Csütörtökön délután lezárult a dél-szudáni politikai és egyházi vezetők lelkigyakorlata a Vatikánban. Ferenc pápa találkozott az afrikai ország vezetőivel a Szent Márta-házban. Letérdelt és megcsókolta az elnök Salva Kiir Mayardit és a kinevezett alelnökök Riek Machar és Rebecca Nyandeng De Mabio lábát.

Somogyi Viktória – Vatikán

A dél-szudáni vezetők kétnapos vatikáni lelkigyakorlata végén Ferenc pápa beszédet intézett a résztvevőkhöz a Szent Márta-házban. Egy jelentős és spontán gesztussal megtörve a protokollt a pápa letérdelt és megcsókolta az afrikai ország polgári vezetőinek a lábát. „Benneteket hárman, akik aláírtátok a Béke egyezményt testvérként arra kérlek, hogy őrizzétek meg a békét. Szívből kérem tőletek. Haladjunk tovább. Sok problémátok lesz, de ne féljetek, haladjatok előre és oldjátok meg a problémákat” – fordult az elnökhöz és az alelnökökhöz a pápa kötetlen szavakkal. „Elindítottatok egy folyamatot, reméljük, jól végződik. Bár lesznek küzdelmeitek, ezek maradjanak meg a hivatal falai között. A nyilvánosság előtt kezetek legyen mindig egységben! Ezáltal egyszerű állampolgárokból a nemzet atyjaivá váltok.”

A béke az első ajándék, amelyet az Úr elhozott nekünk

Ferenc pápa előre elkészített beszédében Isten és az emberek tekintetéről elmélkedett. A feltámadt Úr szavaira emlékeztette a dél-szudáni vezetőket: „Béke veletek! A béke az első ajándék, amelyet az Úr elhozott nekünk. Ez az első elkötelezettség, amelyet a nemzetek vezetőinek fel kell vállalniuk. A béke az alapvető feltétele annak, hogy biztosítsuk minden ember jogait és egy egész nép átfogó fejlődését.” A pápa szólt a vatikáni lelkigyakorlat egyedülálló mivoltáról: befelé fordulás, bizalom az imában, mély elmélkedés és a kiengesztelődés találkozói. A lelkigyakorlat egyik célja az volt, hogy együtt álljanak Isten előtt és megkülönböztessék akaratát. Emlékeztette a polgári és egyházi hatóságokat a dél-szudáni emberek jelene és jövője iránti hatalmas, közösen osztott felelősségükre.

Isten tekintete

Minden lelkigyakorlaton úgy érezzük, hogy az Úr tekintete előtt állunk, aki meglátja az igazat bennünk és elvezet minket az igazsághoz. A pápa utalt Jézusnak Péterre vetett tekintetére, amikor kiválasztotta őt. Második alkalommal akkor tekintett Péterre, amikor háromszor megtagadta Őt Nagycsütörtökön. Ez a tekintet megérintette Péter szívét és megtérését eredményezte. Feltámadása után Jézus újra Péterre tekintett és háromszor megkérte, hogy vallja meg szeretetét iránta. Ekkor újra rábízta juhainak legeltetését. Jézus tekintete velünk van ma is. Nagyon fontos találkozni ezzel a tekintettel és feltenni a kérdést: Mi az én küldetésem és mi az a feladat, amelyet Isten rám bízott népe java érdekében? Jézus nagy bizalmat fektetett belénk, amikor kiválasztott minket, hogy munkatársai legyünk egy igazságosabb világ megteremtésében. Tekintete behatol szívünk mélyére: szeret, átalakít, kiengesztel és egyesít bennünket – fogalmazott Ferenc pápa.

Az emberek tekintete

Ezután az emberek tekintetéről szólt, amely kifejezi égő vágyukat az igazságra, a kiengesztelődésre és a békére. A pápa hangsúlyozta lelki közelségét a menekültekhez és a betegekhez. Utalt azokra, akik a konfliktusok és az erőszak következtében nagyon sokat szenvedtek. Azért imádkozik, hogy a háborúk tűze végül kialudjon és az otthonaik elhagyására kényszerült személyek visszatérhessenek és békében élhessenek.

A béke lehetséges

A béke lehetséges – mutatott rá a pápa a dél-szudáni vezetőknek. Isten nagy ajándéka és elsődleges kötelezettség azok számára, akik felelősséggel tartoznak az emberekért. Mindenki arra kapott meghívást, hogy béketeremtő legyen, építse a békét a párbeszéd, a tárgyalás és a megbocsátás eszközeivel. Ferenc pápa emlékeztetett: a háborúval minden elveszik. Utalt a szeptemberben aláírt dél-szudáni béke egyezményre és kifejezte az aláíróknak elismerését azért, hogy a párbeszéd útját választották és készen álltak a kompromisszumokra, valamint azért, hogy elszánták magukat a béke megteremtésére. Nagyra értékelte az Egyházak dél-szudáni tanácsának különböző ökumenikus kezdeményezéseit a kiengesztelődés és a béke érdekében, valamint a szegények és a peremre szorultak iránti gondoskodás terén. Ferenc pápa felidézte, hogy nagy meglepetés volt számára, amikor a szudáni és dél-szudáni püspöki konferencia ad limina látogatásakor, a főpásztorok optimizmusukról tettek tanúbizonyságot és beszámoltak a régió politikai és társadalmi nehézségeiről.

Záróima

Annak a reményének adott hangot, hogy Isten kegyelméből hamarosan talán ellátogathat Dél-Szudánba a canterburyi anglikán érsekkel és a skóciai presbiteránus egyház közgyűlésének korábbi moderátorával. A pápa ezt követően imával zárta beszédét. Azt kérte az Atyaistentől, hogy a Lélek erejével érintse meg minden ember szívét, hogy az ellenségek megnyíljanak a párbeszédre, fogjanak kezet és a népek harmóniában találkozzanak. A béke keresése oldja meg a vitákat. A szeretet győzze le a gyűlöletet és a bosszút fegyverezze le a megbocsátás.

12 április 2019, 17:33