Keresés

2019.03.08 Religioni e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2019.03.08 Religioni e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Különféle vallások közös összefogással az átfogó fejlődésért - a pápa a vallási képviselőkhöz

A világ különféle vallási közösségeinek mintegy 400 képviselőjét fogadta Ferenc pápa március 8-án pénteken délben a vatikáni Kelemen-teremben, akik ezekben a napokban vettek részt a „Vallások és a fenntartható fejlődés célkitűzései” témát tárgyaló konferencián. A pápa hozzájuk intézett beszédében a fejlődés emberi arcát hangsúlyozta, mely mindenki és az egész ember javát szolgálja. Ebben a közös célkitűzésben a vallások különleges helyet foglalnak el, amennyiben a testvériség, az igazságosság és a másik iránti hűség jegyében lépnek fel.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A fenntartható fejlődés témáját Ferenc pápa beszéde elején a bevonás és a részvétel fogalmával egészítette ki, melynek jegyében „a rendszerint peremre szorítottak, a szegények, a migránsok, a bennszülöttek és a fiatalok is hallathatják hangjukat”. Különféle vallási közösségek, köztük a katolikus egyház is elfogadta az ENSZ 2015-ös közgyűlésén a 2030-ig előirányzott célkitűzéseket, a maga részéről annak a reményében, hogy az az ember átfogó, integráns fejlődését szolgálja. 

Mindenki és az egész ember javát szolgálni, közös hivatás szabad és felelős válaszával  

Ferenc pápa határozottan elutasítja a fejlődés puszta mennyiségi értelmezését, mely csak a GDP-re, a „bruttó hazai termékre” figyel a határtalan gazdasági növekedés „mitikus reménye” értelmében. Ez egy „veszélyes ösvény”, melyen járva esztelen módon kihasználják mind a természetet, mind magát az embert. Szent VI. Pál idézve Ferenc pápa a fejlődés emberi arcát emelte ki, mely „mindenki és az egész ember javát szeretné szolgálni”. Benedek pápa tanításából arra utalt, hogy „az emberi fejlődés nem csak gazdasági kérdés, és nemcsak szakemberek dolga, hanem mindenekelőtt egy hivatás, mely szabad és felelős választ igényel”. A föld és a szegények kiáltása igazságos elosztást követel, amit már XVI. Benedek is sürgetett: „A gazdagság nagy újraelosztását világviszonylatban eddig soha nem tették meg”.

Minden összefügg mindennel     

A pápa örömének adott hangot, hogy a fenntartható fejlődésről szóló konferencia meghallgatja a vallások képviselőinek a hangját. Nekik pedig ki kell lépniük saját jellegzetességeik világából, hogy választ találjanak a föld és annak szegényei kiáltására, de úgy, hogy magukkal viszik legjobb hagyományaik kincseit, azok közös megosztása reményével. Az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzései eléréséhez az „emberi személy, a föld, a növekedés, a béke és az együttműködés” öt szempontját kell összehangolni és együtt figyelembe venni. Így elkerülhetővé válik a növekedés mitikus álma, a technológiai fejlődésbe vetett hiú remény és a megoldás etika nélkül való keresése. Szent II. János Pál pápa szavával „ökológiai megtérésre van szükség” és ebben a vallások különleges szerepet játszanak. "Ha szeretnénk elérni az Agenda célkitűzéseit, akkor el kell utasítani a technokrácia, a technika uralmának a kísértéseit" – szögezte le a pápa.

Szenteljünk külön figyelmet a bennszülöttekre

Külön kitért Ferenc pápa a bennszülöttek és a fejlődés kérdésére. Jóllehet a világ összlakosságának csak 5 százalékát alkotják, de a föld felszínének 22 %-át gondozzák, Amazóniától kezdve egészen az Antarktiszig, miközben a föld biodiverzitásának 80 százalékát védelmezik. A pápa sürgette, hogy a föld ősi szakralitását tisztelő bennszülött népcsoportokat az Agenda figyelme középpontjába kell helyezni. Záró gondolatában a pápa a világméretű  összefogást hangsúlyozta, melyből nem hiányozhat a vallások részvétele sem. „A vallások segíthetnek abban, hogy az átfogó valódi fejlődés útján járjunk, aminek a neve béke” – utalt végül VI. Pál Populorum progressio, „A népek haladása” kezdetű  enciklikájára.      

09 március 2019, 13:42