Keresés

Vatican News
POPE-LORETO/ POPE-LORETO/ 

Ferenc pápa Lorétóban: A család helyet ad fiatalnak, idősnek és betegnek egyaránt

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Ferenc pápa hétfőn 8 óra 45-kor megérkezett a názáreti Szent Házat magában foglaló kegyhelyre, ahol Fabio Dal Cin, lorétói érsek prelátus és Franco Carollo kapucinus atya, a kegyhely igazgatója fogadta. A Szentatya első útja a lorétói bazilikába vezetett, hogy Szűz Mária segítségét kérje a fiatalok számára, hiszen azért érkezett, hogy a róluk szóló tavaly októberi szinódus gyümölcseként aláírja annak szinódus utáni buzdítását.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Ferenc pápa látogatása Lorétóban a kilencedik pápalátogatás a közelmúlt történetéből. A Vatikánon és Castelgandolfón kívül méltán ez a legkedvesebb hely számukra. Először Szent XXIII. János pápa járt itt 1962. október negyedikén, hogy a már egybehívott II. Vatikáni Zsinatot a lorétói Szűzanya oltalmába ajánlja. Utána Szent II. János Pál pápa ötször látogatott Lorétóba, XVI. Benedek pápa pedig két alkalommal, másodjára 2012. október 4-én a Roncalli pápa feledhetetlen látogatására emlékezett pontosan ötven évvel később.

Magánmise a Szent Ház kápolnában és a szinódus utáni buzdítás aláírása

Ferenc pápa tíz órakor a lorétói Szent Házban mutatott be magánszentmisét, melynek végén  aláírta az oltáron a fiatalokról szóló tavaly októberi püspöki szinódus gyümölcseként szerkesztett szinódus utáni buzdítását, amelyet április elején tesznek közzé. A Szentatya fél tizenkettőkor beszédet intézett a bazilika előteréből a téren összegyűlt hívekhez, akiknek a nagyobb része fiatal hívő volt. Ferenc pápa beszédének kulcsszavai: fiatalok, család, betegek, meghallgatás, megkülönböztetés, döntés.

Köszönet a kapucinus atyáknak

A pápa beszéde kezdetén a házigazda kapucinus atyákhoz fordult és megköszönte nekik értékes szolgálatukat, főként a gyóntatást. A Szent Ház, melyet őriznek és aminek gondját viselik, a fiatalok háza, mert Szűz Mária, mint kegyelemmel teljes fiatal lány, továbbra is megszólítja az új nemzedékeket, és elkíséri őket hivatásuk keresésében. „Ezért is akartam, hogy a fiatalokról szóló szinódus apostoli buzdítását itt írjam alá „Christus vivet – Krisztus él” címmel” – fogalmazott a pápa.                   

A meghívás Isten diszkrét, finom betörése a fiatal életébe

Az angyali üdvözlet során megnyilvánul a hivatás dinamikája, mely a szinódust tagolta a meghallgatás, megkülönböztetés és döntés témáira. A meghallgatás kapcsán Ferenc pápa kiemelte, hogy mindig az Isten a kezdeményező, ő hív és ő indít útra bennünket. Ez a meghívás Isten diszkrét, finom betörése a fiatal életébe, hogy felajánlja neki a szeretetét. Késznek és készségesnek kell lenni ehhez, az erkölcsi és lelki erők mélyebb szintjén. Mária ott hívja a fiatalokat, hogy hangolódjanak rá Isten kezdeményezésére.          

Megkülönböztetés a személyes elköteleződés szolgálatában

A meghívás második mozzanata a megkülönböztetés. Mária elfogadja Isten közeledését, kérdése – Hogyan lehetséges mindez? – annak a kimenetelére vonatkozik, hogy abban mind felelősebben és teljesebben részt vehessen. Az ember közreműködése Isten kezdeményezései iránt saját képességei elmélyítését jelentik, tudva, hogy mindig az Isten az, aki ad és aki cselekszik.

Mária segít a fiatalokat Isten rájuk vonatkozó terve megkülönböztetésében

A megfontolás után következik a harmadik lépés, a döntés, mint Máriánál: „Legyen nekem a te Igéd szerint”. Igenje teljes bizalomból és feltétlen készségből ered, ezért Mária a modellje minden hivatásnak és minden hivatásgondozás ösztönzője. A jövőjük kutatásával foglalkozó fiatalok Máriában azt találják, aki segíti őket Isten rájuk vonatkozó terve megkülönböztetésében.

A kapucinus atyák nyissák meg a kegyhelyet késő estére is a fiataloknak  

E téma kapcsán Ferenc pápa konkrét javaslattal fordult a helyi kapucinus közösséghez: azt kérte tőlük, hogy a „II. János Pál” olasz nemzeti központot alakítsák át nemzetközi jellegűvé, a szinódus igényeinek megfelelően. „Legyen az olyan hely, ahol a fiatalokat meghallgatják, elkísérik és támogatják a megkülönböztetésben”. Ehhez kéri a kapucinus atyák plusz szolgálatát, tegyék lehetővé, hogy késő este és az éjszaka kezdetén fiatalok csoportjai ott imádkozhassanak hivatásukért. A lorétói Szent Ház Olaszország közepén így a fiatalok és családok találkozási pontja lehet. Ehhez a lelkipásztori előkészítő lelkesedéshez azonban társuljon mindenképpen egy lelkipásztori megvalósítás, melyben az elmélyülés, az imádság és a megosztás tartalma testet ölthet.        

Mária Háza a család háza

Mária Háza a család háza – folytatta beszédét a pápa. A mai világ kényes helyzetében az egy férfira és az egy nőre alapozott házasság alapvető jelentőségű és lényegi küldetése van. Mária a názáreti Házban a jegyes, a házas és az anya sokféle vonatkozását élte, éppen ezért a család és a fiatalok nem lehet két párhuzamos lelkipásztori valóság, hanem szervesen együvé tartoznak. Mária háza a betegek háza, ahol befogadást nyernek a betegek, a testben és lélekben szenvedők, akiknek Mária egyenlőképpen elviszi az Úr irgalmasságát.  

A Szent Ház legyen jelképe minden befogadó háznak

Az otthon és a család a beteg első gondozása a szeretetben. A Szent Ház kegyhelye ezért jelképe minden befogadó háznak és egyúttal a betegeknek is kegyhelye. Ellen kell állni a mai ideológiai gyarmatosításnak, mely szét akarja választani ez a két valóságot – fejezte be beszédét Lorétóban Ferenc pápa, majd a hívekkel együtt elimádkozta az Úrangyala imádságot.      

Ferenc pápa délutáni programja

A Szentatya délben együtt ebédelt a térség püspökeivel, majd háromnegyed háromkor helikopterrel visszaindult Rómába, ahol kevéssel négy óra előtt szállt le a vatikáni kertek helikopter-állomásán.       

25 március 2019, 16:49