Keresés

Vatican News
Pope Francis waves at people during the Wednesday general audience in Saint Peter's Square at the Vatican Pope Francis waves at people during the Wednesday general audience in Saint Peter's Square at the Vatican 

Jöjjön el a te országod, legyél köztünk! – Ferenc pápa szerdai katekézise

A Miatyánk imádság második kéréséről elmélkedett a Szentatya március 6-án, éppen Hamvazószerdán a Szent Péter téren megtartott katekézisében. Jézus maga jelenti be Atyja Országa elközelgését, de ez nem fenyegetés, hanem örömhír. Szükségünk van Országa eljövetelére, mert a jelen korunk a bűn számos csapásától nagyon szenved. Látszólag Isten Országa lassan valósul meg itt a földön, siettetnénk is, de az Országnak itt soha nincs abszolút többsége. Ellenben nagy erejű, de nem a világ módjára, hanem mint a lisztbe kevert kovász, eltűnik ugyan, ám közben lassan áthatja az egészet – tanította a pápa katekézisében.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Jézus egyszerűen meghirdeti Atyja uralmának eljöttét 

Az Úr imájának második kérése – Jöjjön el a te Országod! – valójában az Atya Országa eljöttének a  siettetése. A vágy Jézus szívéből fakad, aki galileai prédikációját így kezdi: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15). Ez a bejelentés nem fenyegetés, hanem örömhír – hangsúlyozta katekézise kezdetén a pápa. Jézus nem kényszeríti az embereket megtérésre az Isten fenyegető ítéletével. Jézus nem csinál prozelitizmust, hanem egyszerűen csak meghirdeti az Országot. Ez egy örömhír, ami megtérésre szólít fel. Higgyünk az evangéliumban, mely Isten uralmáról és annak közelségéről szól. Isten uralma ugyanis elközelgett a fiaihoz. Jézus ezt hatalmas kegyelemként hirdeti: Isten, az Atya szeret minket, közel jött hozzánk és megtanítja nekünk, hogyan járjunk az életszentség útján – emelte ki a pápa.  

Isten Országát jelek kísérik

Isten Országa eljöttének a jele sokféle, de mind pozitív. Szolgálata megkezdésekor Jézus betegeket gyógyít testben és lélekben, befogadja a kitaszítottakat és megvetetteket. Ezek a jelek Isten Országának jelei, ahogy később ő maga mondja: „Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot.”        

Isten Országa a bűn terhét viselő világban    

Jöjjön el a te Országod, kérjük az Istentől a Miatyánkban és Jézus eljött, igaz egy bűntől terhelt világba – folytatta  a pápa. Nagyon sokan szenvednek, mert nincs kiengesztelődés, mert nincs megbocsátás, ellenben vannak háborúk és folyik a gyermekkereskedelem. Mindez azt jelzi, hogy Jézus győzelme nem valósult meg teljesen, nagyon sok ember bezárt szívvel él. Mégis sokak ajkán elhangzik a fohász: Jöjjön el a te Országod, ami azt jelenti: Atyánk, szükségünk van rád! Jézus, szükségünk van rád, akárhol és mindig, Te Urunk, légy köztünk!

Isten Országa lassan jön el

Néha azt a kérdést vetjük fel – elmélkedett tovább a pápa –, hogy az Ország miért csak ilyen lassan valósul meg? Jézus szívesen beszélt győzelméről hasonlatokban, például a konkoly és a búza képével. A legnagyobb tévedés lenne, azonnal nekiesni a világnak és kiirtani belőle mindazt, ami ártalmasnak tűnik. Isten azonban nem olyan, mint mi, ő türelmes. Nem lehet Isten Országát erőszakkal helyreállítani. Ő az Országát szelídséggel terjeszti.

Isten Országa mindazonáltal nagy erő, a legnagyobb, ami létezik

Isten Országa mindazonáltal nagy erő, a legnagyobb, ami létezik, de nem a világ szempontjai szerint. Éppen ezért látszólag nincs abszolút többsége. Olyan, mint a kovász, mely lisztbe keverve látszólag eltűnik, de áthatja az egész tésztát. Vagy hasonlítható a mustármaghoz, mely szinte láthatatlanul kicsi, de magával hozza a természet kirobbanó erejét, mely ha egyszer felnő, minden más fölé magasodik. A magvetőről szóló tanítás képét Ferenc pápa magára Jézusra értelmezte: Ő az a búzaszem, mely a földbe rejtve elhal, mert csak így tud majd sok gyümölcsöt teremni. A földberejtés a temetésére utal, melyben pihen éjjel és nappal. A kisarjadó mag sokkal inkább az Isten, mint az ember munkája. Isten mindig megelőz és meglep minket. Hála néki, Nagypéntek után a Föltámadás hajnala képes megvilágítani reménységgel az egész világot.

Isten maga válaszol kérésünkre: Hamarosan eljövök!

Végül a katekézis zárógondolatában a pápa azt ajánlotta, hogy a Jöjjön el a te Országod! fohászt vessük bele bűneinkbe és tévedéseinkbe, ajándékozzuk azt a vereséget szenvedett embereknek és azoknak, akik az igazságosságért harcolnak. Ha sokszor ismételjük, akkor a Biblia maga fog válaszolni a Szentírás végső pecsétjével: „Igen, hamarosan eljövök”. Jézus a maga módján minden nap eljön hozzánk, és bízzunk ebben, mi mondjuk csak a kérést: Jöjjön el a te Országod! – zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.                  

06 március 2019, 14:51