Keresés

Vatican News
1950-70 között szenvedtek vértanúhalált a román kommunista rezsim idején 1950-70 között szenvedtek vértanúhalált a román kommunista rezsim idején 

A világegyház 9 új boldoggal és 5 tiszteletre méltó személlyel gazdagodik: köztük van a 7 román görögkatolikus vértanú püspök

Ferenc pápa március 19-én magánkihallgatáson fogadta Angelo Becciu bíborost, a Szentté avatási Kongregáció prefektusát. Az audiencián jóváhagyta új dekrétumok közzétételét 9 új boldogra és 5 tiszteletre méltó személyre vonatkozóan. Közöttük van a hét román görögkatolikus püspök, akik a kommunista rezsim idején szenvedtek vértanúhalált.

Gedő Ágnes – Vatikán

A hét román görögkatolikus püspök, akit boldoggá avatnak

Vasile Aftenie bukaresti püspöki helytartó, Ioan Suciu balázsfalvi megbízott püspök, Tit Liviu Chinezu titkos püspök, Valeriu Traian Frentiu nagyváradi, Ioan Balan lugosi, Alexandru Rusu máramarosi és Iuliu Hossu kolozsvári püspökök a román kommunista rendszer áldozatai voltak, akiket az akkori hatalom hitük miatt bebörtönzött és megkínzott, és a megpróbáltatások következtében életüket vesztették 1950 és 1970 között.

A kommunista vallásüldözés áldozatai lettek

Aftenie 1950-ben az egykori kommunista titkosszolgálat, a Securitate egyik kihallgatása idején halt meg. Frentiu, Suciu és Chinezu a máramarosszigeti börtönben hunytak el, ahol a politikai foglyokat tartották. Ott számos román és magyar értelmiségi, egyházi vezető volt bebörtönözve politikai és vallási meggyőződése miatt. Hossut, Rusut és Balant is bezárták, ők 1955-ben elhagyhatták a hírhedt észak-erdélyi fegyházat, majd ortodox kolostorokban jelöltek ki számukra kényszerlakhelyet, amit nem hagyhattak el. Rusut egy évvel később ismét bebörtönözték, 79 évesen a szamosújvári börtönben halt meg.

A várakozások szerint Ferenc pápa boldoggá avathatja a vértanúkat

Boldoggá avatásukat 1994-ben kezdeményezte a romániai görögkatolikus egyház, amely a kommunizmus idején illegalitásban működött: a kommunista hatalom betiltotta a görögkatolikus egyház működését, templomait az ortodoxok kapták meg. A vértanú püspököket a román kommunista hatalom arról igyekezett meggyőzni, hogy térjenek át ortodox vallásra, de ők kitartottak hitük mellett és nem voltak hajlandók elszakadni Rómától. A román görögkatolikus egyház reményei szerint Ferenc pápa fogja boldoggá avatni a vértanúkat Balázsfalván, május 31-e és június 2-a közötti romániai látogatása alkalmával. (Forrás: MTI)

Egy csoda és egy vértanúság elismerése

A most jóváhagyott boldoggá avatási dekrétumok között szerepel továbbá:

Isten szolgálója Maria Emilia Riquelme y Zayas rendalapítónő közbenjárásának tulajdonított csoda elismerése, és Isten szolgája Alfredo Cremonesi missziós pap vértanúságának elismerése, akit a hit elleni gyűlöletből öltek meg Mianmarban 1953-ban.

Hősies erények elismerése

A Szentatya jóváhagyta a hősies erények elismerését a következő rendalapítók esetében: Isten Szolgája Francesco Maria Di Francia olasz egyházmegyés pap,; Isten szolgálója Maria Hueber; Isten szolgálója Maria Teresa Camera; Isten szolgálója Maria Teresa Gabrieli, valamint Isten szolgálója a Szentlélekről nevezett Giovanna Francesca.

21 március 2019, 14:34