Keresés

Vatican News
Ferenc pápa imában Ferenc pápa imában 

Ferenc pápa három új törvényt hozott a gyermekvédelemre a Vatikán Városállamban

A Szentszék pénteken Ferenc pápa aláírásával ellátott három új dokumentumot adott ki, amelyek Vatikán Városállamban a kiskorúak és a kiszolgáltatott személyek védelmét érintik.

Somogyi Viktória / Christopher Wells – Vatikán

„A kiskorúak és a kiszolgáltatott személyek védelme az Evangélium üzenetének szerves részét képezi” – írja Ferenc pápa apostoli levelének első sorában. A Szentatya hangsúlyozza: mindenki kötelessége, hogy „nagylelkűen fogadja a gyermekeket és a kiszolgáltatott személyeket, és biztonságos környezetet teremtsen számukra, prioritásként kezelve érdekeiket”.

Motu proprio

A pápa Motu proprio formában közzétett apostoli leveléhez kapcsolódik a Vatikán Városállamra vonatkozó új törvény és a vatikánvárosi helynökség új irányelve. A Szentatya levelének célja, hogy „tovább erősítse a gyermekeket és a kiszolgáltatott személyeket sújtó visszaélések elleni megelőzés és küzdelem intézményi és előírási kereteit” a Római Kúriában és a Vatikánvárosban.

A pápa elismeri a megvádolt személy jogát az igazságos és pártatlan eljáráshoz

A pénteken közzé tett dokumentumok elsődlegesen a kiskorúak és a kiszolgáltatott személyek védelmére, az őket érintő bűntettek megelőzésére irányulnak. Emellett új előírásokat fogalmaznak meg a visszaélések jelentésére vonatkozó kötelezettségről, az áldozatokkal és családtagjaikkal való törődésről, az elkövetők pozíciójukból való elmozdításáról és a visszaélést elkövetők bíróság elé állításáról. Levelében a pápa elismeri a megvádolt személy jogát az igazságos és pártatlan eljáráshoz, beleértve az ártatlanság vélelmezését, a jogrendet és az ítélet arányosságát. A Szentatya továbbá új normákat ír elő a vatikáni tisztviselők és alkalmazottak képzését illetően a kihasználás és a szexuális visszaélés kockázatairól, a gyermekek és a kiszolgáltatott személyek bántalmazásáról, valamint azokról az eszközökről, amelyek segítséget nyújtanak az ilyenfajta jogsértések azonosításához és megelőzéséhez.

Új törvény a Vatikánváros számára

A Vatikán Városállamra vonatkozó új törvények magukban foglalják a kiszolgáltatott személyek fogalmának meghatározását: betegség, fizikai és mentális fogyatékosság vagy a személyi szabadság hiányának állapota, amely korlátozza a személy értelmét vagy képességét, hogy ellenálljon egy jogsértésnek. A kiszolgáltatott személyeket a gyermekekkel egyenrangú módon veszik figyelembe az új törvények és irányelvek. A törvény 20 évre kiterjeszti az elévülés határidejét, amely a kiskorúak ellen elkövetett bűntettek esetében 18 éves koruk betöltésétől kezdve számítandó. Az új „Általános védelmi szabályok” a bizonyított áldozat számára tájékoztatást nyújtanak jogaikról és arról, hogy milyen intézkedéseket hoztak vagy szüntettek meg a vádlott szabadsága ellen. Az új dokumentumokban figyelmet fordítanak az áldozatok és családjaik bizalmas kezelésére, továbbá intézkedéseket szorgalmaznak védelmükre a megtorlásoktól vagy megfélemlítésektől. Létrehozták az „áldozat elkísérésének szolgálatát”, amely meghallgatást, orvosi, pszichológiai és szociális ellátást biztosít az áldozatoknak. Ezentúl segíti az áldozatokat jogaik megértésében és érvényesítésében, valamint támogatja őket, hogy eljussanak a hatóságokhoz.

A vatikáni helynökség új irányelveket adott ki

Vatikánváros helynöksége irányelveket adott ki, amelyek gyakorlati eszközök az új törvények megvalósításához és biztosítják a „legjobb bevált gyakorlatot” a gyermekek és kiszolgáltatott személyek gondozása és védelme tekintetében. Nyomatékosítják, hogy ezen a területen minden törvényt és cikkelyt pontosan be kell tartani. Az irányelvek kijelölik, hogy a vatikáni általános helynök, aki felel a lelkipásztori gondozásért Vatikánvárosban, nevezzen ki egy referenst, vagyis egy kapcsolattartó személyt a kiskorúak védelmében, akinek feladatai közé tartozik a visszaélések minden formájának megelőzése, a vatikáni tisztviselők és alkalmazottak képzése és azok fogadása, akik bejelentést tesznek kihasználás, szexuális visszaélés vagy bántalmazás terén.

A Vatikán Városállamra vonatkozó új törvény idén június elsején lép életbe

A vatikáni helynökség iránymutatást ad a vatikáni alkalmazottaknak olyan előírásokkal, amelyek szerint a kiskorúakkal dolgozók mindig legyenek láthatóak mások számára; jelentsenek minden veszélyes viselkedést; informálják a szülőket és bánjanak óvatosan a kiskorúakkal. Az új szabályok egyértelműen megtiltják a testi fenyítést, a gyermek megsértését és a helytelen vagy szexuális jellegű viselkedést, a gyermek titoktartásra kérését, a gyermek filmezését vagy fotózását a szülők írásos beleegyezése nélkül. A Vatikán Városállamra vonatkozó új törvény idén június elsején lép életbe. A vatikáni helynökség három éves kísérleti jelleggel ülteti gyakorlatba irányelveit, amelyek azonnal hatályba lépnek.

29 március 2019, 17:32